Siltasairaala Meilahden pihalta
Siltasairaala / Ajankohtaista / Työmaatiedote 15 – Helmikuu 2019

Siltasairaala

Työmaatiedote 15 – Helmikuu 2019

04.02.2019 - 09:45

Siltasairaalan työmaalla ST-osan rakennuksen rungon pystyttäminen on käynnissä lohkoilla I–III. ST-osan tunnelikerroksessa tehdään lattianalustäyttöjä (kuva 5) ja asennetaan pohjaviemäreitä (kuva 6).

Kuilun K8 alapäässä parkkihalliin P2/P3 vievällä ylemmän tason käytävällä on syksyn ST-osan räjäytystöistä lähtien havaittu kallion kautta tihkuvan veden määrän kasvaneen. Korjaustoimenpiteitä vuodon hallitsemiseksi tullaan suorittamaan helmikuun 2019 aikana.

SY-osalla linacien 7 ja 8 purkutyöt ovat valmistuneet ja myös kallion irtiporaus on pääosin valmistunut. Käynnissä olevia työvaiheita ovat louhinta-/räjäytystyöt ja lisäksi SY-osalle tulevan torninosturin perustusten teko on aloitettu (kuva 7). Nosturi pystytetään viikolla 9.

SY-osan linacien 3 ja 4 vieressä porataan viikolla 6 kallionvahvistusankkureita. Porauksen ääni voi kantautua häiritsevänä rakenteisiin.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut on myöntänyt kahden tunnin pidennyksen Siltasairaalan työmaan melulupaan 30.4.2019 asti. Näin ollen työmaalla on 8.1.2019 alkaen huhtikuuhun 2019 asti räjäytystöiden osalta työaika arkisin klo 07.00–21.00 ja muiden tavanomaisten purku- ja rakennustöiden osalta kaikkina viikonpäivinä klo 07.00–22.00.

Räjäytysikkunat ovat 7.15–7.25, 11.00–11.10, 15.00–15.10 ja 17.40–17.50 sekä 20.00–20.10. Kyseiset räjäytysikkunat ovat käytössä 8.1.2019 alkaen huhtikuulle 2019 asti.

Räjäytysikkunoiden muutoksista tullaan ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen ja käyttämättömistä räjäytysikkunoista tullaan ilmoittamaan viimeistään kyseistä ajankohtaa edeltävänä päivänä.

Räjäytysikkunan aikana saatetaan tehdä useampi räjäytys. Työmaa ilmoittaa tehtävistä räjäytyksistä katkonaisella merkkiäänellä ennen räjäytystä. Räjäytyksen jälkeen ilmoitetaan yhtenäisellä ”vaara ohi” -merkkiäänellä.

Mahdollisissa vika-, häiriö- tai vauriotapauksissa pyydämme teitä olemaan yhteydessä ensisijaisesti louhintaurakoitsijaan.

Louhintaurakoitsija, Destia Oy, Henri Heikkinen, puh. 050 562 4958, henri.heikkinen@destia.fi

Louhintatyön valvoja, HUS-Kiinteistöt Oy / Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy, Erkki Virtanen, puh. 044 971 8520, erkki.virtanen@kalliotekniikka.fi

Tärinäkonsultti, Suomen Louhintakonsultit Oy, Juha Tuovinen, puh. 050 320 4821, juha.tuovinen@louhintakonsultit.fi

Työmaan louhinta-, poraus- ja maanrakennustöistä aiheutuu ympäristöön melu-, tärinä- ja pölyhaittaa. Pölyn leviämistä tullaan estämään keräämällä porauksesta syntyvä hioutunut kiviaines pusseihin sekä tarvittaessa kastelemalla louhekasoja ja suolaamalla työmaateitä. Syöpätautien klinikan työmaan puoleiset ikkunat tulee kuitenkin pitää suljettuina.

Sairaalan rakentamista voi seurata työmaakameran livekuvasta SRV:n työmaasivuilla (www.srv.fi/tyomaa/siltasairaala):

Kuva 1. Yleiskuva ST-osalta

Kuva 2. Etualalla asennukseen meneviä ja taka-alalla jo pystytettyjä liittopilareita ST-osan lohkolla II

Kuva 3. Betonilattian valua ST-osan lohkolla I

Kuva 4. Braky-tilan (kuvassa punaisten) säteilysuojaterästen asennustyö on käynnissä ST-osan lohkolla II

Kuva 5. Lattianalustäyttötyöt ovat käynnissä ST-osan tunnelikerroksessa

Kuva 6. Pohjaviemärien asennusta ST-osan tunnelikerroksessa

Kuva 7. Torninosturin perustusten tekoa SY-osalla

Kuva 8. Työmaa-alue lohkoineen (ST-osan työmaa-alue rajattuna vihreällä ja SY-osan sinisellä)

Pahoittelemme töiden käynnistämisestä, kulkureittien muutoksista sekä rakentamistöistä aiheutuvia häiriöitä. Pyrimme pitämään potilaiden, henkilöstön ja lähistön asukkaiden haitat mahdollisimman pieninä. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Rakennustöiden valvoja, HUS-Kiinteistöt Oy, Hannu Laurila, puh. 040 829 1404, hannu.laurila@hus.fi

Työmaapäällikkö, SRV Rakennus Oy, Matti Julin, puh. 0400 704 293, matti.julin@srv.fi

 

HUS rakentaa Meilahden sairaala-alueelle Siltasairaalan osoitteeseen Haartmaninkatu 4. Hankkeen pääurakoitsijana toimii SRV.