SRV/ Studio Libeskind
Kansi ja Areena / Ajankohtaista / Törmäyselementtejä asennetaan ti-to välisinä öinä, viikkotiedote 39/2018

Kansi ja Areena

Törmäyselementtejä asennetaan ti-to välisinä öinä, viikkotiedote 39/2018

21.09.2018 - 13:00

Viikon 39 työt

Ratapihankatu
Porapaalutus jatkuu Ratapihankadulla Areenan porrashuone 2 osalta perustusten paalutuksella. Lisäksi tehdään porrashuoneen 1 paalulaatan pohjatöitä. Maanantaista keskiviikkoon (24.-26.9.) tehdään Ratapihankadun vieressä seinän muottitöitä ja torstaina (27.9.) seinän betonointia. Lisäksi kannen tukipalkeille tehdään muottitöitä. 

Kolmio
Tiistain ja torstain välisinä öinä (25.-27.9.) asennetaan törmäyselementtejä radan varteen. Samalla tehdään porapaalujen raudoitustyötä ja pilareita. Kaikki tämä työ tehdään jännitekatkossa. Työstä voi aiheutua pientä meluhaittaa. 

Kolmiossa suoritetaan lisäksi pilarien tekoa. Sprinkleraltaan eli varavesialtaan maankaivuutyöt alkavat loppuviikosta.

Sorinkatu
Sorinkadulla jatkuvat Sorinparkin pysäköintilaitoksen rungon rakennustyöt, lisäksi Sorinparkille tehdään pohjaviemäreitä.  Porapaalutusta tehdään poliisitalon kulmalla viikon aikana kolmiosta siirretyllä porapaalukoneella. Suurpaalukone siirretään sunnuntaina 23.9. klo 15-21 välisenä aikana Sorinkadun puolelle . Siirto aiheuttaa liikennehäiriöitä Sorinkadun eteläpäässä. Kansi ja Areena -hankkeen välittömään läheisyyteen rakennettavan As Oy Wallesmannin anturoiden laudoitus- ja raudoitustyöt jatkuvat, viikon aikana saatetaan tehdä myös ensimmäinen anturavalu, jos työt etenevät suunnitellusti.  

Kaikki työt tehdään pääsääntöisesti normaaliin työaikaan arkisin klo 7-20 lukuun ottamatta kolmiossa tiistain ja torstain välisinä öinä tehtäviä törmäyselementtien asennustöitä porapaalujen raudoitustöitä sekä pilarien tekoa,  jotka ajoittuvat yöaikaan kello 22-06 välille. Yötöistä aiheutuu pientä meluhaittaa. Suurpaalukoneen siirto aiheuttaa häiriöitä liikenteelle su 23.9. klo 15-21.

Kannen ja Areenan rata-, sähkörata, vahvavirta- ja turvalaitetöiden puolella tehdään ainoastaan vähäisiä tukitöitä (mm. kaapelisiirtoja sekä maadoitusten läpivientejä ja putkituksia) kannen alueella päiväsaikaan eikä niistä aiheudu suurempaa meluhaittaa.

Sorinkadulla jatkuvat Sorinparkin pysäköintilaitoksen rungon rakennustyöt.  

Yleiset liikennejärjestelyt
Ratapihankadulla etelään suuntaava ajorata on otettu kokonaan työmaan käyttöön ja pohjoinen ajosuunta on siirretty osin nykyiselle pyörätielle. Kevyen liikenteen väylä on suljettu Kanslerinrinteen ja Ratapihankadun pohjoisosasta. 

Ratapihankatu työmaa-alueen vierellä on käytössä kavennettuna, liikenne kulkee kuitenkin kaksisuuntaisena. Tampereen Valtatien kevyen liikenteen väylä on siirretty takaisin väliaikaiselle reitille. 

Eteläinen pihatie on auki liikenteelle. Työmaaliikenne Ratapihan eteläpäädyn (niin kutsutun kolmion) työmaalle kulkee Eteläisen pihatien kautta, TAKKin eli Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (Tampereen Valtatie 15), kohdalta. Myös Ratapihankadulla, yliopiston kohdalla on kaksi työmaaliittymää, ja nopeusrajoitus siinä on turvallisuussyistä 30 km/h. 

Sorinkatu 6-8:n kohdalla pysäköintikaistat ja jalkakäytävä ovat poissa käytöstä. Ajoneuvoliikenne on siirretty kadun länsireunalle ja säilyy edelleen kaksisuuntaisena.  

Pääurakoitsijan yhteyshenkilöt
Tuotantojohtaja Jouni Hämäläinen p. 0400 727 721, jouni.hamalainen@srv.fi   
Projektinjohtaja Jyrki Poikonen p. 0400 401 099, jyrki.poikonen@srv.fi   
Viestinnän asiantuntija Mari Kurkinen p. 040 809 3079, ext-mari.kurkinen@srv.fi

Työmaan yhteyshenkilö
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa p. 0400 627 461, timo.hirvasmaa@kreate.fi 

Hankkeen etenemistä voi seurata livekameran avulla osoitteessa: 

https://www.srv.fi/tyomaa/kansi-ja-areena-tyomaa/

SRV luo Tampereen ydinkeskustaan rautatien päälle uuden kaupunginosan, jonne nousevat elämysareena, hotelli, ravintoloita ja kaupungin korkeimmat asuintalot. Areenan yhteyteen toteutetaan myös Suomen toinen kasino. Tämän hetkisen aikataulusuunnitelman mukaan eteläinen kansi, areena ja kaksi tornitaloa valmistuvat kokonaisuudessaan 2022 ja pohjoiskansi sekä sen tornit vuonna 2024.