Siltasairaala Meilahden pihalta
Siltasairaala / Ajankohtaista / Työmaatiedote 7 – Toukokuu 2018

Siltasairaala

Työmaatiedote 7 – Toukokuu 2018

09.05.2018 - 14:00

Aamun ensimmäinen räjäytysikkuna siirtyy ajalle 7.15-7.25 (entinen aika oli 7.40-7.50) ja se otetaan käyttöön ke 16.5.2018 alkaen. Louhintaikkunan siirrolle on tarve, koska Syöpätautien klinikan herkät lineaarikiihdyttimet ovat hidastaneet louhintaa oleellisesti.

Lisäksi selvityksen alla on mahdollisuus meluluvan jatkamisesta ja uuden louhintaikkunan käyttöönotto illalla edellä mainitusta syystä johtuen. Näistä muutoksista tiedotetaan vielä erikseen.

Siltasairaalan työmaalla purku-, maanrakennus- ja louhintatyöt ovat jatkuneet suunnitelmien mukaisesti.

Valmistuneita töitä ovat:

 • ST-osan haitta-ainepurkutyöt ja kevytpurkutyöt

Käynnissä olevia töitä ovat:

 • laboratoriosiiven purkutyöt, valmiina n. 85 %
 • maanrakennustyöt, koko ST-osa
 • louhinta-/räjäytystyöt, koko ST-osa (mukaan lukien lohko IV)
 • lohkon III Tornisairaalan seinän viereiset louhintatyöt valmistuvat viikolla 21
 • Paciuksenkadun vieressä sijaitsevan kuilu K6:n talotekniikan ja kierreportaiden purku, (esitetty kuvassa 5, kohta 1). Poistumistieporras ei ole käytössä kuilun rakennustöiden aikana, jotka valmistuvat arviolta toukokuun 2018 loppuun mennessä.
 • pääsisäänkäynnin 3.krs aulan poistumistietunnelin teko, valmistuu arviolta toukokuun 2018 lopussa (esitetty kuvassa 5, kohta 3)
 • Paciuksenkadun viereisen tukimuurin teko
 • Biomedicumin edustan uuden / lopullisen bussipysäkin rakentaminen on aloitettu 16.4.2018 ja nykyisen bussipysäkin tien vastapuolella olevan kaarteen levennyksen teko alkaa viikolla 19 (esitetty kuvassa 5, kohta 10). Bussipysäkki tulee siirtymään n. 50 metriä.
 • tuuletusaukkojen teko suodattimineen Tornisairaalan kaksoisjulkisivun tuuletuksen parantamiseksi
 • kuilun K8 rakennustyöt on aloitettu huhtikuun 2018 lopulla (esitetty kuvassa 5, kohta 2). K8:n poistumistieporras ei ole käytössä kuilun rakennustöiden alettua. Sen korvaa toinen poistumistiereitti, joka kulkee P3-parkkihallista K8-kuilun ohi päätyen Tornisairaalaan (reitti on merkitty poistumistieopasteilla). Poistumistiereitti palautuu takaisin kuilu K8:n kautta kulkevaksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
 • kuilun K9 uusi poistumistieoviaukko tunnelikerrokseen (esitetty kuvassa 5, kohta 11)

Tulevia töitä ovat:

 • lohkolla IV (pääsisäänkäynnin aulan vieressä) aloitetaan porapaalutustyöt viikolla 21
 • laboratoriorakennuksen viimeisen osan purku Tornisairaalasta tulevaan väliniveleen asti (esitetty kuvassa 5, kohta 12)
 • Paciuksenkadun talotekniikkaliittymien kaivutyöt (noin 6 eri kohdassa) aloitetaan 11.5.2018

Kuva 1. Laboratoriosiiven purkutyöt ovat loppusuoralla

Kuva 2. ST- ja SY-osien välille tulevan tunnelin louhintaa

Kuva 3. Biomedicumin edustalle tulevan uuden bussipysäkin rakentaminen on aloitettu

Työmaan louhinta-, poraus- ja maanrakennustöistä aiheutuu ympäristöön melu-, tärinä- ja pölyhaittaa. Räjäytysikkunoiden ajankohdat ovat ma-pe klo 7.40–7.50 (ke 16.5.2018 alkaen klo 7.15-7.25), 11.00–11.10, 15.00–15.10 ja 17.40–17.50. Räjäytysikkunan aikana saatetaan tehdä useampi räjäytys. Käyttämättömistä räjäytysikkunoista tullaan ilmoittamaan viimeistään kyseistä ajankohtaa edeltävänä päivänä.

Työmaa ilmoittaa tehtävistä räjäytyksistä katkonaisella merkkiäänellä ennen räjäytystä. Räjäytyksen jälkeen ilmoitetaan yhtenäisellä ”vaara ohi” -merkkiäänellä.

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden myöntämän luvan mukaisesti työmaan työaika on erityisen häiritsevää melua aiheuttavien töiden (mm. louhintatyöt) osalta arkisin klo 07.00–19.00 ja muiden rakennustöiden osalta kaikkina viikonpäivinä klo 07.00–22.00.

Pölyn leviämistä tullaan estämään keräämällä porauksesta syntyvä hioutunut kiviaines pusseihin sekä tarvittaessa kastelemalla louhekasoja ja suolaamalla työmaateitä. Tornisairaalan Paciuksenkadun puoleiset ikkunat ja Syöpätautien klinikan eteläpäädyn ikkunat tulee kuitenkin pitää suljettuina.

Mahdollisissa vika-, häiriö- tai vauriotapauksissa pyydämme teitä olemaan yhteydessä ensisijaisesti louhintaurakoitsijaan.

Louhintaurakoitsija, Destia Oy, Henri Heikkinen, puh. 050 562 4958, henri.heikkinen@destia.fi

Louhintatyön valvoja, HUS-Kiinteistöt Oy / Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy, Erkki Virtanen, puh. 044 971 8520, erkki.virtanen@kalliotekniikka.fi

Tärinäkonsultti, Suomen Louhintakonsultit Oy, Juha Tuovinen, puh. 050 320 4821, juha.tuovinen@louhintakonsultit.fi

Liikennejärjestelyt ja pysäköintimuutokset

Työmaa-alue on laajentunut helmikuussa 2018 alla olevan vaiheen 2 (kuva 4) mukaisesti Syöpätautien klinikkaan asti. Vaiheessa 3 syys-lokakuun 2018 vaihteessa työmaa-alue laajenee lopulliseen kokoonsa.

Kuva 4. Siltasairaalan työmaa-alue laajenee osissa

Kuva 5. Siltasairaalan työmaa-alue aitauksineen ja purettavine rakennuksineen vaiheen 2 aikana

Yllä (kuva 5) on esitetty seuraavat liikennejärjestelyihin liittyvät kohdat punaisin ympyröin:

1. Kuilu K6:n poistumistieporras ei ole käytössä kuilun rakennustöiden aikana, jotka valmistuvat arviolta toukokuun 2018 loppuun mennessä.
2. Kuilun K8 rakennustyöt on aloitettu huhtikuun 2018 lopulla. K8:n poistumistieporras ei ole käytössä kuilun rakennustöiden alettua. Sen korvaa toinen poistumistiereitti, joka kulkee P3-parkkihallista K8-kuilun ohi päätyen Tornisairaalaan (reitti on merkitty poistumistieopasteilla). Poistumistiereitti palautuu takaisin kuilu K8:n kautta kulkevaksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
3. Pääsisäänkäynnin 3.krs aulan poistumistietunnelin teko, valmistuu arviolta toukokuun 2018 lopussa
4. Syöpätautien klinikan asiakasliikenne toisen vaiheen aikana (helmikuusta kesään 2018 asti, pienet siniset nuolet)
5. Syöpätautien klinikan edustan lisäparkkipaikat asiakkaille (10 kpl), käytössä helmikuusta kesään 2018 asti
6. Jalankulkureitti työmaan henkilöportti 1:n vierestä Paciuksenkadulle bussipysäkin viereen
7. Jalankulkureitit Tukholmankadulta Syöpätautien klinikalle
8. Paciuksenkadun yli johtanut suojatie poistettu käytöstä lopullisesti
9. Räjäytystyöt lohkon I ja Syöpätautien klinikan välisellä alueella, räjäytysten ajaksi kulku huoltotunnelin läpi katkaistaan, katkon kesto n. 5 min kerrallaan
10. Biomedicumin edustan uuden / lopullisen bussipysäkin rakentaminen on aloitettu 16.4.2018 ja nykyisen bussipysäkin tien vastapuolella olevan kaarteen levennyksen teko alkaa viikolla 19. Bussipysäkki tulee siirtymään n. 50 metriä. Uuden bussipysäkin kohdalta jalankulku (punaiset nuolet) siirtyy tien toiselle puolelle työn ajaksi. Työalueet aidataan.
11. Kuilun K9 uusi poistumistieoviaukko tunnelikerrokseen
12. Laboratoriorakennuksen viimeisen osan purku Tornisairaalasta tulevaan väliniveleen asti

Kesällä valmistuu Syöpätautien klinikan uusi pääsisäänkäynti Paciuksenkadun puolelle, kun Syöpätautien klinikan maanalaisten laitetilojen rakennushanke SMALT on saatu valmiiksi. Tämän jälkeen asiakasliikennettä ohjataan kulkemaan myös Paciuksenkadun puolelta. Vanha pääsisäänkäynti poistuu käytöstä viimeistään 30.9.2018.  

Pahoittelemme töiden käynnistämisestä, kulkureittien muutoksista sekä rakentamistöistä aiheutuvia häiriöitä. Pyrimme pitämään potilaiden, henkilöstön ja lähistön asukkaiden haitat mahdollisimman pieninä. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Rakennustöiden valvoja, HUS-Kiinteistöt Oy, Hannu Laurila, puh. 040 829 1404, hannu.laurila@hus.fi

Työmaapäällikkö, SRV Rakennus Oy, Juha Moisander, puh. 040 504 2217, juha.moisander@srv.fi

 

HUS rakentaa Meilahden sairaala-alueelle Siltasairaalan osoitteeseen Haartmaninkatu 4. Hankkeen pääurakoitsijana toimii SRV.