SRV/ Studio Libeskind
Kansi ja Areena / Ajankohtaista / Suihkupaalutuksella vahvistetaan perustuksia, viikkotiedote 49/2017

Kansi ja Areena

Suihkupaalutuksella vahvistetaan perustuksia, viikkotiedote 49/2017

01.12.2017 - 12:30

Ratapihalla tehdään eteläisen kannen rakentamiseen liittyviä valmistelevia töitä. Kyseisellä työvaiheella valmistaudutaan siihen, että varsinaisten rakennustöiden aloittamiselle on valmius lopullisen investointipäätöksen syntyessä. Investointipäätöksen arvioidaan syntyvän vuoden 2017 aikana. 

Viikon 49 työt
Ratapihan eteläpäädyssä, niin kutsutussa kolmiossa, päättyy koeporapaalutus tiistaina 5.12. Porapaalukone siirretään keskiviikkona 6.12. Ratapihankadun viereen, jossa valmistellaan porapaalutusta. Paalutus tällä kohdalla alkaa viikolla 50. Käynnissä on myös yhden junaraiteen purkutyöt. Ratamuutokset eivät vaikuta henkilöjunien aikatauluihin.

Sorinkatu 4:n ja Sorinahteen kiinteistöjen perustukset vahvistetaan työmaan puolelta suihkupaalutuksella. Sorinkatu 4:n perustusten alle tehdään ensimmäinen koepaalu perjantaina 8.12. Varsinainen suihkupaalutus aloitetaan maanantaina 11.12., ja työ kestää arviolta kolme viikkoa. Työtä jatketaan Sorinahteen perustusten paalutuksella, joka kestää arviolta kaksi viikkoa. Työvaiheesta aiheutuu jonkin verran meluhaittaa. Sorinkatu 4:n vierellä työaika on arkisin klo 7–20 ja Sorinahteen vierellä klo 7–18. Ennen paalutuksia kiinteistöjen perustusten vierellä tehdään valmistelevia töitä.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (TAKKin) parkkipaikalla tehdään työmaa-aitaa. Lisäksi TAKKin tontin läpi, Tampereen valtatieltä työmaata kohti kulkevalla pihatiellä jatkuu vesihuoltolinjan rakentaminen.

Liikennejärjestelyt
Ratapihankatu työmaa-alueen vierellä on käytössä kavennettuna, liikenne kulkee kuitenkin kaksisuuntaisena. Tällä kohdalla jatkuu työmaaliittymän tekeminen Kanslerinrinteen eteläpuolelle. Tampereen valtatien kevyen liikenteen väylä on edelleen siirrettynä hieman pohjoisemmaksi turvallisuuden varmistamiseksi. Muutos on voimassa toistaiseksi.

Työmaaliikenne kulkee pääsääntöisesti TAKKin pysäköintialueen läpi. Liikenteeseen voi tulla tilapäisiä, lyhytaikaisia muutoksia. 

Kansi ja Areena -hankkeen välittömässä läheisyydessä tehtäviä töitä
Sorinkatu 6-8:n tukiseinän, eli ponttiseinän, rakentaminen alkaa torstaina 7.12. Työ kestää arviolta viisi viikkoa. Työstä aiheutuu melua ja tärinää, ja lähikiinteistöihin on asennettu tärinämittarit. Töitä tehdään arkisin klo 7–20. Lisäksi Sorinkatu 6-8:n tontilla jatkuvat pilaantuneiden maiden kunnostus ja maanleikkuutyöt. SRV toteuttaa myöhemmin erillishankkeena alueelle asuinrakennuksia ja pysäköintihallin sekä väestönsuojia koko lähialueelle, mukaan lukien Kansi ja Areena -kokonaisuudelle. 

Sorinkatu 6-8:n kohdalla on otettu pysäköintikaistat ja kevyen liikenteen väylä pois käytöstä. Ajoneuvoliikenne on siirretty kadun länsireunalle ja säilyy edelleen kaksisuuntaisena. Työmaan liittymä siirtyy tontin eteläreunaan.
 

Pääurakoitsijan yhteyshenkilöt
Tuotantojohtaja Jouni Hämäläinen p. 0400 727 721, jouni.hamalainen@srv.fi   
Projektinjohtaja Jyrki Poikonen p. 0400 401 099, jyrki.poikonen@srv.fi   
Viestinnän suunnittelija Kati Kovalainen p. 050 328 0487, ext-kati.kovalainen@srv.fi 
 

Työmaan yhteyshenkilö
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa p. 0400 627 461, timo.hirvasmaa@kreate.fi 

 

SRV luo Tampereen ydinkeskustaan rautatien päälle uuden kaupunginosan, jonne nousevat elämysareena, hotelli, ravintoloita ja kaupungin korkeimmat asuintalot. Areenan yhteyteen toteutetaan myös Suomen toinen kasino. Nyt ratapihalla tehdään eteläisen kannen valmistelevia töitä. Tämänhetkisen aikataulusuunnitelman mukaan eteläinen kansi, areena ja kahden tornitalon rungot sekä julkisivut valmistuisivat vuonna 2021 ja pohjoiskansi sekä sen tornit vuonna 2023. Lopullinen aikataulu täsmentyy investointipäätöksen yhteydessä.

Kansi ja Areena, havainnekuva ja aikatauluarvio