Siltasairaala Meilahden pihalta
Siltasairaala / Ajankohtaista / Louhinnan aloitustiedote

Siltasairaala

Louhinnan aloitustiedote

02.02.2018 - 08:00

Siltasairaalan työmaalla louhintatöihin liittyvät poraustyöt on aloitettu 1.2.2018 ja räjäytystyöt aloitetaan helmikuun 2018 puolessa välissä (viikko 7–8). Työmaan louhinta-, poraus- ja maanrakennustöistä aiheutuu ympäristöön melu-, tärinä- ja pölyhaittaa. Louhintatyöt valmistuvat nykyisen aikataulun perusteella ST-osalla (lohkot I–IV) pääosin elokuussa 2018. SY-osan (lohkot V–VI) louhinnat kestävät nykyisen aikataulun mukaan tammikuusta toukokuuhun 2019.

Ennen louhintatöiden aloitusta lähialueen kiinteistöissä tehdään kiinteistökatselmukset, jotka ovat käynnissä. Samalla tehdään tärinävaimennuksia ja helmikuun alkupuolella asennetaan ensimmäiset tärinämittarit. Räjäytysikkunoiden ajankohdat tulevat olemaan ma-pe klo 7.40–7.50, 11.00–11.10, 15.00–15.10 ja 17.40–17.50. Käyttämättömistä räjäytysikkunoista tullaan ilmoittamaan kyseistä ajankohtaa edeltävänä päivänä.

Työmaa ilmoittaa tehtävistä räjäytyksistä katkonaisella merkkiäänellä ennen räjäytystä. Räjäytyksen jälkeen ilmoitetaan yhtenäisellä "vaara ohi" -merkkiäänellä.

Ympäristöön välittyvän tärinän voimakkuutta ja rakenteiden vahinkovaaraa mitataan useassa paikassa samanaikaisesti, pääsääntöisesti työkohteita lähimpinä olevissa rakennuksissa. Työmaan tärinäkonsulttina toimii Suomen Louhintakonsultit Oy.

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden myöntämän luvan mukaisesti työmaan työaika on erityisen häiritsevää melua aiheuttavien töiden (mm. louhintatyöt) osalta arkisin klo 07.00–19.00 ja muiden rakennustöiden osalta kaikkina viikonpäivinä klo 07.00–22.00.

Pölyn leviämistä tullaan estämään keräämällä porauksesta syntyvä hioutunut kiviaines pusseihin sekä tarvittaessa kastelemalla louhekasoja ja suolaamalla työmaateitä. Tornisairaalan Paciuksenkadun puoleiset ikkunat tulee kuitenkin pitää suljettuina.

Mahdollisissa vika-, häiriö- tai vauriotapauksissa pyydämme teitä olemaan yhteydessä ensisijaisesti louhintaurakoitsijaan.

Louhintaurakoitsija, Destia Oy, Henri Heikkinen, puh. 050 562 4958, henri.heikkinen@destia.fi

Louhintatyön valvoja, HUS-Kiinteistöt Oy / Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy, Erkki Virtanen, puh. 044 971 8520, erkki.virtanen@kalliotekniikka.fi

Tärinäkonsultti, Suomen Louhintakonsultit Oy, Juha Tuovinen, puh. 050 320 4821, juha.tuovinen@louhintakonsultit.fi

Liikennejärjestelyihin ja pysäköintiin muutoksia

Työmaa-alue on laajentunut 1.2.2018 alla olevan kuvan 1 vaiheen 2 mukaisesti Syöpätautien klinikkaan asti sulkien ajoväylän Meilahden keskusaukiolta Paciuksenkadulle. Samassa yhteydessä Syöpätautien klinikan eteläpäädyssä sijaitsevat parkkipaikat sekä taksien odotusalue ovat poistuneet käytöstä.

Kuva 1. Siltasairaalan työmaa-alue laajenee osissa

Kuva 2. Siltasairaalan työmaa-alue aitauksineen ja purettavine rakennuksineen vaiheen 2 aikana

Yllä olevassa kuvassa 2 on esitetty seuraavat liikennejärjestelyihin liittyvät kohdat punaisin ympyröin:

1. Kuilu 6:n hissi (maanalaisesta pysäköintilaitoksesta P3 tuleva hissiyhteys tunnelikerrokseen), poistetaan käytöstä maaliskuun 2018 alussa
2. Syöpätautien klinikan asiakasliikenne toisen vaiheen aikana (helmikuu-syyskuu 2018, pienet siniset nuolet)
3. Syöpätautien klinikan edustan lisäparkkipaikat asiakkaille (10 kpl), käytössä 1.2.–30.9.2018
4. Tornisairaalan eteläpäädyn pelastustie on poistunut muusta kuin pelastustiekäytöstä, minkä seurauksena työmaan henkilöportti 1:n vierestä on tehty jalankulkureitti Paciuksenkadulle bussipysäkin viereen
5. Jalankulkureitit Tukholmankadulta Syöpätautien klinikalle

Pahoittelemme töiden käynnistämisestä, kulkureittien muutoksista sekä rakentamistöistä aiheutuvia häiriöitä. Pyrimme pitämään potilaiden, henkilöstön ja lähistön asukkaiden haitat mahdollisimman pieninä. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Rakennustöiden valvoja, HUS-Kiinteistöt Oy, Hannu Laurila, puh. 040 829 1404, hannu.laurila@hus.fi

Työmaapäällikkö, SRV Rakennus Oy, Juha Moisander, puh. 040 504 2217, juha.moisander@srv.fi

 

HUS rakentaa Meilahden sairaala-alueelle Siltasairaalan osoitteeseen Haartmaninkatu 4. Hankkeen pääurakoitsijana toimii SRV.

TILAA UUTISET

Tilaa työmaauutiset omaan sähköpostiisi.

Sähköpostiosoite