Siltasairaala Meilahden pihalta
Siltasairaala / Ajankohtaista / Työmaatiedote 3 – Helmikuu 2018

Siltasairaala

Työmaatiedote 3 – Helmikuu 2018

22.02.2018 - 14:00

Siltasairaalan työmaalla purku-, maanrakennus- ja louhintatyöt ovat jatkuneet aikataulun mukaisesti.

Käynnissä olevia töitä ovat:

  • laboratoriosiiven purkutyöt (väliaikaisen kuvantamisrakennuksen purku on valmistunut)
  • maanrakennustyöt, koko ST-osa (mukaan lukien Tornisairaalan pääsisäänkäynnin viereiset maankaivutyöt, jotka on aloitettu lohkolla IV viikolla 8)
  • louhintatyöt (räjäytystyöt on aloitettu 14.2.2018)
  • Paciuksenkadun vieressä sijaitsevan kuilu K6:n talotekniikan ja kierreportaiden purku, kesto noin 3 kk (esitetty kuvassa 3, kohta 1). Kyseisen kuilun hissi on pois käytöstä arviolta 19.3.–16.4.2018 mutta muutoin se on käytössä koko rakentamisen ajan. Poistumistieporras ei ole käytössä.

Tulevia töitä ovat:

  • varavoimakontin siirto työmaa-alueelta Voimakeskuksen viereen 22.2.2018 klo 21.00
  • Tornisairaalan pääsisäänkäynnin poistumistietunnelin teko, aloitus viikolla 11

Työmaan louhinta-, poraus- ja maanrakennustöistä aiheutuu ympäristöön melu-, tärinä- ja pölyhaittaa. Räjäytysikkunoiden ajankohdat ovat ma-pe klo 7.40–7.50, 11.00–11.10, 15.00–15.10 ja 17.40–17.50. Räjäytysikkunan aikana saatetaan tehdä useampi räjäytys. Käyttämättömistä räjäytysikkunoista tullaan ilmoittamaan kyseistä ajankohtaa edeltävänä päivänä.

Työmaa ilmoittaa tehtävistä räjäytyksistä katkonaisella merkkiäänellä ennen räjäytystä. Räjäytyksen jälkeen ilmoitetaan yhtenäisellä ”vaara ohi” -merkkiäänellä.

Ympäristöön välittyvän tärinän voimakkuutta ja rakenteiden vahinkovaaraa mitataan useassa paikassa samanaikaisesti, pääsääntöisesti työkohteita lähimpinä olevissa rakennuksissa. Työmaan tärinäkonsulttina toimii Suomen Louhintakonsultit Oy.


Kuva 1. Louhintatyöt ovat käynnistyneet Siltasairaalan työmaalla

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden myöntämän luvan mukaisesti työmaan työaika on erityisen häiritsevää melua aiheuttavien töiden (mm. louhintatyöt) osalta arkisin klo 07.00–19.00 ja muiden rakennustöiden osalta kaikkina viikonpäivinä klo 07.00–22.00.

Pölyn leviämistä tullaan estämään keräämällä porauksesta syntyvä hioutunut kiviaines pusseihin sekä tarvittaessa kastelemalla louhekasoja ja suolaamalla työmaateitä. Tornisairaalan Paciuksenkadun puoleiset ikkunat ja Syöpätautien klinikan eteläpäädyn ikkunat tulee kuitenkin pitää suljettuina.

Mahdollisissa vika-, häiriö- tai vauriotapauksissa pyydämme teitä olemaan yhteydessä ensisijaisesti louhintaurakoitsijaan.

Louhintaurakoitsija, Destia Oy, Henri Heikkinen, puh. 050 562 4958, henri.heikkinen@destia.fi

Louhintatyön valvoja, HUS-Kiinteistöt Oy / Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy, Erkki Virtanen, puh. 044 971 8520, erkki.virtanen@kalliotekniikka.fi

Tärinäkonsultti, Suomen Louhintakonsultit Oy, Juha Tuovinen, puh. 050 320 4821, juha.tuovinen@louhintakonsultit.fi

Liikennejärjestelyt ja pysäköintimuutokset

Työmaa-alue on laajentunut 1.2.2018 alla olevan vaiheen 2 (kuva 2) mukaisesti Syöpätautien klinikkaan asti sulkien ajoväylän Meilahden keskusaukiolta Paciuksenkadulle. Samassa yhteydessä Syöpätautien klinikan eteläpäädyssä sijaitsevat parkkipaikat sekä taksien odotusalue ovat poistuneet käytöstä.

Kuva 2. Siltasairaalan työmaa-alue laajenee osissa

Kuva 3. Siltasairaalan työmaa-alue aitauksineen ja purettavine rakennuksineen vaiheen 2 aikana

Yllä (kuva 3) on esitetty seuraavat liikennejärjestelyihin liittyvät kohdat punaisin ympyröin:

1. Kuilu K6:n hissiyhteys on pois käytöstä arviolta 19.3.–16.4.2018 mutta muutoin se on käytössä koko rakentamisen ajan. Poistumistieporras ei ole enää käytössä.
2. Syöpätautien klinikan asiakasliikenne toisen vaiheen aikana (helmikuusta kesään 2018 asti, pienet siniset nuolet)
3. Syöpätautien klinikan edustan lisäparkkipaikat asiakkaille (10 kpl), käytössä helmikuusta kesään 2018 asti
4. Jalankulkureitti työmaan henkilöportti 1:n vierestä Paciuksenkadulle bussipysäkin viereen
5. Jalankulkureitit Tukholmankadulta Syöpätautien klinikalle

Kesällä valmistuu Syöpätautien klinikan uusi pääsisäänkäynti Paciuksenkadun puolelle, kun Syöpätautien klinikan maanalaisten laitetilojen rakennushanke SMALT on saatu valmiiksi. Tämän jälkeen asiakasliikenne ohjataan kulkemaan Paciuksenkadun puolelta.

Pahoittelemme töiden käynnistämisestä, kulkureittien muutoksista sekä rakentamistöistä aiheutuvia häiriöitä. Pyrimme pitämään potilaiden, henkilöstön ja lähistön asukkaiden haitat mahdollisimman pieninä. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Rakennustöiden valvoja, HUS-Kiinteistöt Oy, Hannu Laurila, puh. 040 829 1404, hannu.laurila@hus.fi

Työmaapäällikkö, SRV Rakennus Oy, Juha Moisander, puh. 040 504 2217, juha.moisander@srv.fi

 

HUS rakentaa Meilahden sairaala-alueelle Siltasairaalan osoitteeseen Haartmaninkatu 4. Hankkeen pääurakoitsijana toimii SRV.

TILAA UUTISET

Tilaa työmaauutiset omaan sähköpostiisi.

Sähköpostiosoite