Siltasairaala Meilahden pihalta
Siltasairaala / Ajankohtaista / Louhinnan jatkotiedote: räjäytystyöt alkavat SY-osalla 12.11.2018

Siltasairaala

Louhinnan jatkotiedote: räjäytystyöt alkavat SY-osalla 12.11.2018

24.10.2018 - 08:00

Siltasairaalan työmaan Syöpätautien klinikan viereisen SY-osan louhintatöihin liittyvät poraustyöt (kallion irtiporaus) aloitetaan viikolla 44 ja räjäytystyöt 12.11.2018. Kallion irtiporausta joudutaan suorittamaan runsaasti, osa aivan nykyisen seinän juuressa. Irtiporauksen ääni voi kantautua häiritsevänä rakenteisiin. Irtiporaustyöt jatkuvat ensi vuoden (2019) alkupuolelle.

12.11.2018 aloitettavien räjäytystöiden osalta noudatetaan hankkeen alussa sovittuja räjäytysikkunoita (ma–pe klo 7.40–7.50, 11.00–11.10, 15.00–15.10 ja 17.40–17.50). Räjäytysikkunoiden muutoksista tullaan ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen ja käyttämättömistä räjäytysikkunoista tullaan ilmoittamaan viimeistään kyseistä ajankohtaa edeltävänä päivänä. Räjäytysikkunoiden aikana saatetaan tehdä useampi räjäytys.

Linacien 7 ja 8 purkutyöt alkavat SY-osalla 5.11.2018 kestäen niin ikään ensi vuoden (2019) puolelle. Työstä aiheutuu meluhaittaa.

Työmaa ilmoittaa tehtävistä räjäytyksistä katkonaisella merkkiäänellä ennen räjäytystä. Räjäytyksen jälkeen ilmoitetaan yhtenäisellä ”vaara ohi” -merkkiäänellä. Ennen räjäytystöiden alkua asennetaan louhinnan haittavaikutusalueella (kuva 1) oleviin lähikiinteistöihin uudelleen tärinämittareita, ja Biomedicumin tärinäherkät laitteet eristetään.

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden myöntämän luvan mukaisesti työmaan työaika on erityisen häiritsevää melua aiheuttavien töiden (mm. louhintatyöt) osalta arkisin klo 07.00–19.00 ja muiden rakennustöiden osalta kaikkina viikonpäivinä klo 07.00–22.00.

Työmaan louhinta-, poraus- ja maanrakennustöistä aiheutuu ympäristöön melu-, tärinä- ja pölyhaittaa. Pölyn leviämistä tullaan estämään keräämällä porauksesta syntyvä hioutunut kiviaines pusseihin sekä tarvittaessa kastelemalla louhekasoja ja suolaamalla työmaateitä. Syöpätautien klinikan työmaan puoleiset ikkunat tulee kuitenkin pitää suljettuina.

Kuva 1. SY-osan louhinnan haittavaikutusalue rajattuna punaisella viivalla sekä linacien 7 ja 8 purkutyöalue rajattuna punaisella ellipsillä.

Mahdollisissa vika-, häiriö- tai vauriotapauksissa pyydämme teitä olemaan yhteydessä ensisijaisesti louhintaurakoitsijaan.

Louhintaurakoitsija, Destia Oy, Henri Heikkinen, puh. 050 562 4958, henri.heikkinen@destia.fi

Louhintatyön valvoja, HUS-Kiinteistöt Oy / Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy, Erkki Virtanen, puh. 044 971 8520, erkki.virtanen@kalliotekniikka.fi

Tärinäkonsultti, Suomen Louhintakonsultit Oy, Juha Tuovinen, puh. 050 320 4821, juha.tuovinen@louhintakonsultit.fi

Pahoittelemme töiden käynnistämisestä, kulkureittien muutoksista sekä rakentamistöistä aiheutuvia häiriöitä. Pyrimme pitämään potilaiden, henkilöstön ja lähistön asukkaiden haitat mahdollisimman pieninä. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Rakennustöiden valvoja, HUS-Kiinteistöt Oy, Hannu Laurila, puh. 040 829 1404, hannu.laurila@hus.fi

Työmaapäällikkö, SRV Rakennus Oy, Matti Julin, puh. 0400 704 293, matti.julin@srv.fi

 

HUS rakentaa Meilahden sairaala-alueelle Siltasairaalan osoitteeseen Haartmaninkatu 4. Hankkeen pääurakoitsijana toimii SRV.