Siltasairaala Meilahden pihalta
Siltasairaala / Ajankohtaista / Työmaatiedote 18 - Toukokuu 2019

Siltasairaala

Työmaatiedote 18 - Toukokuu 2019

15.05.2019 - 12:45

Siltasairaalan työmaalla ST-osan lohkoll​a I on käynnissä rakennuksen rungon pystyttäminen, jota tehdään kahdessa työvuorossa (klo 22.00 asti) 6.5.–7.6.2019. Lohkoilla II–III rungon pystytys on jo päättynyt (kuvat 2 ja 5). Tunnelikerroksen lohkolla III valetaan kellarin lattiaa ja muurattujen väliseinien teko on käynnistynyt lohkolla I.

Vesikattotyöt aloitettiin ST-osalla 8.4.2019 ja niitä tehdään työmaalla syksylle 2020 asti (kuva 3). Tuulen suunnasta riippuen vesikattotöissä käytettävä piki voi aiheuttaa satunnaisia hajuhaittoja.

SY-osan töistä Linacien seinien valu käynnistyy 17.5.2019 klo 14.00 (kuva 4). Valu on poikkeuksellisen haastava, sillä valamme 400 m3 raskasbetonia yön yli. Valun on tarkoitus kestää 18.5.2019 klo 13.00 asti. Valun aikana työmaalle ja sieltä ulos kulkee noin 100 betoniautoa, mihin olemme varautuneet neljällä liikenteenohjaajalla.

Koko hankkeen räjäytys-/louhintatyöt on saatu päätökseen onnistuneesti huhtikuun 2019 puolessa välissä. Kaiken kaikkiaan räjäytyksiä jouduttiin suorittamaan jopa 1 158 kertaa. Suuri räjäytysmäärä johtuu siitä, että alue on ollut ehdottomasti yksi Suomen haastavimmista alueista louhia. Räjäytystöiden aikaiset laitteiden käyttörajoitukset ovat poistuneet.

Sairaalan rakentamista voi seurata työmaakameran livekuvasta SRV:n työmaasivuilla (www.srv.fi/tyomaa/siltasairaala).

Kuva 1. Työmaakameran kuva ST-osalta 15.5.2019

Kuva 2. Elementtiasennukset ovat tulleet päätökseen ja kattotyöt ovat alkaneet ST-osan lohkoilla II ja III

Kuva 3. Vesikaton höyrynsulkutyöt ja IV-konehuoneen sokkelimuuraustyöt hyvässä vauhdissa ST-osalla

Kuva 4. Seinämuotin valmistelua raskasbetonivalua varten SY-osalla

Kuva 5. Lohkon I elementtiasennuksen viimeiset 2 kerrosta ovat käynnissä ST-osalla

Kuva 6. Ikkuna-asennusta Paciuksenkadun puolella ST-osalla

Kuva 7. Työmaa-alue lohkoineen (ST-osan työmaa-alue rajattuna vihreällä ja SY-osan sinisellä)

Pahoittelemme töiden käynnistämisestä, kulkureittien muutoksista sekä rakentamistöistä aiheutuvia häiriöitä. Pyrimme pitämään potilaiden, henkilöstön ja lähistön asukkaiden haitat mahdollisimman pieninä. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Työmaatiedotteet julkaistaan myös työmaasivuilla (www.srv.fi/tyomaa/siltasairaala).

Rakennustöiden valvoja, HUS-Kiinteistöt Oy, Hannu Laurila, puh. 040 829 1404, hannu.laurila@hus.fi

Työmaapäällikkö, SRV Rakennus Oy, Matti Julin, puh. 0400 704 293, matti.julin@srv.fi

 

HUS rakentaa Meilahden sairaala-alueelle Siltasairaalan osoitteeseen Haartmaninkatu 4. Hankkeen pääurakoitsijana toimii SRV.