SRV/ Studio Libeskind
Kansi ja Areena / Ajankohtaista / Porapaalukone siirtyy kolmiosta Sorinkadun puolelle, viikkotiedote 38/2018

Kansi ja Areena

Porapaalukone siirtyy kolmiosta Sorinkadun puolelle, viikkotiedote 38/2018

14.09.2018 - 12:30

Viikon 38 työt

Ratapihankatu
Porapaalutus jatkuu Ratapihankadulla Areenan porrashuone 2 osalta perustusten paalutuksella. Paalulaatan pohjatöitä tehdään porrashuone 1:seen. Rakennus 2:n seinän raudoitus- ja muottitöitä jatketaan. Lisäksi kannen tukipalkeille tehdään teline- ja muottitöitä. 

Kolmio
Ratapihan eteläpäädyssä eli niin kutsutussa kolmiossa suoritetaan porapaalutusta päiväsaikaan maanantain ja keskiviikon välillä (17.-19.9.). Tämän jälkeen porapaalukone siirtyy loppuviikosta kolmiosta Sorinkadun puolelle poliisitalon viereen. Törmäyselementtien asennusta suoritetaan radan varressa tiistain ja torstain välisinä öinä (18.-20.9.). Työ pitää tehdä jännitekatkossa ja siksi työ suoritetaan yöaikaan. Samassa jännitekatkossa tehdään myös teline- ja suojaseinätöitä yöaikaan. Työt voivat aiheuttaa pientä meluhaittaa. Pilareita tehdään ja betonoidaan keskiviikkona päiväsaikaan. Sprinkleraltaan eli varavesialtaan maanleikkuu alkaa loppuviikosta. 

Sorinkatu
Sorinkadulla jatkuvat Sorinparkin pysäköintilaitoksen rungon rakennustyöt. Lisäksi alueella tehdään porapaalujen valua ja maan täyttötyötä. Kansi ja Areena -hankkeen välittömään läheisyyteen rakennettavan As Oy Wallesmannin lamelliosan anturoiden laudoitus- ja raudoitustyöt alkavat. 

Kaikki työt tehdään pääsääntöisesti normaaliin työaikaan arkisin klo 7-20 lukuun ottamatta kolmiossa tiistain ja torstain välisinä öinä tehtäviä törmäyselementtien asennustöitä ja teline- ja suojaseinätöitä, jotka ajoittuvat yöaikaan kello 22-06 välille. Yötöistä aiheutuu pientä meluhaittaa. 

Kannen ja Areenan rata-, sähkörata, vahvavirta- ja turvalaitetöiden puolella suoritetaan kaapelireitin siirtoa suojaseinän takana Sorinkadun puolella. Lisäksi ratapihalla kannen johtavat rakenteet maadoitetaan ja törmäyssuojaelementteihin tehdään tarvittavat läpiviennit maadoitusjohtimille. Kaikki työt tehdään tällä viikolla päivätöinä eikä niistä aiheudu suurempaa meluhaittaa.  

Kannen ja Areenan työmaata yläilmoista kuvattuna. 

Yleiset liikennejärjestelyt
Ratapihankadulla etelään suuntaava ajorata on otettu kokonaan työmaan käyttöön ja pohjoinen ajosuunta on siirretty osin nykyiselle pyörätielle. Kevyen liikenteen väylä on suljettu Kanslerinrinteen ja Ratapihankadun pohjoisosasta. 

Ratapihankatu työmaa-alueen vierellä on käytössä kavennettuna, liikenne kulkee kuitenkin kaksisuuntaisena. Tampereen Valtatien kevyen liikenteen väylä on siirretty takaisin väliaikaiselle reitille. 

Eteläinen pihatie on auki liikenteelle. Työmaaliikenne Ratapihan eteläpäädyn (niin kutsutun kolmion) työmaalle kulkee Eteläisen pihatien kautta, TAKKin eli Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (Tampereen Valtatie 15), kohdalta. Myös Ratapihankadulla, yliopiston kohdalla on kaksi työmaaliittymää, ja nopeusrajoitus siinä on turvallisuussyistä 30 km/h. 

Sorinkatu 6-8:n kohdalla pysäköintikaistat ja jalkakäytävä ovat poissa käytöstä. Ajoneuvoliikenne on siirretty kadun länsireunalle ja säilyy edelleen kaksisuuntaisena.  

Pääurakoitsijan yhteyshenkilöt
Tuotantojohtaja Jouni Hämäläinen p. 0400 727 721, jouni.hamalainen@srv.fi   
Projektinjohtaja Jyrki Poikonen p. 0400 401 099, jyrki.poikonen@srv.fi   
Viestinnän asiantuntija Mari Kurkinen p. 040 809 3079, ext-mari.kurkinen@srv.fi

Työmaan yhteyshenkilö
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa p. 0400 627 461, timo.hirvasmaa@kreate.fi 

Hankkeen etenemistä voi seurata livekameran avulla osoitteessa: 

https://www.srv.fi/tyomaa/kansi-ja-areena-tyomaa/

SRV luo Tampereen ydinkeskustaan rautatien päälle uuden kaupunginosan, jonne nousevat elämysareena, hotelli, ravintoloita ja kaupungin korkeimmat asuintalot. Areenan yhteyteen toteutetaan myös Suomen toinen kasino. Tämän hetkisen aikataulusuunnitelman mukaan eteläinen kansi, areena ja kaksi tornitaloa valmistuvat kokonaisuudessaan 2022 ja pohjoiskansi sekä sen tornit vuonna 2024.