SRV/ Studio Libeskind
Kansi ja Areena / Ajankohtaista / As Oy Tampereen Kannen Topaasi & Kruunun torniosan paikallavaluseinät valmiit, yöaikaan tapahtuvat nostotyöt jatkuvat Sorinkadun puolella, 33/2019

Kansi ja Areena

As Oy Tampereen Kannen Topaasi & Kruunun torniosan paikallavaluseinät valmiit, yöaikaan tapahtuvat nostotyöt jatkuvat Sorinkadun puolella, 33/2019

09.08.2019 - 12:22

Viikon 33 työt 

Ratapihankatu
D-lohkon kansilaatan raudoitustyöt jatkuvat edelleen tällä viikolla. Porrashuone 1:ssä ja 2:ssa suoritetaan seinien betonointia. T14:n ja T15:n muotti- ja telinetyöt jatkuvat E- ja D-lohkoilla. Kaukolämmön ja -jäähdytyslinjan rakentaminen nosturi 4:n pohjoispuolella jatkuu myös tällä viikolla. Tästä ei pitäisi aiheutua haittaa liikenteelle.

As Oy Tampereen Kannen Topaasi & Kruunussa torniosan paikallavaluseinät ovat nyt valmistuneet. 1. kerroksen muotti- ja raudoitustyöt ja elementtipilarien ja -sokkeleiden asennukset jatkuvat, samoin kuin elementtiasennukset sekä seinien valutyöt.

Kolmio
Kolmiossa T10-tukipalkin muottityöt jatkuvat. T10:llä tehdään myös betonointia. Myös T9-tukipalkin muotti- ja raudoitustyöt jatkuvat. Tällä viikolla luvassa on myös sprinklerialtaan katon raudoitustöitä. 

Sorinkatu 
Sorinkadun C-lohkolla, Sorinparkin päällä, kansirakenteen telinetyöt jatkuvat. Sorinkadun puolella suoritetaan edelleen yöaikaan suojarakenteen seinien purkua sekä elementtien nostotöitä. Yöaikaan tapahtuvien töiden yhteyshenkilönä toimii Antti Leevilä (yhteystiedot löytyvät alempaa kohdasta ”työmaan yhteyshenkilöt”). Sorinparkilla suoritetaan lisäksi lattianalustäyttöjä.

Edellisviikolla alkanut kaukojäähdytyslinjan rakentaminen jatkuu läntisellä huoltotiellä. Myös As Oy Tampereen Wallesmannin ulkopuolen kunnallistekniikan rakentaminen jatkuu, samoin kuin seinänvierustäytöt. Wallesmannissa suoritetaan myös 2. kerroksen seinien asennuksia. Tällä viikolla aloitetaan lisäksi Kansikujan muuntamoalueen täyttötyöt. Muuntamotilojen ensimmäiset paikallavaluseinät on valettu viikolla 32.

Täyttö- ja putkityöt jatkuvat Sorinkadun varressa koko Sorinkadun matkalta. Sorinkadun eteläpään torniosassa kolmannen kerroksen elementtiasennus alkaa ja jatkuu koko viikon ajan. Sorinkatu on erittäin ruuhkainen ja tukossa elementtiasennuksista johtuen, joten edelleen muistutuksena, että Sorinkadulla on voimassa läpiajokielto molempiin suuntiin.

Sorinsilta
Sorinsillalla on tehty liikenteen uudelleenjärjestelyjä. Kevyt liikenne on poistunut käytöstä tien eteläisellä puolella ja tie on muutettu yksikaistaiseksi lännestä itään päin. Tien pohjoispuolella on levennetty kevyen liikenteen väylä ja autoliikenne kulkee kolmella kaistalla.

Sorinsillalla tehdään lisäksi nostoalueen muokkaustöitä, jotka eivät kuitenkaan vaikuta liikenteeseen.

Työmaa ja Havator

Yleiset liikennejärjestelyt
Ratapihankadulla etelään suuntaava ajorata on otettu kokonaan työmaan käyttöön ja pohjoinen ajosuunta on siirretty osin vanhalle kevyen liikenteen väylälle. Kevyen liikenteen väylä on suljettu Kanslerinrinteen ja Ratapihankadun pohjoisosasta. Kanslerinsillan 4,4 metrin korkeusrajoitus on voimassa sillan keskeneräisyyden vuoksi Kanslerinsillan pohjoispuolella, välillä Kanslerinrinne-Åkerlundinkatu.

Ratapihankatu työmaa-alueen vierellä on käytössä kavennettuna, liikenne kulkee kuitenkin kaksisuuntaisena. Yliopiston kohdalla on kaksi työmaaliittymää, ja nopeusrajoitus on työmaan kohdalla turvallisuussyistä 30 km/h. Eteläinen pihatie on auki liikenteelle. Työmaaliikenne Ratapihan eteläpäädyn (niin kutsutun kolmion) työmaalle kulkee Eteläisen pihatien kautta, TAKKin eli Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (Tampereen Valtatie 15), kohdalta.

Tampereen Valtatien kevyen liikenteen väylä on siirretty väliaikaiselle reitille turvallisuussyistä. 
Sorinkatu 6-8:n kohdalla pysäköintikaistat ja jalkakäytävä ovat poissa käytöstä. Ajoneuvoliikenne on siirretty kadun länsireunalle ja säilyy edelleen kaksisuuntaisena. Sorinkadulla nostellaan As Oy Wallesmannin elementtejä, joiden vuoksi läpiajo kadulla on kielletty. Liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä nostojen ajan, silloin kun käytössä on vain yksi ajokaista.

Kevyen liikenteen opaskartta Sorinsillalla.

Pääurakoitsijan yhteyshenkilöt
Projektinjohtaja Jyrki Poikonen p. 0400 401 099, jyrki.poikonen@srv.fi 

Työmaan yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa p. 0400 627 461, timo.hirvasmaa@kreate.fi  
Yöaikaan lisätietoja Kolmiossa tehtävistä töistä antaa nostotyönjohtaja Antti Leevilä p. 050 591 7459, antti.leevila@kreate.fi

Hankkeen etenemistä voi seurata livekameran avulla osoitteessa: 

https://www.srv.fi/tyomaa/kansi-ja-areena-tyomaa/

SRV luo Tampereen ydinkeskustaan rautatien päälle uuden kaupunginosan, jonne nousevat elämysareena, hotelli, ravintoloita ja kaupungin korkeimmat asuintalot. Areenan yhteyteen toteutetaan myös Suomen toinen kasino. Tämän hetkisen aikataulusuunnitelman mukaan eteläinen kansi, areena ja kaksi tornitaloa valmistuvat kokonaisuudessaan 2022 ja pohjoiskansi sekä sen tornit vuonna 2024.