SRV/ Studio Libeskind
Kansi ja Areena / Ajankohtaista / Ratapihankadulla ja Kolmiossa yötöitä, viikkotiedote 49/2018

Kansi ja Areena

Ratapihankadulla ja Kolmiossa yötöitä, viikkotiedote 49/2018

30.11.2018 - 12:45

Viikon 49 työt

Ratapihankatu
Tampereen Kannen elementtien nostot jatkuvat öisin, lisäksi yöllä asennetaan kuorilaattoja. Ratapihankatu on suljettuna yöaikaan välillä Åkerlundinkatu-Kanslerinrinne klo 21.00-06.00. Liikenne siirretään öisin kiertotielle.  Lisätiedot yöaikaan antaa nostotyönjohtaja Antti Leevilä, p. 050 591 7459, antti.leevila@kreate.fi

Alueella jatketaan päiväsaikaan porrashuone 2 osalta runkomelueristeen asennustöitä ja sääsuojaa rakennetaan. Porrashuone 2 osalta tehdään myös ympärystäyttötöitä. Alueella jatkuvat tukipalkin raudoitustyöt ja lisäksi tehdään tukipalkin paalujen aukikaivuuta ja raudoitustyötä

Kolmio
Ratapihan eteläpäädyssä eli niin kutsutussa kolmiossa tehdään yötöinä paalujen raudoitus- ja betonointitöitä tasoristeyksen kohdalla.  Tukipalkkien telinetyöt jatkuvat.  Alueelle tulevan sprinkleraltaan eli varavesialtaan rakennustöitä tehdään edelleen raudoitus- ja muottitöiden osalta. Hulevesiviivästysaltaan rakentaminen jatkuu. Hulevedellä tarkoitetaan alueelta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. 

Sorinkatu
Sorinkadulla jatkuvat Sorinparkin pysäköintilaitoksen seinävierustäyttötyöt. Alueella jatkuvat myös pysäköintilaitoksen rungon rakennustyöt sekä Kannen porapaalutustyö.  Seinien ja pilareiden muotitus- ja raudoitustöitä tehdään edelleen. Lisäksi suoritetaan pilarien betonointitöitä. Porrashuone 2 osalta tehdään valutöitä maanantaina 3.12. Holvin ja palkkien muotteja ja raudoitusta rakennetaan viikon aikana ja valu suoritetaan perjantaina 7.12. Tampereen Kansi -hankkeen välittömään läheisyyteen rakennettavan As Oy Wallesmannin paikallavalutyöt jatkuvat. Lisäksi tehdään Wallesmannin tornin nostojen raudoitus- ja muotitustöitä. As Oy Wallesmannin työmaalla tehdään lisäksi eristystöitä ja maaperän täyttötöitä. 

Kaikki työt tehdään pääsääntöisesti normaaliin työaikaan arkisin klo 7-20. Poikkeuksena Ratapihankadulla tehtävät yötyöt klo 21.00-6.00 sekä Kolmiossa yötyönä tehtävät paalujen raudoitus- ja betonointityöt. Töistä aiheutuu meluhaittaa. 

Tampereen Kannen rata-, sähkörata, vahvavirta- ja turvalaitetöiden osalta työmaa on tauolla toistaiseksi.

Kuvassa valmistuvaa kansitasoa etelästä päin kuvattuna. 

Sorinkadulla Tampereen Kannen rakentaminen jatkuu monipuolisesti. 

Yleiset liikennejärjestelyt
Ratapihankadulla etelään suuntaava ajorata on otettu kokonaan työmaan käyttöön ja pohjoinen ajosuunta on siirretty osin nykyiselle pyörätielle. Kevyen liikenteen väylä on suljettu Kanslerinrinteen ja Ratapihankadun pohjoisosasta. 

Ratapihankatu työmaa-alueen vierellä on käytössä kavennettuna, liikenne kulkee kuitenkin kaksisuuntaisena. Tampereen Valtatien kevyen liikenteen väylä on siirretty takaisin väliaikaiselle reitille. 

Eteläinen pihatie on auki liikenteelle. Työmaaliikenne Ratapihan eteläpäädyn (niin kutsutun kolmion) työmaalle kulkee Eteläisen pihatien kautta, TAKKin eli Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (Tampereen Valtatie 15), kohdalta. Myös Ratapihankadulla, yliopiston kohdalla on kaksi työmaaliittymää, ja nopeusrajoitus siinä on turvallisuussyistä 30 km/h.  

Sorinkatu 6-8:n kohdalla pysäköintikaistat ja jalkakäytävä ovat poissa käytöstä. Ajoneuvoliikenne on siirretty kadun länsireunalle ja säilyy edelleen kaksisuuntaisena.  

Pääurakoitsijan yhteyshenkilöt
Tuotantojohtaja Jouni Hämäläinen p. 0400 727 721, jouni.hamalainen@srv.fi   
Projektinjohtaja Jyrki Poikonen p. 0400 401 099, jyrki.poikonen@srv.fi   
Viestinnän asiantuntija Mari Kurkinen p. 040 809 3079, ext-mari.kurkinen@srv.fi

Työmaan yhteyshenkilö
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa p. 0400 627 461, timo.hirvasmaa@kreate.fi 
Yöaikaan lisätietoja Ratapihankadulla tehtävistä nostotöistä antaa nostotyönjohtaja Antti Leevilä 
p. 050 591 7459, antti.leevila@kreate.fi

Hankkeen etenemistä voi seurata livekameran avulla osoitteessa: 

https://www.srv.fi/tyomaa/kansi-ja-areena-tyomaa/

SRV luo Tampereen ydinkeskustaan rautatien päälle uuden kaupunginosan, jonne nousevat elämysareena, hotelli, ravintoloita ja kaupungin korkeimmat asuintalot. Areenan yhteyteen toteutetaan myös Suomen toinen kasino. Tämän hetkisen aikataulusuunnitelman mukaan eteläinen kansi, areena ja kaksi tornitaloa valmistuvat kokonaisuudessaan 2022 ja pohjoiskansi sekä sen tornit vuonna 2024.