Siltasairaala Meilahden pihalta
Siltasairaala / Ajankohtaista / TYÖMAATIEDOTE 19 – KESÄKUU 2019

Siltasairaala

TYÖMAATIEDOTE 19 – KESÄKUU 2019

18.06.2019 - 08:50

Siltasairaalan työmaalla ST-osan lohkolla I käynnissä olevaa rungon pystytystä (kuva 2) tehdään jälleen yhdessä työvuorossa (klo 7:00-16:00). Heinäkuun aikana ST-osan runko saavuttaa harjakorkeuden aikataulun mukaisesti. Kellarissa on saatu aikaan huimaa edistystä maanvaraisten lattioiden valujen osalta ja myös muuratut väliseinät ovat edenneet kovaa tahtia kellarista (kuva 3) ensimmäiseen kerrokseen (kuva 4).

Vesikattotyöt aloitettiin ST-osalla 8.4.2019 ja niitä tehdään työmaalla syksylle 2020 asti. Tuulen suunnasta riippuen vesikattotöissä käytettävä piki voi aiheuttaa satunnaisia hajuhaittoja.

SY-osan töistä Linacien raskasbetonikattojen valu käynnistyy 28.6.2019 klo 14.00 (kuva 5). Valu on poikkeuksellisen haastava, sillä valamme suuren määrän eli noin 320 m3 raskasbetonia yön yli. Valu kestää arviolta 29.6.2019 klo 14.00 asti. Valun aikana työmaalle ja sieltä ulos kulkee noin 100 betoniautoa, mihin olemme varautuneet neljällä liikenteenohjaajalla.

SY-osan työmaakamera on tulossa kesän aikana käyttöön. Kamera kuvaa Siltasairaalan SY-osan edistymistä.

Huoltotunnelin talotekniikan väistötyöt käynnistyivät maanantaina 17.6.2019. Väistötöitä varten on jo tehty valmistelevia työvaiheita. Kyseisestä aiheesta tehdään erilliset tiedotteet.

Syöpätautien klinikan auditorion purku lähestyy. Purkuvaihe alkaa 2.9.2019 ja ennen varsinaista purkua tehdään sääsuoja sekä telineet, jotka sijoittuvat osittain vanhan rakennuksen katolle (kuva 6). Tämä reitti varmistaa turvallisen jätteiden kuljetuksen suoraan työmaalle. Purkua varten on jouduttu myös suorittamaan meluisampia töitä. Meluavat työt loppuvat 18.6.2019 ja asiasta on jo erikseen tiedotettu.

Seuraava Siltasairaalan työmaatiedote julkaistaan elokuussa.

Sairaalan rakentamista voi seurata työmaakameran livekuvasta SRV:n työmaasivuilla (www.srv.fi/tyomaa/siltasairaala).

Kuva 1. Työmaakameran kuva ST-osalta 17.6.2019

Kuva 2. Elementtiasennusta ST-osan ylimmissä kerroksissa.

Kuva 3. Kellarin ST-osan muurattuja väliseiniä on tehty hyvällä vauhdilla.

Kuva 4. Ensimmäisen kerroksen ST-osan muuratut väliseinät.

Kuva 5. Holvin valmistelua raskasbetonivalua varten SY-osalla.

Kuva 6. Syöpätautien klinikan purettava auditorio.

Kuva 7. Työmaa-alue lohkoineen (ST-osan työmaa-alue rajattuna vihreällä ja SY-osan sinisellä)

Pahoittelemme töiden käynnistämisestä, kulkureittien muutoksista sekä rakentamistöistä aiheutuvia häiriöitä. Pyrimme pitämään potilaiden, henkilöstön ja lähistön asukkaiden haitat mahdollisimman pieninä. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Rakennustöiden valvoja, HUS-Kiinteistöt Oy, Hannu Laurila, puh. 040 829 1404, hannu.laurila@hus.fi

Työmaapäällikkö, SRV Rakennus Oy, Matti Julin, puh. 0400 704 293, matti.julin@srv.fi

 

HUS rakentaa Meilahden sairaala-alueelle Siltasairaalan osoitteeseen Haartmaninkatu 4. Hankkeen pääurakoitsijana toimii SRV.