SRV/ Studio Libeskind
Kansi ja Areena / Ajankohtaista / Tampereen Kannen Topaasi & Kruunun julkisivuasennukset etenevät, Ratapihankadulla kaukolämmön ja -kylmän peittotöitä, päivityksiä tiedotteen Liikennejärjestelyt-osioon, viikkotiedote 4/2020

Kansi ja Areena

Tampereen Kannen Topaasi & Kruunun julkisivuasennukset etenevät, Ratapihankadulla kaukolämmön ja -kylmän peittotöitä, päivityksiä tiedotteen Liikennejärjestelyt-osioon, viikkotiedote 4/2020

17.01.2020 - 13:02

Viikon 4 työt

Ratapihankadun puoleinen työmaa

Tampereen Kannen Topaasi & Kruunu / Ratapihankadun pohjoisosa
Tampereen Kannen Topaasi & Kruunun julkisivuasennukset jatkuvat. Julkisivuasennustöitä tehdään jatkossa pääosin iltatöinä. Käynnissä on myös elementtiasennuksia ja holvimuottitöitä. Väliseinätyöt käynnistyvät rakennuksen sisällä, samoin kuin kaukokylmän ja -lämmön liitostyöt.

Käynnissä on myös vesihuoltotöitä, kaukolämpökaivannon asfaltointia, kaukolämmön ja kaukokylmän peittotöitä sekä Ratapihankadun tukimuurin muotti- ja raudoitustöitä.

Tampereen Kansi
Kannen työmaan muotti- ja raudoitustyöt jatkuvat. 

Tampereen monitoimiareena ja areenahotelli
Elementtiasennukset jatkuvat Ratapihankadun puoleisella alueella.

Kolmio
Muotti- ja raudoitustyöt sekä telinetyöt jatkuvat. Käynnissä on myös seinämuottien elementtitöitä sekä purku- ja betonipintojen viimeistelyä.

Sorinkadun puoleinen työmaa
Sorinparkissa käynnissä ovat parkkiluiskan muottityöt.

As Oy Wallesmannin elementtiasennukset, kaatolattiatyöt, väliseinätyöt, ikkuna-asennukset, hionta- ja paikkuutyöt, IV-asennukset, sprinkler-työt ja plaanotasoitustyöt etenevät. Myös saunaelementtien asennustyöt ja tasoite- ja maalaustyöt etenevät. Vedeneristys- ja laatoitustyöt alkavat torniosan toisessa kerroksessa.


Kuva työmaan livekamerasta 16.1.2020
 

Liikennejärjestelyt

Naulakatu 
Tampereen valtatien pohjoispuolella sijaitseva jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu väylä Naulakadun ja Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen väliltä on siirretty pohjoisemmaksi, jotta pihaan kääntyvien ja pihasta tulevien moottoriajoneuvojen kuljettajilla on paremmat mahdollisuudet havaita idästä ja lännestä tulvat jalankulkijat ja pyöräilijät. Tämä parantaa erityisesti keskustan suunnasta tulevien pyöräilijöiden turvallisuutta, koska Tampereen valtatie on yksisuuntainen Viinikan suunnasta,  jolloin moottoriajoneuvon kuljettajan huomio on kiinnittynyt pääsääntöisesti vain Viinikan suunnasta tuleviin ajoneuvoihin. Aikaisemmin liittymässä on ollut useita vaaratilanteita tästä johtuen. Kansiareenatyömaan päätyttyä arviolta vuoden 2021 loppuun mennessä palautuvat jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyt ennalleen tästä työmaasta johtuen.

Sorinsilta
Kansiareenan rakennustyön takia Kalevantien eteläreunan yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä poistettiin Sorinsillalla käytöstä, ja pohjoisreunan yhdistettyä väylään levennettiin tilapäisesti, jotta vilkkaalle jalankululle ja pyöräilylle saataisiin riittävästi tilaa. Tässä yhteydessä poistettiin toinen itään menevä ajokaista moottoriajoneuvoliikenteeltä. Levennyksen yhteydessä mietittiin, että muutetaanko väylä erotelluksi vai säilyykö se yhdistettynä. Levennys olisi mahdollistanut myös erottelun, mutta sillan jälkeen molemmissa päissä väylän leveys ei enää  mahdollistanut erottelua ja väylätyyppi olisi pitänyt muuttaa takaisin yhdistetyksi väyläksi. Rautatienkadun liittymässä muutoskohta olisi ollut hyvin hankala liikennevaloissa odottavien jalankulkijoiden kohdalla.  Siksi väylä säilytettiin levennyksestä huolimatta  yhdistettynä  ja liikkumisen selkeyttämiseksi sillan osuudella väylälle maalattiin keskiviivat ja suuntanuolet osoittamaan  kulkusuunnat. Ajoratamerkinnät ovat selkeyttäneet tilannetta  jonkin verran, mutta yhdistetyllä jalankulku ja pyöräily väylällä jalankulkijalla on oikeus liikkua haluamallaan puolella.

Ajoradan reunaan jäävien vesien poistamista on selvitelty ja vesien ohjaaminen sadevesikourujen tms. avulla sillalla ei ole rakennusteknisesti mahdollista. 

Kansiareenatyömaan päätyttyä arviolta vuoden 2022 keväällä palautuvat jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyt ennalleen tästä työmaasta johtuen, mikäli mahdollisen ns. pohjoiskannen rakennustyöt eivät aiheuta muutoksia liikennejärjestelyihin.

Ratapihankatu
Ratapihankadun itäreunan eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie on poistettu käytöstä kansiareenan työmaan takia välillä Kanslerinrinne – Åkerlundinkatu. Ajoneuvoliikenne on siirretty välillä Sorin silta - Kanslerinne itäreunan osalta pyörätielle ja ainoastaan kävelijöille on osoitettu kapea reitti välille Sorin silta – Technopoliksen pysäköintihalli. Pysäköintihallista ulos ajavat autot tulevat suoraan tälle kapealle jalkakäytävälle liittymänäkemien ollessa lähes olemattomat, jolloin törmäysriski on suuri. Liikennevirtaan pääsyä odottava auto joutuu odottamaan keskellä jalkakäytävää estäen jalankulkijoiden etenemisen. Ratapihankadulla on tehty ja tehdään edelleen useita työvaiheita, joissa koko katu on jouduttu ja joudutaan turvallisuussyistä sulkemaan kokonaan. Työaika koko kadun sulkemisiin on ollut ruuhka-aikojen ulkopuolella yöaikaan tai viikonloppuisin. Käytettävissä oleva varastoalue pienenee työn edetessä, jolloin kaikki käytettävissä olevat alueet tulevat käyttöön.

Kanslerinrinteen liittymän liikennevalot on purettu työnaikaisesti käytöstä, koska liikennevalo-ohjattuna liittymänä tätä ei olisi ollut mahdollista toteuttaa. Tilalle on toteutettu työnaikainen kiertoliittymä. Liittymän turvallisuudesta jalankulkijoille ja pyöräilijöille tehtiin arviointi, jossa todettiin liittymän olevan selkeä turvallisuusriski suuren moottoriajoneuvoliikenteen ja näkemäesteiden vuoksi. Kohteeseen ei ollut mahdollista toteuttaa ohjeiden mukaista kiertoliittymää huomioiden kaikki liikennemuodot. 

Kohteeseen löytyy helposti turvallinen kiertotie (Åkerlundinkadun –  Pinninkadun ja yliopiston alueen läpikulkeva jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu väylä), jonka pituus on 50 metriä pitempi kuin suoraan Ratapihankatua kuljettaessa. Tällä reitillä ei ole lainkaan liikennevaloja, eikä Kalevantien ylitystä.

Turvallisuussyiden takia väylällä ei voida sallia läpikulkevaa pyöräilyä eikä jalankulkua. Lisäksi kiertotien lisämatkan pituus on vähäinen.   

Kansiareenatyömaan päätyttyä arviolta vuoden 2021 loppuun mennessä palautuvat jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyt ennalleen tästä työmaasta johtuen, mikäli mahdollisen ns. pohjoiskannen rakennustyöt eivät aiheuta muutoksia liikennejärjestelyihin.

Technopoliksen yhteydet jalankulkijoille ja pyöräilijöille
Kanslerinrinteen länsireunan yhteys käytössä välillä Kalevantie - Kanslerin silta. Itäreuna käytössä välillä Kalevantie - Ratapihankatu
Kalevantien vieressä olevat portaat ovat käytössä.

Åkerlundinkadulta on  yhteys Ratapihankadun pysäköintihallille asti.

Technopolikseen on A- ja B-talon välin portaisiin Kanslerinrinteestä asennettu pyöräkouru, jotta kiinteistön käyttäjät voivat taluttaa pyöränsä pysäköintihalliin.

Kansiareenatyömaan päätyttyä arviolta vuoden 2022 keväällä palautuvat jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyt ennalleen tästä työmaasta johtuen, mikäli mahdollisen ns. pohjoiskannen rakennustyöt eivät aiheuta muutoksia liikennejärjestelyihin.

Sumeliuksenkatu
Sumeliuksenkadulle ei tehdä muutoksia alkuperäisistä suunnitelmista poiketen. Jalankulku jalkakäytävillä ja pyöräily tapahtuvat molempiin suuntiin ajoradalla.

Sorinkatu
Sorinkatu 6-8:n kohdalla pysäköintiruudut ja jalkakäytävä ovat poissa käytöstä. Ajoneuvoliikenne on siirretty kadun länsireunalle ja säilyy edelleen kaksisuuntaisena. Sorinkadulla rakennetaan As Oy Wallesmannia vuoden 2020 loppuun asti, jonka vuoksi läpiajo kadulla on kielletty. Kohteessa alkaa mahdollisesti keväällä kaukolämmön ja kaukokylmän rakennustyöt, jolloin liikennejärjestelyt jälleen muuttuvat.


Kevyen liikenteen opaskartta

Työmaan yhteystiedot

Pääurakoitsijan yhteyshenkilöt
Projektinjohtaja Jyrki Poikonen p. 0400 401 099, jyrki.poikonen@srv.fi   
Monitoimiareenan ja areenahotellin työmaapäällikkö Olli Räisänen, p. 0400 498 547, olli.raisanen@srv.fi
Topaasin työmaapäällikkö Teemu Salminen, p. 040 685 6285, teemu.salminen@srv.fi 

Kannen työmaan yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa p. 0400 627 461, timo.hirvasmaa@kreate.fi 
Yöaikaan tehtävistä töistä lisätietoja antaa nostotyönjohtaja Antti Leevilä p. 050 591 7459, antti.leevila@kreate.fi

Hankkeen etenemistä voi seurata livekameran avulla osoitteessa: 
https://www.srv.fi/tyomaa/kansi-ja-areena-tyomaa/  

SRV luo Tampereen ydinkeskustaan rautatien päälle uuden kaupunginosan, jonne nousevat elämysareena, hotelli, ravintoloita ja kaupungin korkeimmat asuintalot. Areenan yhteyteen toteutetaan myös Suomen toinen kasino. Tämän hetkisen aikataulusuunnitelman mukaan eteläinen kansi, areena ja kaksi tornitaloa valmistuvat kokonaisuudessaan 2022 ja pohjoiskansi sekä sen tornit vuonna 2024.