SRV/ Studio Libeskind
Kansi ja Areena / Ajankohtaista / Ratapihankadulla paalutetaan osittain myös yöllä, viikkotiedote 42/2018

Kansi ja Areena

Ratapihankadulla paalutetaan osittain myös yöllä, viikkotiedote 42/2018

12.10.2018 - 12:30

Viikon 42 työt

Ratapihankatu
Porapaalutus jatkuu päiväsaikaan Ratapihankadun vieressä Kanslerinrinteen risteyksessä. Lisäksi samassa kohdassa tehdään yötyönä tiistain ja keskiviikon (16.-17.10) tai keskiviikon ja torstain (17.-18.10.) välisenä yönä porapaalutusta (kuvassa kohta 1), josta voi aiheutua meluhaittaa. Ratapihankadun vieressä tehdään porrashuone 1:sen anturan raudoitustöitä päivätöinä (kuvassa kohta 2). Areenan porrashuoneiden pohjalaattojen maatyöt jatkuvat. Ratapihankadun alueelle tulee myös nosturi, jonka valmistelutyöt on aloitettu.

Kolmio
Ratapihan eteläpäädyssä eli niin kutsutussa kolmiossa suoritetaan porapaalujen raudoitus- ja betonointitöitä tiistaina 16.10. Pilareita tehdään ja betonoidaan keskiviikkona 17.10. Lisäksi tehdään kannen tukipalkkien muottitöitä.  Alueella suoritetaan myös sprinkleraltaan eli varavesialtaan kaivuutyötä sekä työmaaparakkien siirtotöitä. Tampereen Valtatien kevyen liikenteen väylän levennystyöt käynnistyvät. 

Sorinkatu
Sorinkadulla jatkuvat Sorinparkin pysäköintilaitoksen rungon rakennustyöt. Kansi ja Areena -hankkeen välittömään läheisyyteen rakennettavan As Oy Wallesmannin anturoiden rakentaminen jatkuu, lisäksi tehdään anturoiden seinänvierustäyttötöitä.

Kaikki työt tehdään pääsääntöisesti normaaliin työaikaan arkisin klo 7-20 lukuun ottamatta Ratapihankadulla tiistain ja keskiviikon tai keskiviikon ja torstain välisenä yönä tehtävää porapaalutusta,  jota tehdään yöaikaan kello 22-06 välillä. Yötöistä aiheutuu meluhaittaa. 

Kannen ja Areenan rata-, sähkörata, vahvavirta- ja turvalaitetöiden osalta työmaa jää tauolle toistaiseksi. 

Kuvassa kannen pilareita radan varressa.

Sorinkadulla jatkuvat edelleen Sorinparkin pysäköintilaitoksen rungon rakennustyöt.

Yleiset liikennejärjestelyt
Ratapihankadulla etelään suuntaava ajorata on otettu kokonaan työmaan käyttöön ja pohjoinen ajosuunta on siirretty osin nykyiselle pyörätielle. Kevyen liikenteen väylä on suljettu Kanslerinrinteen ja Ratapihankadun pohjoisosasta. 

Ratapihankatu työmaa-alueen vierellä on käytössä kavennettuna, liikenne kulkee kuitenkin kaksisuuntaisena. Tampereen Valtatien kevyen liikenteen väylä on siirretty takaisin väliaikaiselle reitille. 

Eteläinen pihatie on auki liikenteelle. Työmaaliikenne Ratapihan eteläpäädyn (niin kutsutun kolmion) työmaalle kulkee Eteläisen pihatien kautta, TAKKin eli Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (Tampereen Valtatie 15), kohdalta. Myös Ratapihankadulla, yliopiston kohdalla on kaksi työmaaliittymää, ja nopeusrajoitus siinä on turvallisuussyistä 30 km/h. 

Sorinkatu 6-8:n kohdalla pysäköintikaistat ja jalkakäytävä ovat poissa käytöstä. Ajoneuvoliikenne on siirretty kadun länsireunalle ja säilyy edelleen kaksisuuntaisena.  

Pääurakoitsijan yhteyshenkilöt
Tuotantojohtaja Jouni Hämäläinen p. 0400 727 721, jouni.hamalainen@srv.fi   
Projektinjohtaja Jyrki Poikonen p. 0400 401 099, jyrki.poikonen@srv.fi   
Viestinnän asiantuntija Mari Kurkinen p. 040 809 3079, ext-mari.kurkinen@srv.fi

Työmaan yhteyshenkilö
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa p. 0400 627 461, timo.hirvasmaa@kreate.fi 

Hankkeen etenemistä voi seurata livekameran avulla osoitteessa: 

https://www.srv.fi/tyomaa/kansi-ja-areena-tyomaa/