SRV/ Studio Libeskind
Kansi ja Areena / Ajankohtaista / Poliisitalon kulmalla betonoidaan pilareita, viikkotiedote 26/2018

Kansi ja Areena

Poliisitalon kulmalla betonoidaan pilareita, viikkotiedote 26/2018

21.06.2018 - 13:45

Viikon 26 työt

Porapaalutukset jatkuvat Ratapihankadun vieressä. Ratapihankadulla tehdään vesihuoltotöitä suljetulla alueella. Ratapihankadun puolella, Sorinsillan vieressä raudoitetaan ja betonoidaan rakennus 2:n porapaaluja.  Rakennus 2 tulee sijaitsemaan Ratapihankadun puolella lähellä Sorinsiltaa. Ratapihan keskellä, Sorinsillan vieressä suoritetaan seinämuottien purkutöitä. Ratapihan keskellä tehdään myös porapaalujen raudoitusta ja betonointia. Ratapihan eteläpäädyssä, niin kutsutussa kolmiossa suoritetaan laiturielementtien asennustyötä. Laiturielementeistä rakennetaan kannen rakenteille törmäyssuojia.

Sorinparkin parkkihallin perustusten alle tehtävät porapaalutustyöt jatkuvat edelleen kolmen porapaalutuskoneen voimin. Ensi viikon perjantaina 29.6. valetaan Sorinparkin porapaaluja. Sorinkadun radan puoleista, itäistä tukiseinää rakennetaan vielä. Sorinkadulla suoritetaan lisäksi myös maankaivuuta ja tehdään anturapohjia. Sorinkadun vesihuoltoliittymän työt jatkuvat. Nyt tehdään eteläistä vesihuoltoliittymää poliisitalon pohjoiskulmalla. Tästä työstä aiheutuu liikennehaittaa maanantaista 25.6. klo 18 alkaen, jolloin kadun alla olevaa runkovesilinjaa kaivetaan näkyviin. Sorinkadun puolella, radan vieressä betonoidaan pilareita poliisitalon kulmalla. 

Kaikki työt tehdään pääsääntöisesti normaaliin työaikaan arkisin klo 7-20. Töistä aiheutuu meluhaittaa. 

Kannen ja Areenan rata-, sähkörata, vahvavirta- ja turvalaitetöiden puolella tehdään vaihdekujan ja raiteen turvalaitetestauksia sekä sähköradan palautustöitä ja päällysrakenteen viimeistelytöitä. Töitä tehdään sekä päivä- että yövuoroissa. Töistä ei aiheudu meluhaittaa. 

Uusittu vaihdekuja tuetaan juhannusviikonloppuna, jonka jälkeen sähkö- ja turvalaitetyöt alkavat.  

Yleiset liikennejärjestelyt
Etelään suuntaava ajorata on otettu kokonaan työmaan käyttöön. Pohjoinen ajosuunta on siirretty osin nykyiselle pyörätielle. Kevyen liikenteen väylä on suljettu Kanslerinrinteen ja Ratapihankadun pohjoisosasta. 

Ratapihankatu työmaa-alueen vierellä on käytössä kavennettuna, liikenne kulkee kuitenkin kaksisuuntaisena. Tampereen Valtatien kevyen liikenteen väylä on siirretty takaisin väliaikaiselle reitille. 

Eteläinen pihatie on auki liikenteelle ja se on nyt päällystetty. Työmaaliikenne Ratapihan eteläpäädyn (niin kutsutun kolmion) työmaalle kulkee Eteläisen pihatien kautta, TAKKin eli Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (Tampereen Valtatie 15), kohdalta. Myös Ratapihankadulla, yliopiston kohdalla on kaksi työmaaliittymää, ja nopeusrajoitus siinä on turvallisuussyistä 30 km/h. 

Sorinkatu 6-8:n kohdalla on otettu pysäköintikaistat ja jalkakäytävä pois käytöstä. Ajoneuvoliikenne on siirretty kadun länsireunalle ja säilyy edelleen kaksisuuntaisena.  

Pääurakoitsijan yhteyshenkilöt
Tuotantojohtaja Jouni Hämäläinen p. 0400 727 721, jouni.hamalainen@srv.fi   
Projektinjohtaja Jyrki Poikonen p. 0400 401 099, jyrki.poikonen@srv.fi   
Viestinnän asiantuntija Mari Kurkinen p. 040 809 3079, ext-mari.kurkinen@srv.fi

Työmaan yhteyshenkilö
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa p. 0400 627 461, timo.hirvasmaa@kreate.fi 

Hankkeen etenemistä voi seurata livekameran avulla osoitteessa: 

https://www.srv.fi/tyomaa/kansi-ja-areena-tyomaa/

SRV luo Tampereen ydinkeskustaan rautatien päälle uuden kaupunginosan, jonne nousevat elämysareena, hotelli, ravintoloita ja kaupungin korkeimmat asuintalot. Areenan yhteyteen toteutetaan myös Suomen toinen kasino. Tämän hetkisen aikataulusuunnitelman mukaan eteläinen kansi, areena ja kaksi tornitaloa valmistuvat kokonaisuudessaan 2022 ja pohjoiskansi sekä sen tornit vuonna 2024.