SRV/ Studio Libeskind
Kansi ja Areena / Ajankohtaista / Torninostureiden perustusten porapaalutusta Ratapihan- ja Sorinkadulla, viikkotiedote 16/2019

Kansi ja Areena

Torninostureiden perustusten porapaalutusta Ratapihan- ja Sorinkadulla, viikkotiedote 16/2019

12.04.2019 - 12:11

Viikon 16 työt

Ratapihankatu
Ratapihankadulla tehdäään porapaalutusta torninostureiden perustuksia varten. Kanslerinsillan teline- ja muottityöt jatkuvat.  Alueella suoritetaan lisäksi tukipalkkien raudoitus-, muotti- ja telinetöitä.  Porrashuone 2 osalta tehdään myös muotti- ja telinetöitä. 

Kolmio
Ratapihan eteläpäädyssä eli niin kutsutussa kolmiossa tehdään kansilaatan raudoitus- ja muottitöitä sekä kansilaatan varustelua. Lisäksi suoritetaan seinän muottitöitä ja betonointia. 

Sorinkatu 
Torninostureiden perustuksia varten tehtäviä porapaalutuksia suoritetaan Ratapihankadun lisäksi myös Sorinkadun puolella. Alueen eteläisessä päädyssä jatkuvat Sorinkadun kunnallistekniikan rakennustyöt. Myös vedeneristystyöt ja lämmöneristeasennukset jatkuvat Sorinkadun varressa. Sorinparkin pysäköintilaitoksen seinänvierustäyttötyöt jatkuvat. Eteläosan väestönsuojan holvin raudoitustyöt jatkuvat, holvin valu tehdään heti viikon 17 alussa. 

Tampereen Kansi -hankkeen välittömään läheisyyteen rakennettavan As Oy Tampereen Wallesmannin työmaalla jatkuvat seinänvierustäyttötyöt.

Kaikki työt tehdään pääsääntöisesti normaaliin työaikaan arkisin klo 7-20. Töistä aiheutuu meluhaittaa.

Tampereen Kannen rata-, sähkörata, vahvavirta- ja turvalaitetöiden osalta työmaa on tauolla toistaiseksi.

Tuleva Kannen alue kaakon suunnasta katsottuna. Copyright SRV/Libeskind/Tomorrow.

Yleiset liikennejärjestelyt
Ratapihankadulla etelään suuntaava ajorata on otettu kokonaan työmaan käyttöön ja pohjoinen ajosuunta on siirretty osin nykyiselle pyörätielle. Kevyen liikenteen väylä on suljettu Kanslerinrinteen ja Ratapihankadun pohjoisosasta. 

Ratapihankatu työmaa-alueen vierellä on käytössä kavennettuna, liikenne kulkee kuitenkin kaksisuuntaisena. Tampereen Valtatien kevyen liikenteen väylä on siirretty takaisin väliaikaiselle reitille. 

Eteläinen pihatie on auki liikenteelle. Työmaaliikenne Ratapihan eteläpäädyn (niin kutsutun kolmion) työmaalle kulkee Eteläisen pihatien kautta, TAKKin eli Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (Tampereen Valtatie 15), kohdalta. Myös Ratapihankadulla, yliopiston kohdalla on kaksi työmaaliittymää, ja nopeusrajoitus siinä on turvallisuussyistä 30 km/h.  

Sorinkatu 6-8:n kohdalla pysäköintikaistat ja jalkakäytävä ovat poissa käytöstä. Ajoneuvoliikenne on siirretty kadun länsireunalle ja säilyy edelleen kaksisuuntaisena.  

Pääurakoitsijan yhteyshenkilöt
Tuotantojohtaja Jouni Hämäläinen p. 0400 727 721, jouni.hamalainen@srv.fi   
Projektinjohtaja Jyrki Poikonen p. 0400 401 099, jyrki.poikonen@srv.fi   
Viestinnän asiantuntija Mari Kurkinen p. 040 809 3079, ext-mari.kurkinen@srv.fi

Työmaan yhteyshenkilö
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa p. 0400 627 461, timo.hirvasmaa@kreate.fi 
 

Hankkeen etenemistä voi seurata livekameran avulla osoitteessa: 

https://www.srv.fi/tyomaa/kansi-ja-areena-tyomaa/

SRV luo Tampereen ydinkeskustaan rautatien päälle uuden kaupunginosan, jonne nousevat elämysareena, hotelli, ravintoloita ja kaupungin korkeimmat asuintalot. Areenan yhteyteen toteutetaan myös Suomen toinen kasino. Tämän hetkisen aikataulusuunnitelman mukaan eteläinen kansi, areena ja kaksi tornitaloa valmistuvat kokonaisuudessaan 2022 ja pohjoiskansi sekä sen tornit vuonna 2024.