Siltasairaala Meilahden pihalta
Siltasairaala / Ajankohtaista / Työmaatiedote 13 – Marraskuu 2018

Siltasairaala

Työmaatiedote 13 – Marraskuu 2018

26.11.2018 - 17:30

Siltasairaalan työmaalla ST-osan maanrakennustyöt ovat pääosin valmistuneet. Perustusten ja maanpaineseinien teko ovat jatkuneet suunnitelmien mukaisesti ja rakennuksen rungon pystyttäminen on käynnissä lohkoilla I–II.

SY-osalla kaivu- ja porapaalutustyöt ovat laajentuneet koko SY-osan alueelle. Louhinta-/räjäytystyöt on aloitettu 12.11.2018 ja linacien 7 ja 8 purkutyöt 5.11.2018. Kyseisistä töistä aiheutuu meluhaittaa.

SY-osalla joudutaan myös suorittamaan runsaasti kallion irtiporausta, osa aivan nykyisen seinän juuressa. Irtiporauksen ääni voi kantautua häiritsevänä rakenteisiin. Irtiporaustyöt jatkuvat ensi vuoden (2019) alkupuolelle samoin kuin linacien 7 ja 8 purkutyöt.

Räjäytysten osalta noudatetaan hankkeen alussa sovittuja räjäytysikkunoita (ma–pe klo 7.40–7.50, 11.00–11.10, 15.00–15.10 ja 17.40–17.50). Mikäli louhintatärinät eivät ole muuten hallittavissa, voidaan joutua turvautumaan aamun ja illan räjäytysikkunoihin (klo 7.15–7.25 ja 20.00-20.10). Räjäytysikkunoiden muutoksista tullaan ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen ja käyttämättömistä räjäytysikkunoista tullaan ilmoittamaan viimeistään kyseistä ajankohtaa edeltävänä päivänä.

Räjäytysikkunan aikana saatetaan tehdä useampi räjäytys. Työmaa ilmoittaa tehtävistä räjäytyksistä katkonaisella merkkiäänellä ennen räjäytystä. Räjäytyksen jälkeen ilmoitetaan yhtenäisellä ”vaara ohi” -merkkiäänellä.

Mahdollisissa vika-, häiriö- tai vauriotapauksissa pyydämme teitä olemaan yhteydessä ensisijaisesti louhintaurakoitsijaan.

Louhintaurakoitsija, Destia Oy, Henri Heikkinen, puh. 050 562 4958, henri.heikkinen@destia.fi

Louhintatyön valvoja, HUS-Kiinteistöt Oy / Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy, Erkki Virtanen, puh. 044 971 8520, erkki.virtanen@kalliotekniikka.fi

Tärinäkonsultti, Suomen Louhintakonsultit Oy, Juha Tuovinen, puh. 050 320 4821, juha.tuovinen@louhintakonsultit.fi

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden myöntämän luvan mukaisesti työmaan työaika on erityisen häiritsevää melua aiheuttavien töiden (mm. louhintatyöt) osalta arkisin klo 07.00–19.00 ja muiden rakennustöiden osalta kaikkina viikonpäivinä klo 07.00–22.00.

Työmaan louhinta-, poraus- ja maanrakennustöistä aiheutuu ympäristöön melu-, tärinä- ja pölyhaittaa. Pölyn leviämistä tullaan estämään keräämällä porauksesta syntyvä hioutunut kiviaines pusseihin sekä tarvittaessa kastelemalla louhekasoja ja suolaamalla työmaateitä. Syöpätautien klinikan työmaan puoleiset ikkunat tulee kuitenkin pitää suljettuina.

Kuva 1. ST-osan runkoasennus on edennyt lohkolle II

Kuva 2. Holvitukia tukemassa 1.krs lattian kuorilaattoja tunnelikerroksessa ST-osan lohkolla I

Kuva 3. SY-osan linacien 7 ja 8 purkutyöt ovat alkaneet

Liikennejärjestelyt ja pysäköintimuutokset

Työmaa-alue on laajentunut lokakuun 2018 alussa lopulliseen kokoonsa.

Kuva 4. Siltasairaalan työmaa-alue Syöpätautien klinikan ympärillä marraskuussa 2018. Työmaa-alue on kuvassa rajattu vihreällä viivalla, ajoneuvoliikenteen reitit merkattu sinisellä viivalla ja jalankulkureitit merkattu keltaisella viivalla.

Kuva 5. Siltasairaalan työmaa-alue (ST-osa) marraskuussa 2018. Työmaa-alue lohkoineen on kuvassa rajattu vihreällä viivalla ja huoltotunneli piirretty punaisella viivalla. Huoltotunnelissa kulku voidaan joutua katkaisemaan muutamaksi minuutiksi suurien elementtien nostojen aikana. Kuilu K3 on poistunut käytöstä, jolloin Syöpätautien klinikan henkilökunnan korvaava reitti pysäköintihallista P3 kulkee kuilun K6 kautta (sininen viiva).

Kuva 6. Kevyen liikenteen kulkureitit (keltainen viiva) Siltasairaalan työmaa-alueen (ST-osan) eteläpäädyssä marraskuussa 2018.

Pahoittelemme töiden käynnistämisestä, kulkureittien muutoksista sekä rakentamistöistä aiheutuvia häiriöitä. Pyrimme pitämään potilaiden, henkilöstön ja lähistön asukkaiden haitat mahdollisimman pieninä. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Rakennustöiden valvoja, HUS-Kiinteistöt Oy, Hannu Laurila, puh. 040 829 1404, hannu.laurila@hus.fi

Työmaapäällikkö, SRV Rakennus Oy, Matti Julin, puh. 0400 704 293, matti.julin@srv.fi

 

HUS rakentaa Meilahden sairaala-alueelle Siltasairaalan osoitteeseen Haartmaninkatu 4. Hankkeen pääurakoitsijana toimii SRV.