Siltasairaala Meilahden pihalta
Siltasairaala / Ajankohtaista / Työmaatiedote 16 – Maaliskuu 2019

Siltasairaala

Työmaatiedote 16 – Maaliskuu 2019

07.03.2019 - 09:15

Siltasairaalan työmaalla ST-osan rakennuksen rungon pystyttäminen on käynnissä lohkoilla I–III. Lisäksi tunnelikerroksessa asennetaan pohjaviemäreitä ja tehdään lattianalustäyttöjä. Julkisivujen termorankaelementtien asennus aloitetaan lohkolla I viikolla 11.

SY-osalla käynnissä olevia työvaiheita ovat louhinta-/räjäytystyöt, jotka pyritään saamaan valmiiksi huhtikuun 2019 loppuun mennessä. Torninosturin pystytys saatiin valmiiksi viikon 9 aikana ja uusina työvaiheina SY-osalla on aloitettu perustustyöt sekä Linacien 3 ja 4 vahvistustyöt.

SY-osan pohjoispuolelle on suunniteltu uutta työmaatietä mm. Linacien raskasbetonitoimituksia varten (kuva 1). Työmaatie on tarkoitus ottaa käyttöön viikon 13 aikana ja sitä tarvitaan arviolta elokuulle 2019. Työmaatien käyttöönotosta tullaan tekemään erillinen tiedote viikon 11 aikana.

Kuva 1. Uusi työmaatie Tukholmankadulta SY-osalle (karttapohja tilanteesta ennen Siltasairaala-projektin aloitusta)

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut on myöntänyt kahden tunnin pidennyksen Siltasairaalan työmaan melulupaan 30.4.2019 asti. Näin ollen työmaalla on 8.1.2019 alkaen huhtikuuhun 2019 asti räjäytystöiden osalta työaika arkisin klo 07.00–21.00 ja muiden tavanomaisten purku- ja rakennustöiden osalta kaikkina viikonpäivinä klo 07.00–22.00.

Räjäytysikkunat ovat 7.15–7.25, 11.00–11.10, 15.00–15.10 ja 17.40–17.50 sekä 20.00–20.10. Kyseiset räjäytysikkunat ovat käytössä 8.1.2019 alkaen huhtikuulle 2019 asti.

Räjäytysikkunoiden muutoksista tullaan ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen ja käyttämättömistä räjäytysikkunoista tullaan ilmoittamaan viimeistään kyseistä ajankohtaa edeltävänä päivänä.

Räjäytysikkunan aikana saatetaan tehdä useampi räjäytys. Työmaa ilmoittaa tehtävistä räjäytyksistä katkonaisella merkkiäänellä ennen räjäytystä. Räjäytyksen jälkeen ilmoitetaan yhtenäisellä ”vaara ohi” -merkkiäänellä.

Mahdollisissa vika-, häiriö- tai vauriotapauksissa pyydämme teitä olemaan yhteydessä ensisijaisesti louhintaurakoitsijaan.

Louhintaurakoitsija, Destia Oy, Henri Heikkinen, puh. 050 562 4958, henri.heikkinen@destia.fi

Louhintatyön valvoja, HUS-Kiinteistöt Oy / Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy, Erkki Virtanen, puh. 044 971 8520, erkki.virtanen@kalliotekniikka.fi

Tärinäkonsultti, Suomen Louhintakonsultit Oy, Juha Tuovinen, puh. 050 320 4821, juha.tuovinen@louhintakonsultit.fi

Työmaan louhinta-, poraus- ja maanrakennustöistä aiheutuu ympäristöön melu-, tärinä- ja pölyhaittaa. Pölyn leviämistä tullaan estämään keräämällä porauksesta syntyvä hioutunut kiviaines pusseihin sekä tarvittaessa kastelemalla louhekasoja ja suolaamalla työmaateitä. Syöpätautien klinikan työmaan puoleiset ikkunat tulee kuitenkin pitää suljettuina.

Sairaalan rakentamista voi seurata työmaakameran livekuvasta SRV:n työmaasivuilla (www.srv.fi/tyomaa/siltasairaala):

Kuva 2. Yleiskuva ST-osalta

Kuva 3. Paciuksenkadun viereisen julkisivun runkoa ST-osalla

Kuva 4. Betonilattian tasoitusta koneellisesti ST-osalla

Kuva 5. Paikallavaluseinän raudoitusta ST-osalla

Kuva 6. Raudoitteiden hitsausta ST-osan lohkolla I

Kuva 7. Pilariasennusta ST-osan lohkolla I

Kuva 8. Lattiakanaalin raudoitusta ja muotin tekoa ST-osan tunnelikerroksessa

Kuva 9. Linacien vahvistusterästen asennusta SY-osalla. Painavat (punaiset) teräspalkit nostetaan paikoilleen sähkömagneeteilla.

Kuva 10. Työmaa-alue lohkoineen (ST-osan työmaa-alue rajattuna vihreällä ja SY-osan sinisellä)

Pahoittelemme töiden käynnistämisestä, kulkureittien muutoksista sekä rakentamistöistä aiheutuvia häiriöitä. Pyrimme pitämään potilaiden, henkilöstön ja lähistön asukkaiden haitat mahdollisimman pieninä. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Rakennustöiden valvoja, HUS-Kiinteistöt Oy, Hannu Laurila, puh. 040 829 1404, hannu.laurila@hus.fi

Työmaapäällikkö, SRV Rakennus Oy, Matti Julin, puh. 0400 704 293, matti.julin@srv.fi

 

HUS rakentaa Meilahden sairaala-alueelle Siltasairaalan osoitteeseen Haartmaninkatu 4. Hankkeen pääurakoitsijana toimii SRV.