Siltasairaala Meilahden pihalta
Siltasairaala / Ajankohtaista / Työmaan aloitustiedote - Tammikuu 2018

Siltasairaala

Työmaan aloitustiedote - Tammikuu 2018

05.01.2018 - 11:00

Meilahden sairaala-alueelle rakennettavan uuden Siltasairaalan työmaa käynnistyy viikolla 2/2018 työmaan perustamisen, työmaa-alueen aitaamisen ja liikennejärjestelyjen, kaukolämpölinjojen siirtämisen sekä laboratoriosiiven ja väliaikaisen kuvantamisrakennuksen purkutöiden osalta.

Alla olevassa kuvassa 1 on esitetty Siltasairaalan työmaa-aikainen lohkojako. Työmaa muodostuu ST- osasta (lohkot I, II, III ja IV), SY-osasta (lohko V) sekä niitä yhdistävästä yhdyssillasta (lohko VI).

Kuva 1. Siltasairaalan työmaa-aikainen lohkojako

Helen Oy on aloittanut Paciuksenkadulla sijaitsevan kaukolämpölinjan siirron joulukuussa ja kyseinen työ valmistuu tammikuun 2018 aikana. Paciuksenkadun viereisen (ST-osan I-lohkolla sijaitsevan) kuilun K6 talotekniikan ja kierreportaiden purku käynnistyy viikolla 2–3/2018.

Meilahden tornisairaalan alimpien kerrosten ikkunoiden suojaaminen aloitetaan viikolla 3 ja purettavan laboratoriosiiven viereinen varavoimakontti siirretään pois työmaa-alueelta tammikuun lopulla 2018. Maanrakennustyöt aloitetaan puiden kaatamisella ja pintamaan poistamisella viikolla 2/2018. Louhintatöiden alkamisesta tiedotetaan erikseen.

Liikennejärjestelyihin muutoksia työmaan käynnistyessä

Siltasairaalan työmaa-alue laajenee vaiheittain. Ensimmäisessä 8.1.2018 alkavassa vaiheessa rajataan Meilahden tornisairaalan länsipuolella oleva alue Paciuksenkatuun asti. Samalla Paciuksenkadun puolella työmaan vieressä kulkeva kevyen liikenteen väylä sekä kulku Paciuksenkadulta Meilahden tornisairaalan läpi poistuvat käytöstä.

Toisessa helmikuun 2018 alussa alkavassa vaiheessa työmaa-alue laajenee Syöpätautien klinikkaan asti sulkien ajoväylän Meilahden keskusaukiolta Paciuksenkadulle. Samassa yhteydessä Syöpätautien klinikan eteläpäädyssä sijaitsevat parkkipaikat sekä taksien odotusalue poistuvat käytöstä.

Kuva 2. Siltasairaalan työmaa-alue laajenee osissa

Paciuksenkatua joudutaan keväällä kaivamaan auki useasta kohdasta LVI-töiden ajaksi, mikä tarkoittaa ajoittaista toisten kaistojen sulkemista. Kaivuutyöt ajoittuvat arviolta helmi- ja toukokuun 2018 väliselle ajalle. Työmaaliikenne voi vaikuttaa ruuhkauttavasti alueen liikenteeseen, kun rakennustöiden aikana työmaalle ja työmaalta kulkee päivittäin kymmeniä kuorma-autoja.

Kolmannessa vaiheessa lokakuun 2018 alussa työmaa-alue laajenee täyteen kokoonsa, kun Syöpätautien klinikan edusta otetaan työmaakäyttöön Syöpätautien klinikan lisäosan (SY-osan) rakennustöiden käynnistyessä. Tässä vaiheessa Syöpätautien klinikan pääsisäänkäynti siirtyy rakennuksen taakse Paciuksenkadun puolelle. Siltasairaalan työmaa toimii täysikokoisena aina sairaalan valmistumiseen asti.

Kuva 3. Siltasairaalan työmaa-alue aitauksineen ja purettavine rakennuksineen vaiheiden 1 ja 2 aikana

Yllä olevassa kuvassa 3 on esitetty purettavat rakennukset (tummanvihreä väri lukuun ottamatta lohkoa V) ja työmaa-alueen aitaukset (sininen viiva) vaiheiden 1 (tammikuu 2018) ja 2 (1.2.–14.4.2018) aikana. Pienet siniset nuolet kuvaavat Syöpätautien klinikan asiakasliikennettä vaiheessa 2 (helmikuu-syyskuu 2018). Syöpätautien klinikan edustalle tehdään asiakkaille lisäparkkipaikkoja (sininen alue), jotka ovat käytössä helmikuun 2018 alkupuolelta syyskuun 2018 loppuun. Työmaan portit on piirretty violetilla värillä ja työmaan käyttöön tuleva Paciuksenkadun ja työmaan välinen kevyen liikenteen väylä vaaleanvihreällä poikkiviivoituksella.

Pahoittelemme töiden käynnistämisestä, kulkureittien muutoksista sekä rakentamistöistä aiheutuvia häiriöitä. Pyrimme pitämään lähistön asukkaiden ja toimijoiden haitat mahdollisimman pieninä. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Siltasairaalan työmaalla työskennellään työmaan alkaessa meluavien töiden osalta arkisin klo 07.00–19.00 ja muiden rakennustöiden osalta klo 07.00–22.00.

Jatkossa työmaatiedotteet julkaistaan myös työmaasivuilla (www.srv.fi/tyomaa/siltasairaala).

Rakennustöiden valvoja, HUS-Kiinteistöt Oy, Hannu Laurila, puh. 040 829 1404, hannu.laurila@hus.fi

Työmaapäällikkö, SRV Rakennus Oy, Juha Moisander, puh. 040 504 2217, juha.moisander@srv.fi

 

HUS rakentaa Meilahden sairaala-alueelle Siltasairaalan osoitteeseen Haartmaninkatu 4. Hankkeen pääurakoitsijana toimii SRV Rakennus Oy.

TILAA UUTISET

Tilaa työmaauutiset omaan sähköpostiisi.

Sähköpostiosoite