SRV/ Studio Libeskind
Kansi ja Areena / Ajankohtaista / Tampereen Kannen Topaasi & Kruunun julkisivuasennukset etenevät, Ratapihankadun vesihuoltotyöt jatkuvat, tiedotteen Liikennejärjestelyt-osio päivittynyt, viikkotiedote 5/2020

Kansi ja Areena

Tampereen Kannen Topaasi & Kruunun julkisivuasennukset etenevät, Ratapihankadun vesihuoltotyöt jatkuvat, tiedotteen Liikennejärjestelyt-osio päivittynyt, viikkotiedote 5/2020

24.01.2020 - 12:47

Viikon 5 työt

Ratapihankadun puoleinen työmaa

Tampereen Kannen Topaasi & Kruunu / Ratapihankadun pohjoisosa
Tampereen Kannen Topaasi & Kruunun julkisivuasennukset jatkuvat. Julkisivuasennustöitä tehdään jatkossa pääosin iltatöinä. Käynnissä on myös elementtiasennuksia, holvimuottitöitä sekä kaukokylmän- ja lämmön liitostöitä. Väliseinätyöt alkavat 3. kerroksessa.

Ratapihankadun tukimuurin muotti- ja raudoitustyöt jatkuvat. Porrashuone 1:ssä tehdään tärinänvaimennus- ja täyttötöitä. Myös vesihuoltotyöt jatkuvat.

Tampereen Kansi
Kannen työmaan muotti- ja raudoitustyöt jatkuvat. 

Tampereen monitoimiareena ja areenahotelli
Elementtiasennukset jatkuvat Ratapihankadun puoleisella alueella.

Kolmio
Muotti- ja raudoitustyöt sekä telinetyöt jatkuvat. Käynnissä on myös purku- ja betonipintojen viimeistelyä sekä seinänvahvennoksen raudoitus- ja muottitöitä. Loppuviikosta luvassa on myös valutöitä.

Sorinkadun puoleinen työmaa
Parkkihallin pohjoispäädyssä käynnissä on vesihuolto- ja täyttötöitä.

As Oy Wallesmannin elementtiasennukset, kaatolattiatyöt, välisenätyöt, ikkuna-asennukset, hionta- ja paikkuutyöt, IV-asennukset, sprinklertyöt ja tasoitetyöt etenevät. Maalaustyöt sekä vedeneristys- ja laatoitustyöt ovat alkaneet tornin 2. kerroksessa.


Kuva työmaan livekamerasta 23.1.2020.

Liikennejärjestelyt

Naulakatu 
Tampereen valtatien pohjoispuolella sijaitseva jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu väylä Naulakadun ja Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen väliltä on siirretty pohjoisemmaksi, jotta pihaan kääntyvien ja pihasta tulevien moottoriajoneuvojen kuljettajilla on paremmat mahdollisuudet havaita idästä ja lännestä tulvat jalankulkijat ja pyöräilijät. Muutoksella halutaan parantaa erityisesti keskustan suunnasta tulevien pyöräilijöiden turvallisuutta.

Sorinsilta
Kalevantien eteläreunan yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä on poistettu Sorin sillalla käytöstä ja pohjoisreunan yhdistettyä väylää on levennetty tilapäisesti, jotta vilkkaalle jalankululle ja pyöräilylle saataisiin riittävästi tilaa. Toinen itään menevistä ajokaistoista on suljettu moottoriajoneuvoliikenteeltä.

Ratapihankatu
Ratapihankadun itäreunan eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie on poistettu käytöstä välillä Kanslerinrinne-Åkerlundinkatu. Turvallisuussyiden takia Ratapihankadun tällä osuudella ei voida sallia läpikulkevaa pyöräilyä eikä jalankulkua. Tilalla on kiertotie Åkerlundinkadun – Pinninkadun ja yliopiston alueen läpikulkeva jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu väylä.

Ajoneuvoliikenne on siirretty välillä Sorin silta – Kanslerinne itäreunan osalta pyörätielle ja kiinteistöön kävellen liikkuville on varattu kapea reitti välille Sorin silta -Technopoliksen pysäköintihalli. Huom. Pysäköintihallista ulos ajavat autot joutuvat osin tälle kävelijöiden väylälle, jotta saavat näköyhteyden kadulle. Sekä kävelijöille että autoilijoilta odotetaan tarkkaavaisuutta, varovaisuutta ja muiden väylällä liikkujien huomioimista.

Kanslerinrinteen liittymän liikennevalot on purettu työnaikaisesti käytöstä. Tilalle on toteutettu työnaikainen kiertoliittymä.
Ratapihankatu joudutaan ajoittain sulkemaan turvallisuussyistä Ratapihankadulla tehtävien työvaiheiden vuoksi. Koko katu suljetaan vain ruuhka-aikojen ulkopuolella yöaikaan tai viikonloppuisin.

Technopoliksen yhteydet jalankulkijoille ja pyöräilijöille
Kanslerinrinteen länsireunan yhteys käytössä välillä Kalevantie – Kanslerin silta. Itäreuna käytössä välillä Kalevantie – Ratapihankatu

Kalevantien vieressä olevat portaat ovat käytössä.

Åkerlundinkadulta on yhteys Ratapihankadun pysäköintihallille asti.

Technopolikseen on A- ja B-talon välin portaisiin Kanslerinrinteestä asennettu pyöräkouru, jotta kiinteistön käyttäjät voivat taluttaa pyöränsä pysäköintihalliin.

Sorinkatu
Sorinkatu 6-8:n kohdalla pysäköintiruudut ja jalkakäytävä ovat poissa käytöstä. Ajoneuvoliikenne on siirretty kadun länsireunalle ja säilyy edelleen kaksisuuntaisena. Läpiajo kadulla on kielletty vuoden 2020 loppuun asti.


Kevyen liikenteen opaskartta.

Työmaan yhteystiedot

Pääurakoitsijan yhteyshenkilöt
Projektinjohtaja Jyrki Poikonen p. 0400 401 099, jyrki.poikonen@srv.fi   
Monitoimiareenan ja areenahotellin työmaapäällikkö Olli Räisänen, p. 0400 498 547, olli.raisanen@srv.fi
Topaasin työmaapäällikkö Teemu Salminen, p. 040 685 6285, teemu.salminen@srv.fi
 
Kannen työmaan yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa p. 0400 627 461, timo.hirvasmaa@kreate.fi 
Yöaikaan tehtävistä töistä lisätietoja antaa nostotyönjohtaja Antti Leevilä p. 050 591 7459, antti.leevila@kreate.fi

Hankkeen etenemistä voi seurata livekameran avulla osoitteessa: 
https://www.srv.fi/tyomaa/kansi-ja-areena-tyomaa/  

SRV luo Tampereen ydinkeskustaan rautatien päälle uuden kaupunginosan, jonne nousevat elämysareena, hotelli, ravintoloita ja kaupungin korkeimmat asuintalot. Areenan yhteyteen toteutetaan myös Suomen toinen kasino. Tämän hetkisen aikataulusuunnitelman mukaan eteläinen kansi, areena ja kaksi tornitaloa valmistuvat kokonaisuudessaan 2022 ja pohjoiskansi sekä sen tornit vuonna 2024.