Siltasairaala Meilahden pihalta
Siltasairaala / Ajankohtaista / Työmaatiedote 17 – Huhtikuu 2019

Siltasairaala

Työmaatiedote 17 – Huhtikuu 2019

04.04.2019 - 11:00

Siltasairaalan työmaalla ST-osan rakennuksen rungon pystyttäminen on käynnissä lohkoilla I–III. Lohkoilla II–III rungon pystytys on edennyt jo ilmanvaihtokonehuoneiden teräsrunkojen asennuksiin (kuva 2). Tunnelikerroksessa asennetaan pohjaviemäreitä ja tehdään lattianalustäyttöjä, minkä lisäksi julkisivujen termorankaelementtien asennus on käynnistynyt (kuva 3).

Vesikattotyöt aloitetaan ST-osalla 8.4.2019 ja niitä tehdään työmaalla syksylle 2020 asti. Tuulen suunnasta riippuen vesikattotöissä käytettävä piki voi aiheuttaa satunnaisia hajuhaittoja.

SY-osan töistä Linacien 3 ja 4 vahvistusseinät ovat valmistuneet ja kolmen uuden Linacin perustusten teko on aloitettu (kuva 4). Käynnissä olevia työvaiheita ovat louhinta-/räjäytystyöt, jotka pyritään saamaan valmiiksi huhtikuun 2019 loppuun mennessä (kuva 5). Myös porrashuoneiden perustustyöt ovat käynnissä.

SY-osan pohjoispuolelle on otettu käyttöön uusi työmaatie mm. Linacien raskasbetonitoimituksia varten ja sitä tarvitaan arviolta elokuulle 2019. Uusien Linacien perustukset valetaan pe 5.4.2019, jolloin työmaalle ja sieltä pois kulkee arviolta kymmeniä betoniautoja. Paikalla on liikenteenohjaajia tarpeen mukaan.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut on myöntänyt kahden tunnin pidennyksen Siltasairaalan työmaan melulupaan 30.4.2019 asti. Näin ollen työmaalla on 8.1.2019 alkaen huhtikuuhun 2019 asti räjäytystöiden osalta työaika arkisin klo 07.00–21.00 ja muiden tavanomaisten purku- ja rakennustöiden osalta kaikkina viikonpäivinä klo 07.00–22.00.

Räjäytysikkunat ovat 7.15–7.25, 11.00–11.10, 15.00–15.10 ja 17.40–17.50 sekä 20.00–20.10. Kyseiset räjäytysikkunat ovat käytössä 8.1.2019 alkaen huhtikuulle 2019 asti.

Räjäytysikkunoiden muutoksista tullaan ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen ja käyttämättömistä räjäytysikkunoista tullaan ilmoittamaan viimeistään kyseistä ajankohtaa edeltävänä päivänä.

Räjäytysikkunan aikana saatetaan tehdä useampi räjäytys. Työmaa ilmoittaa tehtävistä räjäytyksistä katkonaisella merkkiäänellä ennen räjäytystä. Räjäytyksen jälkeen ilmoitetaan yhtenäisellä ”vaara ohi” -merkkiäänellä.

Mahdollisissa vika-, häiriö- tai vauriotapauksissa pyydämme teitä olemaan yhteydessä ensisijaisesti louhintaurakoitsijaan.

Louhintaurakoitsija, Destia Oy, Henri Heikkinen, puh. 050 562 4958, henri.heikkinen@destia.fi

Louhintatyön valvoja, HUS-Kiinteistöt Oy / Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy, Erkki Virtanen, puh. 044 971 8520, erkki.virtanen@kalliotekniikka.fi

Tärinäkonsultti, Suomen Louhintakonsultit Oy, Juha Tuovinen, puh. 050 320 4821, juha.tuovinen@louhintakonsultit.fi

Työmaan louhinta-, poraus- ja maanrakennustöistä aiheutuu ympäristöön melu-, tärinä- ja pölyhaittaa. Pölyn leviämistä tullaan estämään keräämällä porauksesta syntyvä hioutunut kiviaines pusseihin sekä tarvittaessa kastelemalla louhekasoja ja suolaamalla työmaateitä. Syöpätautien klinikan työmaan puoleiset ikkunat tulee kuitenkin pitää suljettuina.

Sairaalan rakentamista voi seurata työmaakameran livekuvasta SRV:n työmaasivuilla (www.srv.fi/tyomaa/siltasairaala).

Kuva 1. Polkupyöräteline on siirretty uuden työmaatien tieltä Syöpätautien klinikan pohjoispäädystä pääoven viereen

Kuva 2. Ilmanvaihtokonehuoneen rungon asennusta ST-osan lohkolla II

Kuva 3. ST-osan lohkon I julkisivulle asennettuja termorankaelementtejä

Kuva 4. Uusien Linacien perustustyöt ovat käynnissä SY-osalla

Kuva 5. SY-osan viimeiset louhinnat ovat työn alla

Kuva 6. Holvimuotin tekoa ST-osan lohkolla I

Kuva 7. Betonilattian pinnan viimeistelyä ST-osan lohkolla I

Kuva 8. Työmaa-alue lohkoineen (ST-osan työmaa-alue rajattuna vihreällä ja SY-osan sinisellä)

Pahoittelemme töiden käynnistämisestä, kulkureittien muutoksista sekä rakentamistöistä aiheutuvia häiriöitä. Pyrimme pitämään potilaiden, henkilöstön ja lähistön asukkaiden haitat mahdollisimman pieninä. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Rakennustöiden valvoja, HUS-Kiinteistöt Oy, Hannu Laurila, puh. 040 829 1404, hannu.laurila@hus.fi

Työmaapäällikkö, SRV Rakennus Oy, Matti Julin, puh. 0400 704 293, matti.julin@srv.fi

 

HUS rakentaa Meilahden sairaala-alueelle Siltasairaalan osoitteeseen Haartmaninkatu 4. Hankkeen pääurakoitsijana toimii SRV.