Siltasairaala Meilahden pihalta
Siltasairaala / Ajankohtaista / Työmaatiedote 5 – Maaliskuu 2018

Siltasairaala

Työmaatiedote 5 – Maaliskuu 2018

27.03.2018 - 09:00

Siltasairaalan työmaalla purku-, maanrakennus- ja louhintatyöt ovat jatkuneet suunnitelmien mukaisesti.

Käynnissä olevia töitä ovat:

  • laboratoriosiiven purkutyöt
  • maanrakennustyöt, koko ST-osa (mukaan lukien Meilahden sairaaloiden pääsisäänkäynnin viereiset maankaivutyöt, jotka on aloitettu lohkolla IV viikolla 8)
  • louhinta-/räjäytystyöt
  • Paciuksenkadun vieressä sijaitsevan kuilu K6:n talotekniikan ja kierreportaiden purku, (esitetty kuvassa 3, kohta 1). Kyseisen kuilun hissi on pois käytöstä 26.3.–22.4.2018 mutta muutoin se on käytössä koko rakentamisen ajan. Poistumistieporras ei ole käytössä kuilun rakennustöiden aikana, jotka valmistuvat arviolta huhtikuun 2018 lopussa.
  • Pääsisäänkäynnin 3.krs aulan poistumistietunnelin teko, aloitettu viikolla 10, kesto n. 1,5 kk (esitetty kuvassa 3, kohta 3)

Tulevia töitä ovat:

  • räjäytystyöt lohkon I (esitetty kuvassa 3, oranssin värinen alue) ja Syöpätautien klinikan välisellä alueella alkaen viikolla 13. Räjäytysten ajaksi kulku huoltotunnelin läpi katkaistaan, katkon kesto n. 5 min kerrallaan.
  • kuilun K8 rakennustyöt alkaen huhtikuun 2018 lopulla, kesto n. 4 kk (esitetty kuvassa 3, kohta 2). Poistumistieporras ei ole käytössä kuilun rakennustöiden aikana.
  • Biomedicumin edustan uuden bussipysäkin rakentaminen ja nykyisen bussipysäkin tien vastapuolella olevan kaarteen levennys alkaen viikolla 16, kesto n. 6 vk (esitetty kuvassa 3, kohta 10). Bussipysäkki tulee siirtymään n. 50 metriä.

Työmaan louhinta-, poraus- ja maanrakennustöistä aiheutuu ympäristöön melu-, tärinä- ja pölyhaittaa. Räjäytysikkunoiden ajankohdat ovat ma-pe klo 7.40–7.50, 11.00–11.10, 15.00–15.10 ja 17.40–17.50. Räjäytysikkunan aikana saatetaan tehdä useampi räjäytys. Käyttämättömistä räjäytysikkunoista tullaan ilmoittamaan viimeistään kyseistä ajankohtaa edeltävänä päivänä.

Työmaa ilmoittaa tehtävistä räjäytyksistä katkonaisella merkkiäänellä ennen räjäytystä. Räjäytyksen jälkeen ilmoitetaan yhtenäisellä ”vaara ohi” -merkkiäänellä.

Kuva 1. Laboratoriosiiven purkutyöt etenevät Siltasairaalan työmaalla

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden myöntämän luvan mukaisesti työmaan työaika on erityisen häiritsevää melua aiheuttavien töiden (mm. louhintatyöt) osalta arkisin klo 07.00–19.00 ja muiden rakennustöiden osalta kaikkina viikonpäivinä klo 07.00–22.00.

Pölyn leviämistä tullaan estämään keräämällä porauksesta syntyvä hioutunut kiviaines pusseihin sekä tarvittaessa kastelemalla louhekasoja ja suolaamalla työmaateitä. Tornisairaalan Paciuksenkadun puoleiset ikkunat ja Syöpätautien klinikan eteläpäädyn ikkunat tulee kuitenkin pitää suljettuina.

Mahdollisissa vika-, häiriö- tai vauriotapauksissa pyydämme teitä olemaan yhteydessä ensisijaisesti louhintaurakoitsijaan.

Louhintaurakoitsija, Destia Oy, Henri Heikkinen, puh. 050 562 4958, henri.heikkinen@destia.fi

Louhintatyön valvoja, HUS-Kiinteistöt Oy / Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy, Erkki Virtanen, puh. 044 971 8520, erkki.virtanen@kalliotekniikka.fi

Tärinäkonsultti, Suomen Louhintakonsultit Oy, Juha Tuovinen, puh. 050 320 4821, juha.tuovinen@louhintakonsultit.fi

Liikennejärjestelyt ja pysäköintimuutokset

Työmaa-alue on laajentunut helmikuussa 2018 alla olevan vaiheen 2 (kuva 2) mukaisesti Syöpätautien klinikkaan asti. Vaiheessa 3 syys-lokakuun 2018 vaihteessa työmaa-alue laajenee lopulliseen kokoonsa.

Kuva 2. Siltasairaalan työmaa-alue laajenee osissa

Kuva 3. Siltasairaalan työmaa-alue aitauksineen ja purettavine rakennuksineen vaiheen 2 aikana

Yllä (kuva 3) on esitetty seuraavat liikennejärjestelyihin liittyvät kohdat punaisin ympyröin:

1. Kuilu K6:n hissiyhteys on pois käytöstä arviolta 26.3.–22.4.2018 mutta muutoin se on käytössä koko rakentamisen ajan. Poistumistieporras ei ole käytössä kuilun rakennustöiden aikana, jotka valmistuvat arviolta huhtikuun 2018 lopussa.
2. Kuilun K8 rakennustyöt alkaen huhtikuun 2018 lopulla, kesto n. 4 kk. Poistumistieporras ei ole käytössä kuilun rakennustöiden aikana.
3. Pääsisäänkäynnin 3.krs aulan poistumistietunnelin teko, aloitettu viikolla 10 (kesto n. 1,5 kk)
4. Syöpätautien klinikan asiakasliikenne toisen vaiheen aikana (helmikuusta kesään 2018 asti, pienet siniset nuolet)
5. Syöpätautien klinikan edustan lisäparkkipaikat asiakkaille (10 kpl), käytössä helmikuusta kesään 2018 asti
6. Jalankulkureitti työmaan henkilöportti 1:n vierestä Paciuksenkadulle bussipysäkin viereen
7. Jalankulkureitit Tukholmankadulta Syöpätautien klinikalle
8. Paciuksenkadun yli johtanut suojatie poistettu käytöstä lopullisesti
9. Räjäytystyöt lohkon I ja Syöpätautien klinikan välisellä alueella alkaen viikolla 13. Räjäytysten ajaksi kulku huoltotunnelin läpi katkaistaan, katkon kesto n. 5 min kerrallaan.
10. Biomedicumin edustan uuden bussipysäkin rakentaminen ja nykyisen bussipysäkin tien vastapuolella olevan kaarteen levennys alkaen viikolla 16, kesto n. 6 vk. Bussipysäkki tulee siirtymään n. 50 metriä. Uuden bussipysäkin kohdalta jalankulku (punaiset nuolet) siirtyy tien toiselle puolelle työn ajaksi. Työalueet aidataan.

Kesällä valmistuu Syöpätautien klinikan uusi pääsisäänkäynti Paciuksenkadun puolelle, kun Syöpätautien klinikan maanalaisten laitetilojen rakennushanke SMALT on saatu valmiiksi. Tämän jälkeen asiakasliikennettä ohjataan kulkemaan myös Paciuksenkadun puolelta. Vanha sisäänkäynti poistuu käytöstä syksyllä 2018.

Pahoittelemme töiden käynnistämisestä, kulkureittien muutoksista sekä rakentamistöistä aiheutuvia häiriöitä. Pyrimme pitämään potilaiden, henkilöstön ja lähistön asukkaiden haitat mahdollisimman pieninä. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Rakennustöiden valvoja, HUS-Kiinteistöt Oy, Hannu Laurila, puh. 040 829 1404, hannu.laurila@hus.fi

Työmaapäällikkö, SRV Rakennus Oy, Juha Moisander, puh. 040 504 2217, juha.moisander@srv.fi

 

HUS rakentaa Meilahden sairaala-alueelle Siltasairaalan osoitteeseen Haartmaninkatu 4. Hankkeen pääurakoitsijana toimii SRV.

TILAA UUTISET

Tilaa työmaauutiset omaan sähköpostiisi.

Sähköpostiosoite