SRV/ Studio Libeskind
Kansi ja Areena / Ajankohtaista / Porapaalutukset jatkuvat kolmion kärjen kohdalla, viikkotiedote 30/2018

Kansi ja Areena

Porapaalutukset jatkuvat kolmion kärjen kohdalla, viikkotiedote 30/2018

20.07.2018 - 12:15

Viikon 30 työt

Ratapihankadun puolella tehdään perustusten kaivuutyötä porrashuoneita varten. Ratapihan keskellä suoritetaan pilarimuottien ja raudoituksen asennustöitä sekä seinän raudoitusta. Sään niin salliessa siellä tehdään myös pilareiden betonointia. Ratapihan eteläpäädyssä, niin kutsutussa kolmiossa jatkuvat porapaalutustyöt kolmion kärjen kohdalla. Koska porapaalutus pitää tehdä jännitekatkossa, työtä ei voi suorittaa päivällä vaan se tapahtuu poikkeuksellisesti yöaikaan maanantain ja perjantain välisinä öinä kello 22-07. 

Sorinkadulla jatkuvat porapaalutukset parkkihallin osalta. Lisäksi tehdään anturoiden raudoittamista.  Anturoita myös betonoidaan sään niin salliessa.

Kaikki työt tehdään pääsääntöisesti normaaliin työaikaan arkisin klo 7-20 lukuun ottamatta kolmion kohdalla tehtäviä porapaalutuksia maanantain ja perjantain välisinä öinä kello 22-07. Töistä aiheutuu meluhaittaa. 

Kannen ja Areenan rata-, sähkörata, vahvavirta- ja turvalaitetöiden puolella tehdään vaihdekujan ja raiteen viimeistelytöitä sekä vaihdekujan ja raiteen jälkituentaa. Viimeistelytyöt tehdään päivätöinä. Jälkituenta suoriteaan yötyönä 25.-27.7. välisenä aikana.
Lisäksi ratapihalla viimeistellään vahvavirtatöitä. Jälkituentatöistä voi aiheutua meluhaittaa. 

Sorinparkin parkkihallin porapaalutustyöt jatkuvat Sorinkadulla.

Yleiset liikennejärjestelyt
Ratapihankadulla etelään suuntaava ajorata on otettu kokonaan työmaan käyttöön ja pohjoinen ajosuunta on siirretty osin nykyiselle pyörätielle. Kevyen liikenteen väylä on suljettu Kanslerinrinteen ja Ratapihankadun pohjoisosasta. 

Ratapihankatu työmaa-alueen vierellä on käytössä kavennettuna, liikenne kulkee kuitenkin kaksisuuntaisena. Tampereen Valtatien kevyen liikenteen väylä on siirretty takaisin väliaikaiselle reitille. 

Eteläinen pihatie on auki liikenteelle. Työmaaliikenne Ratapihan eteläpäädyn (niin kutsutun kolmion) työmaalle kulkee Eteläisen pihatien kautta, TAKKin eli Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (Tampereen Valtatie 15), kohdalta. Myös Ratapihankadulla, yliopiston kohdalla on kaksi työmaaliittymää, ja nopeusrajoitus siinä on turvallisuussyistä 30 km/h. 

Sorinkatu 6-8:n kohdalla pysäköintikaistat ja jalkakäytävä ovat poissa käytöstä. Ajoneuvoliikenne on siirretty kadun länsireunalle ja säilyy edelleen kaksisuuntaisena.  

Pääurakoitsijan yhteyshenkilöt
Tuotantojohtaja Jouni Hämäläinen p. 0400 727 721, jouni.hamalainen@srv.fi   
Projektinjohtaja Jyrki Poikonen p. 0400 401 099, jyrki.poikonen@srv.fi   
Viestinnän asiantuntija Mari Kurkinen p. 040 809 3079, ext-mari.kurkinen@srv.fi

Työmaan yhteyshenkilö
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa p. 0400 627 461, timo.hirvasmaa@kreate.fi 

Hankkeen etenemistä voi seurata livekameran avulla osoitteessa: 

https://www.srv.fi/tyomaa/kansi-ja-areena-tyomaa/

SRV luo Tampereen ydinkeskustaan rautatien päälle uuden kaupunginosan, jonne nousevat elämysareena, hotelli, ravintoloita ja kaupungin korkeimmat asuintalot. Areenan yhteyteen toteutetaan myös Suomen toinen kasino. Tämän hetkisen aikataulusuunnitelman mukaan eteläinen kansi, areena ja kaksi tornitaloa valmistuvat kokonaisuudessaan 2022 ja pohjoiskansi sekä sen tornit vuonna 2024.