SRV/ Studio Libeskind
Kansi ja Areena / Ajankohtaista / Tampereen Kannen kolmella työmaalla työt jatkuvat normaalisti, viikkotiedote 08/2019

Kansi ja Areena

Tampereen Kannen kolmella työmaalla työt jatkuvat normaalisti, viikkotiedote 08/2019

15.02.2019 - 12:00

Viikon 08 työt

Ratapihankatu
Porrashuone 1 ja porrashuone 2 osalta tehdään raudoitus- ja muottitöitä.  Ratapihankadun vieressä suoritetaan seinämuotin purkutöitä. Myös pilarimuotteja puretaan ja rakennetaan telinepohjia. Lisäksi tehdään muotti- ja betonointitöitä sekä laatan raudoitustöitä. Kanslerinsillan osalta rakennetaan välituen ja kaukalon pohjia. 

Kolmio
Ratapihan eteläpäädyssä eli niin kutsutussa kolmiossa jatkuvat sprinkleraltaan eli varavesialtaan seinien muotti- ja raudoitustyöt, sprinkleraltaan täyttötöitä jatketaan. Alueella tehdään myös tukipalkkien raudoitus- ja muottitöitä. 

Sorinkatu 
Sorinparkin pysäköintilaitoksen seinänvierustäyttötyöt jatkuvat edelleen. Lisäksi tehdään teline- ja muottitöitä ja rakennetaan seinää. 

Kaikki työt tehdään pääsääntöisesti normaaliin työaikaan arkisin klo 7-20. Töistä aiheutuu meluhaittaa.

Tampereen Kannen rata-, sähkörata, vahvavirta- ja turvalaitetöiden osalta työmaa on tauolla toistaiseksi.

Ilmakuvaa tulevaisuuden Tampereesta. Copyright SRV/Libeskind/Tomorrow

Yleiset liikennejärjestelyt
Ratapihankadulla etelään suuntaava ajorata on otettu kokonaan työmaan käyttöön ja pohjoinen ajosuunta on siirretty osin nykyiselle pyörätielle. Kevyen liikenteen väylä on suljettu Kanslerinrinteen ja Ratapihankadun pohjoisosasta. 

Ratapihankatu työmaa-alueen vierellä on käytössä kavennettuna, liikenne kulkee kuitenkin kaksisuuntaisena. Tampereen Valtatien kevyen liikenteen väylä on siirretty takaisin väliaikaiselle reitille. 

Eteläinen pihatie on auki liikenteelle. Työmaaliikenne Ratapihan eteläpäädyn (niin kutsutun kolmion) työmaalle kulkee Eteläisen pihatien kautta, TAKKin eli Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (Tampereen Valtatie 15), kohdalta. Myös Ratapihankadulla, yliopiston kohdalla on kaksi työmaaliittymää, ja nopeusrajoitus siinä on turvallisuussyistä 30 km/h.  

Sorinkatu 6-8:n kohdalla pysäköintikaistat ja jalkakäytävä ovat poissa käytöstä. Ajoneuvoliikenne on siirretty kadun länsireunalle ja säilyy edelleen kaksisuuntaisena.  

Pääurakoitsijan yhteyshenkilöt
Tuotantojohtaja Jouni Hämäläinen p. 0400 727 721, jouni.hamalainen@srv.fi   
Projektinjohtaja Jyrki Poikonen p. 0400 401 099, jyrki.poikonen@srv.fi   
Viestinnän asiantuntija Mari Kurkinen p. 040 809 3079, ext-mari.kurkinen@srv.fi

Työmaan yhteyshenkilö
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa p. 0400 627 461, timo.hirvasmaa@kreate.fi 

Hankkeen etenemistä voi seurata livekameran avulla osoitteessa: 

https://www.srv.fi/tyomaa/kansi-ja-areena-tyomaa/

SRV luo Tampereen ydinkeskustaan rautatien päälle uuden kaupunginosan, jonne nousevat elämysareena, hotelli, ravintoloita ja kaupungin korkeimmat asuintalot. Areenan yhteyteen toteutetaan myös Suomen toinen kasino. Tämän hetkisen aikataulusuunnitelman mukaan eteläinen kansi, areena ja kaksi tornitaloa valmistuvat kokonaisuudessaan 2022 ja pohjoiskansi sekä sen tornit vuonna 2024.