SRV/ Studio Libeskind
Kansi ja Areena / Ajankohtaista / Ratapihan eteläpäädyssä tehdään harjoitushallin koekuopitustöitä, viikkotiedote 21/2018

Kansi ja Areena

Ratapihan eteläpäädyssä tehdään harjoitushallin koekuopitustöitä, viikkotiedote 21/2018

18.05.2018 - 12:00

Viikon 21 työt

Eteläisen kannen porapaalutustyöt jatkuvat edelleen ratojen välissä. Sorinkadun puolelta Ratapihankadun puolelle siirtyneen porapaalukoneen työt alkavat heti viikon alussa Sorin sillan vierestä. Rakennus 2:n muottityöt ja raudoitus alkavat ratojen välissä seinän 1 osalta. Rakennus 2 tulee sijaitsemaan Ratapihankadun puolella lähellä Sorin siltaa. Suojaseinän vieressä, Sorinkadun puolella, tehdään porapaalujen raudoitustyötä ja mahdollisesti myös betonointia.

Sorinparkin parkkihallin perustusten alle tehtävät porapaalutukset jatkuvat, ja myös maankaivuuta tehdään samalla alueella. Sorinkadun radan puoleista tukiseinää rakennetaan. Lisäksi eteläisen pihatien kohdalla tehdään asfalttipohjia. Ratapihan eteläpäädyssä, niin kutsutussa kolmiossa, tehdään tulevan harjoitushallin koekuopitusta. Koekuopilla tutkitaan maaperää harjoitushallin seinälinjoilta perustussuunnittelua varten. Kolmiossa asennetaan myös laiturielementtejä.

Kaikki työt tehdään pääsääntöisesti normaaliin työaikaan arkisin klo 7-20. Päivällä tehtävistä töistä aiheutuu meluhaittaa.

Kannen ja Areenan rata-, sähkörata, vahvavirta- ja turvalaitetöiden puolella tehdään alusrakennetöitä yhden junaraiteen kohdalla päivätyönä. Työstä voi aiheutua melua. Kääntöorsimuutostyöt jatkuvat yhden raiteen osalta. Tämä työ tehdään yöaikaan. 

Kuvassa junan vasemmalla puolella näkyy Ratapihan eteläpääty eli niin kutsuttu kolmio.

Liikennejärjestelyt
Etelään suuntaava ajorata on otettu kokonaan työmaan käyttöön. Pohjoinen ajosuunta on siirretty osin nykyiselle pyörätielle. Kevyen liikenteen väylä on suljettu Kanslerinrinteen ja Ratapihankadun pohjoisosasta.

Ratapihankatu työmaa-alueen vierellä on käytössä kavennettuna, liikenne kulkee kuitenkin kaksisuuntaisena. Tampereen Valtatien kevyen liikenteen väylä on siirretty takaisin väliaikaiselle reitille.

Eteläinen pihatie on auki liikenteelle murskepintaisena, ja se päällystetään toukokuun aikana. Työmaaliikenne Ratapihan eteläpäädyn (niin kutsutun kolmion) työmaalle kulkee Eteläisen pihatien kautta, TAKKin eli Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (Tampereen Valtatie 15), kohdalta. Myös Ratapihankadulla, yliopiston kohdalla on kaksi työmaaliittymää, ja nopeusrajoitus siinä on turvallisuussyistä 30km/h. 

Sorinkatu 6-8:n kohdalla on otettu pysäköintikaistat ja kevyen liikenteen väylä pois käytöstä. Ajoneuvoliikenne on siirretty kadun länsireunalle ja säilyy edelleen kaksisuuntaisena. 

Pääurakoitsijan yhteyshenkilöt
Tuotantojohtaja Jouni Hämäläinen p. 0400 727 721, jouni.hamalainen@srv.fi   
Projektinjohtaja Jyrki Poikonen p. 0400 401 099, jyrki.poikonen@srv.fi   
Viestinnän asiantuntija Mari Kurkinen p. 040 809 3079, ext-mari.kurkinen@srv.fi

Työmaan yhteyshenkilö
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa p. 0400 627 461, timo.hirvasmaa@kreate.fi 

Hankkeen etenemistä voi seurata livekameran avulla osoitteessa: https://www.srv.fi/tyomaa/kansi-ja-areena-tyomaa/

SRV luo Tampereen ydinkeskustaan rautatien päälle uuden kaupunginosan, jonne nousevat elämysareena, hotelli, ravintoloita ja kaupungin korkeimmat asuintalot. Areenan yhteyteen toteutetaan myös Suomen toinen kasino. Tämän hetkisen aikataulusuunnitelman mukaan eteläinen kansi, areena ja kaksi tornitaloa valmistuvat kokonaisuudessaan 2022 ja pohjoiskansi sekä sen tornit vuonna 2024.