Siltasairaala Meilahden pihalta
Siltasairaala / Ajankohtaista / Työmaatiedote 14 – Joulukuu 2018

Siltasairaala

Työmaatiedote 14 – Joulukuu 2018

20.12.2018 - 15:00

Siltasairaalan työmaalla ST-osan perustusten ja maanpaineseinien teko ovat valmistuneet ja rakennuksen rungon pystyttäminen on käynnissä lohkoilla I–III.

SY-osalla porapaalutustyöt ovat valmistuneet ja louhinta-/räjäytystyöt sekä linacien 7 ja 8 purkutyöt ovat käynnissä. Linacien purkutyöt jatkuvat vuoden 2019 alkupuolelle. Kyseisistä töistä aiheutuu meluhaittaa.

SY-osalla joudutaan myös suorittamaan runsaasti kallion irtiporausta, osa aivan nykyisen seinän juuressa. Tämä on välttämätöntä räjäytystöistä johtuvan tärinän vaimentamiseksi. Irtiporausta tehdään myös iltaisin, koska tällöin siitä aiheutuu vähemmän haittaa Syöpätautien klinikan henkilöstölle ja asiakkaille. Irtiporaustöiden tavoitevalmistumisajankohta on 18.1.2018. Irtiporauksen ääni voi kantautua häiritsevänä rakenteisiin.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut on myöntänyt kahden tunnin pidennyksen Siltasairaalan työmaan melulupaan 30.4.2019 asti. Näin ollen työmaalla on 8.1.2019 alkaen huhtikuuhun 2019 asti räjäytystöiden osalta työaika arkisin klo 07.00–21.00 ja muiden tavanomaisten purku- ja rakennustöiden osalta kaikkina viikonpäivinä klo 07.00–22.00.

8.1.2019 alkaen otamme käyttöön aiemmin tämän vuoden puolella käytetyt aikaisemman ja myöhäisemmän räjäytysikkunan (klo 7.15–7.25 ja 20.00-20.10). Tämän muutoksen jälkeen räjäytysikkunat ovat siis 7.15–7.25, 11.00–11.10, 15.00–15.10 ja 17.40–17.50 sekä 20.00–20.10. Kyseiset räjäytysikkunat ovat käytössä 8.1.2019 alkaen huhtikuulle 2019 asti.

Nykyisiä räjäytysikkunoita (ma–pe klo 7.40–7.50, 11.00–11.10, 15.00–15.10 ja 17.40–17.50) käytetään maanantaihin 7.1.2019 asti. Räjäytystöitä ei tehdä aikavälillä 22.12.2018–6.1.2019.

Räjäytysikkunoiden muutoksista tullaan ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen ja käyttämättömistä räjäytysikkunoista tullaan ilmoittamaan viimeistään kyseistä ajankohtaa edeltävänä päivänä.

Räjäytysikkunan aikana saatetaan tehdä useampi räjäytys. Työmaa ilmoittaa tehtävistä räjäytyksistä katkonaisella merkkiäänellä ennen räjäytystä. Räjäytyksen jälkeen ilmoitetaan yhtenäisellä ”vaara ohi” -merkkiäänellä.

Mahdollisissa vika-, häiriö- tai vauriotapauksissa pyydämme teitä olemaan yhteydessä ensisijaisesti louhintaurakoitsijaan.

Louhintaurakoitsija, Destia Oy, Henri Heikkinen, puh. 050 562 4958, henri.heikkinen@destia.fi

Louhintatyön valvoja, HUS-Kiinteistöt Oy / Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy, Erkki Virtanen, puh. 044 971 8520, erkki.virtanen@kalliotekniikka.fi

Louhintatyön valvojan sijainen 14.12.2018–8.1.2019, HUS-Kiinteistöt Oy / Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy, Juha Skogsman, puh. 020 7437409, juha.skogsman@kalliotekniikka.fi

Tärinäkonsultti, Suomen Louhintakonsultit Oy, Juha Tuovinen, puh. 050 320 4821, juha.tuovinen@louhintakonsultit.fi

Työmaan louhinta-, poraus- ja maanrakennustöistä aiheutuu ympäristöön melu-, tärinä- ja pölyhaittaa. Pölyn leviämistä tullaan estämään keräämällä porauksesta syntyvä hioutunut kiviaines pusseihin sekä tarvittaessa kastelemalla louhekasoja ja suolaamalla työmaateitä. Syöpätautien klinikan työmaan puoleiset ikkunat tulee kuitenkin pitää suljettuina.

Sairaalan rakentamista voi nyt seurata työmaakameran livekuvasta SRV:n työmaasivuilla (www.srv.fi/tyomaa/siltasairaala):

Kuva 1. ST-osan runkoasennus on edennyt lohkolle III

Kuva 2. Betonilattiavalut ovat käynnissä lohkoilla I–II

Kuva 3. Linacien 7 ja 8 purkutyöt etenevät SY-osalla

Kuva 4. Ruiskubetonointia kallion pinnan sitomiseksi SY-osalla

Liikennejärjestelyt ja pysäköintimuutokset

Kuva 5. Siltasairaalan työmaa-alue Syöpätautien klinikan ympärillä. Työmaa-alue on kuvassa rajattu vihreällä viivalla, ajoneuvoliikenteen reitit merkattu sinisellä viivalla ja jalankulkureitit merkattu keltaisella viivalla.

Kuva 6. Siltasairaalan työmaa-alue (ST-osa) lohkoineen on kuvassa rajattu vihreällä viivalla ja huoltotunneli piirretty punaisella viivalla. Huoltotunnelissa kulku voidaan joutua katkaisemaan muutamaksi minuutiksi suurien elementtien nostojen aikana. Kuilu K3 on poistunut käytöstä, jolloin Syöpätautien klinikan henkilökunnan korvaava reitti pysäköintihallista P3 kulkee kuilun K6 kautta (sininen viiva).

Kuva 7. Kevyen liikenteen kulkureitit (keltainen viiva) Siltasairaalan työmaa-alueen (ST-osan) eteläpäädyssä talvella 2018–2019.

Pahoittelemme töiden käynnistämisestä, kulkureittien muutoksista sekä rakentamistöistä aiheutuvia häiriöitä. Pyrimme pitämään potilaiden, henkilöstön ja lähistön asukkaiden haitat mahdollisimman pieninä. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Siltasairaalan työmaahenkilöstö toivottaa kaikille hyvää joulua ja vielä parempaa uutta vuotta 2019! Työmaa pidetään kiinni joululomien ajan 22.12.2018–1.1.2019.

Kuva 8. Torninosturit ovat saaneet koristeeksi joulukuusen ja hyvää joulua -toivotuksen

Rakennustöiden valvoja, HUS-Kiinteistöt Oy, Hannu Laurila, puh. 040 829 1404, hannu.laurila@hus.fi

Työmaapäällikkö, SRV Rakennus Oy, Matti Julin, puh. 0400 704 293, matti.julin@srv.fi

 

HUS rakentaa Meilahden sairaala-alueelle Siltasairaalan osoitteeseen Haartmaninkatu 4. Hankkeen pääurakoitsijana toimii SRV.