SRV/ Studio Libeskind
Kansi ja Areena / Ajankohtaista / Sorinsillalla liikenteen uudelleenjärjestelyjä, Sorinkadulla suojarakenteen seinien purkua ja elementtien nostotöitä yöaikaan 32/2019

Kansi ja Areena

Sorinsillalla liikenteen uudelleenjärjestelyjä, Sorinkadulla suojarakenteen seinien purkua ja elementtien nostotöitä yöaikaan 32/2019

02.08.2019 - 11:59

Viikon 32 työt 

Ratapihankatu
D-lohkolla kansilaatan raudoitustyöt jatkuvat tällä viikolla. Myös porrashuone 1:n ja 2:n muotti- ja raudoitustyöt jatkuvat, samoin kuin T14:n ja T15:n muotti- ja telinetyöt. Kaukolämmön ja -jäähdytyksen rakentaminen nosturi 4:n pohjoispuolella jatkuu taas tauon jälkeen.

As Oy Tampereen Kannen Topaasi & Kruunussa 1. kerroksen muotti- ja raudoitustyöt, 1. kerroksen hissikuilun betonointi sekä elementtipilarien ja -sokkeleiden asennukset jatkuvat tällä viikolla. Seuraavalla viikolla suoritetaan lisäksi elementtien asennuksia sekä seinien valutöitä.

Kreate kaivaa Ratapihankadulla lämpöputkia, mutta tästä ei pitäisi olla haittaa liikenteelle.

Kolmio
Kolmiossa T10-tukipalkin muotti- ja raudoitustyöt jatkuvat. T8-pilareilla suoritetaan betonointia ja T9-tukipalkilla teline-, muotti- ja raudoitustöitä. 

Sorinkatu 
Sorinkadun C-lohkolla, Sorinparkin päällä, parkkihallin telinetyöt jatkuvat. Sorinkadulla suoritetaan yöaikaan suojarakenteen seinien purkua sekä elementtien nostotöitä. Yöaikaan tapahtuvien töiden yhteyshenkilönä toimii Antti Leevilä (yhteystiedot löytyvät alempaa kohdasta ”työmaan yhteyshenkilöt”).

Sorinparkilla suoritetaan lisäksi lattianalustäyttöjä. Kaukojäähdytyslinjan rakentaminen alkaa läntisellä huoltotiellä. Sorinkadun varteen rakennettavan As Oy Tampereen Wallesmannin seinänvierustäytöt jatkuvat tällä viikolla. Alueella tehdään lisäksi ponttiseinän polttoleikkaustöitä sekä ulkopuolen viemäreitä.

Täyttö- ja putkityöt jatkuvat Sorinkadun varressa koko Sorinkadun matkalta. Sorinkadun eteläpään torniosassa 2. kerroksen lattiaholvin raudoitus- ja valutyöt jatkuvat, samoin kuin julkisivuelementtien asennus tornin puolella. 

Sorinkatu on erittäin ruuhkainen ja tukossa elementtiasennuksista johtuen, joten edelleen muistutuksena, että Sorinkadulla on voimassa läpiajokielto molempiin suuntiin.

Sorinsilta
Sorinsillalla on tehty liikenteen uudelleenjärjestelyjä. Kevyt liikenne on poistunut käytöstä tien eteläisellä puolella ja tie on muutettu yksikaistaiseksi lännestä itään päin. Tien pohjoispuolella on levennetty kevyen liikenteen väylä ja autoliikenne kulkee kahdella kaistalla.

Sorinsillalla tehdään lisäksi nostoalueen muokkaustöitä, jotka eivät kuitenkaan vaikuta liikenteeseen.

Kansi ja torninosturit.

Yleiset liikennejärjestelyt
Ratapihankadulla etelään suuntaava ajorata on otettu kokonaan työmaan käyttöön ja pohjoinen ajosuunta on siirretty osin nykyiselle pyörätielle. Kevyen liikenteen väylä on suljettu Kanslerinrinteen ja Ratapihankadun pohjoisosasta. Ratapihankadulla on edelleen voimassa Kanslerinsillan telineiden vuoksi 4,4 metrin korkeusrajoitus Kanslerinrinteen pohjoispuolella välillä Kanslerinrinne-Åkerlundinkatu. 

Ratapihankatu työmaa-alueen vierellä on käytössä kavennettuna, liikenne kulkee kuitenkin kaksisuuntaisena. Yliopiston kohdalla on kaksi työmaaliittymää, ja nopeusrajoitus on siinä turvallisuussyistä 30 km/h. Eteläinen pihatie on auki liikenteelle. Työmaaliikenne Ratapihan eteläpäädyn (niin kutsutun kolmion) työmaalle kulkee Eteläisen pihatien kautta, TAKKin eli Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (Tampereen Valtatie 15), kohdalta.

Tampereen Valtatien kevyen liikenteen väylä on siirretty väliaikaiselle reitille turvallisuussyistä. 
Sorinkatu 6-8:n kohdalla pysäköintikaistat ja jalkakäytävä ovat poissa käytöstä. Ajoneuvoliikenne on siirretty kadun länsireunalle ja säilyy edelleen kaksisuuntaisena. Sorinkadulla nostellaan As Oy Wallesmannin elementtejä, joiden vuoksi läpiajo kadulla on kielletty. Liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä nostojen ajan.

Kevyen liikenteen opaskartta Sorinsillalla.

Pääurakoitsijan yhteyshenkilöt
Projektinjohtaja Jyrki Poikonen p. 0400 401 099, jyrki.poikonen@srv.fi 

Työmaan yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa p. 0400 627 461, timo.hirvasmaa@kreate.fi 
Työmaapäällikkö Mari Sipilä p. 040 757 0054, mari.sipila@kreate.fi 
Yöaikaan lisätietoja Kolmiossa tehtävistä töistä antaa nostotyönjohtaja Antti Leevilä p. 050 591 7459, antti.leevila@kreate.fi

Hankkeen etenemistä voi seurata livekameran avulla osoitteessa: 

https://www.srv.fi/tyomaa/kansi-ja-areena-tyomaa/

SRV luo Tampereen ydinkeskustaan rautatien päälle uuden kaupunginosan, jonne nousevat elämysareena, hotelli, ravintoloita ja kaupungin korkeimmat asuintalot. Areenan yhteyteen toteutetaan myös Suomen toinen kasino. Tämän hetkisen aikataulusuunnitelman mukaan eteläinen kansi, areena ja kaksi tornitaloa valmistuvat kokonaisuudessaan 2022 ja pohjoiskansi sekä sen tornit vuonna 2024.