SRV/ Studio Libeskind
Kansi ja Areena / Ajankohtaista / Sorinsillalla liikenteen uudelleenjärjestelyjä, torninosturi kohoaa Kannelle, As Oy Tampereen Kannen Topaasi & Kruunun rakennustyöt alkoivat 28/2019

Kansi ja Areena

Sorinsillalla liikenteen uudelleenjärjestelyjä, torninosturi kohoaa Kannelle, As Oy Tampereen Kannen Topaasi & Kruunun rakennustyöt alkoivat 28/2019

05.07.2019 - 12:14

Viikon 28 työt

Ratapihankatu
Porrashuone 1:n ja 2:n raudoitus- ja muottityöt jatkuvat. Ratapihankadun eteläpäässä suoritetaan tukipalkki TD15_2:n tuplaus ja betonointi. Näiden lisäksi Ratapihankadulla suoritetaan myös liittopalkkien päiden muotitus sekä seinän T14_2 raudoitus- ja muottitöitä. Paikallavaluosion teline- ja muottityöt jatkuvat edelleen.

Kannelle pystytetään torninosturi, joka saadaan korkeuteensa viikon 28 alussa. Tästä voi olla haittaa Ratapihankadun liikenteelle. Paikalla on liikenteenohjausta ongelmatilanteiden välttämiseksi.

As Oy Tampereen Kannen Topaasi & Kruunun rakennustyöt alkoivat 1.7.2019. Työmaalla aloitetaan paikallavaluseinien teko viikon 28 keskiviikkona.

Kolmio
Kolmiossa suoritetaan T10- ja T9-paalujen esiinkaivu, raudoitus ja valuputkien asennus. Porrashuone 3 paalutetaan. Kolmiossa suoritetaan myös pilareiden raudoitus- ja muottitöitä. Sprinkler-altaan katon muottityöt jatkuvat ja raudoitustyöt aloitetaan. Myös kannen muotti- ja raudoitustyöt jatkuvat edelleen.

Sorinkatu 
Sorinkadun varteen rakennettavan As Oy Tampereen Wallesmannin elementtiasennukset jatkuvat tornin puolella eli Sorinkadun eteläpäässä tiistaihin asti. Sorinkadun pohjoispään lamelliosassa valetaan 1. kerroksen holvi maanantaina 8.7. Elementtiasennukset jatkuvat keskiviikkona 10.7. lamelliosan 2. kerroksessa.

Täyttö- ja putkityöt jatkuvat Sorinkadun varressa koko Sorinkadun matkalta. Sorinkatu onkin erittäin ruuhkainen ja tukossa elementtiasennuksista johtuen. Muistutuksena myös, että Sorinkadulla on läpiajokielto molempiin suuntiin.

Havatorin ison nosturin siirto puutalon eteen alkaa tällä viikolla. Siirtotyöt jatkuvat lauantaina ja pystytys tapahtuu seuraavalla viikolla. 

Sorinkadun C-lohkolla tehdään paikallavaluosion telinetöitä. Wallesmannin SV- ja JV-linjoja rakennetaan pohjineen. Tämän lisäksi tehdään seinänvierustäyttöjä.

Sorinsilta
Sorinsillalla on tehty liikenteen uudelleenjärjestelyjä. Kevyt liikenne on poistunut käytöstä tien eteläisellä puolella ja tie on muutettu yksikaistaiseksi lännestä itään päin. Tien pohjoispuolella on levennetty kevyen liikenteen väylä ja autoliikenne kulkee kahdella kaistalla.

Sorinsillan puolella myös rakennuksen perustuksien teko on aloitettu. 1. kerroksen pystyrakenteet pyritään aloittamaan viikon 28 lopulla.

Kuva Sorinsillan liikenteen uudelleenjärjestelyistä Kalevantiellä.

Yleiset liikennejärjestelyt
Ratapihankadulla etelään suuntaava ajorata on otettu kokonaan työmaan käyttöön ja pohjoinen ajosuunta on siirretty osin nykyiselle pyörätielle. Kevyen liikenteen väylä on suljettu Kanslerinrinteen ja Ratapihankadun pohjoisosasta. Ratapihankadulla on edelleen voimassa Kanslerinsillan telineiden vuoksi 4,4 metrin korkeusrajoitus Kanslerinrinteen pohjoispuolella välillä Kanslerinrinne-Åkerlundinkatu. 

Ratapihankatu työmaa-alueen vierellä on käytössä kavennettuna, liikenne kulkee kuitenkin kaksisuuntaisena. Yliopiston kohdalla on kaksi työmaaliittymää, ja nopeusrajoitus on siinä turvallisuussyistä 30 km/h. Eteläinen pihatie on auki liikenteelle. Työmaaliikenne Ratapihan eteläpäädyn (niin kutsutun kolmion) työmaalle kulkee Eteläisen pihatien kautta, TAKKin eli Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (Tampereen Valtatie 15), kohdalta.

Tampereen Valtatien kevyen liikenteen väylä on siirretty väliaikaiselle reitille turvallisuussyistä. 
Sorinkatu 6-8:n kohdalla pysäköintikaistat ja jalkakäytävä ovat poissa käytöstä. Ajoneuvoliikenne on siirretty kadun länsireunalle ja säilyy edelleen kaksisuuntaisena. Sorinkadulla nostellaan As Oy Wallesmannin elementtejä, joiden vuoksi läpiajo kadulla on kielletty. Liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä nostojen ajan.

Sorinsillan kevyen liikenteen opaskartta.

Pääurakoitsijan yhteyshenkilöt
Projektinjohtaja Jyrki Poikonen p. 0400 401 099, jyrki.poikonen@srv.fi 

Työmaan yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa p. 0400 627 461, timo.hirvasmaa@kreate.fi 
Työmaapäällikkö Mari Sipilä p. 040 757 0054, mari.sipila@kreate.fi 

Yöaikaan lisätietoja Kolmiossa tehtävistä töistä antaa nostotyönjohtaja Antti Leevilä p. 050 591 7459, antti.leevila@kreate.fi

Hankkeen etenemistä voi seurata livekameran avulla osoitteessa: 

https://www.srv.fi/tyomaa/kansi-ja-areena-tyomaa/

SRV luo Tampereen ydinkeskustaan rautatien päälle uuden kaupunginosan, jonne nousevat elämysareena, hotelli, ravintoloita ja kaupungin korkeimmat asuintalot. Areenan yhteyteen toteutetaan myös Suomen toinen kasino. Tämän hetkisen aikataulusuunnitelman mukaan eteläinen kansi, areena ja kaksi tornitaloa valmistuvat kokonaisuudessaan 2022 ja pohjoiskansi sekä sen tornit vuonna 2024.