SRV/ Studio Libeskind
Kansi ja Areena / Ajankohtaista / Nosturin pystytys alkaa Ratapihankadulla, viikkotiedote 44/2018

Kansi ja Areena

Nosturin pystytys alkaa Ratapihankadulla, viikkotiedote 44/2018

26.10.2018 - 12:15

Viikon 44 työt

Ratapihankatu
Ratapihankadulla valmistellaan nosturin tuloa ja nosturin pystytys myös aloitetaan viikon 44 aikana.  

Kolmio
Ratapihan eteläpäädyssä eli niin kutsutussa kolmiossa tehdään rakennus 1 seinän raudoitustöitä. Lisäksi suoritetaan pilarien raudoitus- ja betonointitöitä. Kannen tukipalkkien osalta tehdään raudoitus-, muotti- ja telinetöitä. Alueelle tulevan sprinkleraltaan eli varavesialtaan kaivuu- ja muottityöt jatkuvat.

Sorinkatu
Sorinkadulla tehdään Sorinparkin pysäköintilaitoksen rungon raudoitus- ja muottitöitä. Lisäksi valetaan seiniä ja pilareita ja tehdään holvin ja palkkien raudoitus- ja jännetöitä. Sorinparkin pysäköintilaitoksen vierustäyttötöitä jatketaan. Kansi ja Areena -hankkeen välittömään läheisyyteen rakennettavan As Oy Wallesmannin tornin antura valetaan maanantaina 29.10., lisäksi seiniä ja pilareita muotitetaan ja raudoitetaan. 

Kaikki työt tehdään pääsääntöisesti normaaliin työaikaan arkisin klo 7-20. Töistä aiheutuu meluhaittaa. 

Kannen ja Areenan rata-, sähkörata, vahvavirta- ja turvalaitetöiden osalta työmaa jää tauolle toistaiseksi.

Kuvassa näkymä työmaalta etelästä pohjoisen suuntaan.  

Kuvassa tehdään seinän muottitöitä. 

Kansi ja Areena -hankkeen alue on nyt Tampereen Kansi
Tampereen keskustaan rakennettava uusi kaupunginosa on nimetty Tampereen Kanneksi.  Uusi kaupunginosa liittää yhteen Tampereen itä- ja länsipuolen ja alueella yhdistyvät asuminen, työpaikat ja Suomen suurin, 13 000-15 000 katsojapaikan, urheilu- ja tapahtuma-areena. Englanniksi alueen nimi on Tampere Deck.

Kansi ja Areena -hankkeen alueen nimisuunnittelu on ollut käynnissä jo jonkin aikaa ja erilaisia vaihtoehtoja on punnittu Tampereen kaupungin ja SRV:n yhteistyönä. Rakennusyhtiö SRV:n toteuttamasta alustavasta nimitutkimuksesta saatiin hyödyllistä palautetta ja hyviä näkökulmia kansalaisilta, etenkin tamperelaisilta.

”Kyselyn vastauksissa ja siitä käydyssä keskustelussa korostui kaksi seikkaa, kertoo hankejohtaja Tero Tenhunen Tampereen kaupungilta. ”Nimen tulee olla selkeää suomea ja liittyä Tampereeseen. Kansi-nimi on ollut kaupunkilaisten käytössä jo noin kymmenen vuoden ajan eli hankkeen alusta alkaen. Se istuu hyvin sekä tamperelaiseen puheeseen ja kaupunkikuvaan. Kansi yhdistää Tampereen keskustan itä- ja länsipuolen. Nimi on tuttu ja sitä on helppo käyttää. Englanninkielinen versio Tampere Deck toimii erinomaisesti myös alueen ja Tampereen kansainvälisessä markkinoinnissa.”

SRV:n varatoimitusjohtaja Timo Niemisen mukaan Kansi kuvaa hyvin kokonaisuuden perustaa ja ydintä. ”Kannen rakentaminen junaradan päälle ja kaupungin rakentamista sen päälle on tämän hankkeen osalta keskeistä ja omaleimaista. Hankkeen eri osat rakennetaan yhteiselle kannelle, joka muodostaa vahvan pohjan niin asumiselle, viihteelle kuin työnteolle. Kansi viittaa myös näköalatasanteeseen, viihteeseen ja asumiseen tai sitä voi ajatella alustana erilaisille toiminnoille”, Nieminen kertoo. 

Alueen nimi otetaan asteittain käyttöön eri yhteyksissä. Tämän lisäksi SRV tulee nimeämään Tampereen Kannen uudet asuintornitalot myöhemmin syksyllä 2018.

Yleiset liikennejärjestelyt
Ratapihankadulla etelään suuntaava ajorata on otettu kokonaan työmaan käyttöön ja pohjoinen ajosuunta on siirretty osin nykyiselle pyörätielle. Kevyen liikenteen väylä on suljettu Kanslerinrinteen ja Ratapihankadun pohjoisosasta. 

Ratapihankatu työmaa-alueen vierellä on käytössä kavennettuna, liikenne kulkee kuitenkin kaksisuuntaisena. Tampereen Valtatien kevyen liikenteen väylä on siirretty takaisin väliaikaiselle reitille. 

Eteläinen pihatie on auki liikenteelle. Työmaaliikenne Ratapihan eteläpäädyn (niin kutsutun kolmion) työmaalle kulkee Eteläisen pihatien kautta, TAKKin eli Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (Tampereen Valtatie 15), kohdalta. Myös Ratapihankadulla, yliopiston kohdalla on kaksi työmaaliittymää, ja nopeusrajoitus siinä on turvallisuussyistä 30 km/h.  

Sorinkatu 6-8:n kohdalla pysäköintikaistat ja jalkakäytävä ovat poissa käytöstä. Ajoneuvoliikenne on siirretty kadun länsireunalle ja säilyy edelleen kaksisuuntaisena.  

Pääurakoitsijan yhteyshenkilöt
Tuotantojohtaja Jouni Hämäläinen p. 0400 727 721, jouni.hamalainen@srv.fi   
Projektinjohtaja Jyrki Poikonen p. 0400 401 099, jyrki.poikonen@srv.fi   
Viestinnän asiantuntija Mari Kurkinen p. 040 809 3079, ext-mari.kurkinen@srv.fi

Työmaan yhteyshenkilö
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa p. 0400 627 461, timo.hirvasmaa@kreate.fi 

Hankkeen etenemistä voi seurata livekameran avulla osoitteessa: 

https://www.srv.fi/tyomaa/kansi-ja-areena-tyomaa/

SRV luo Tampereen ydinkeskustaan rautatien päälle uuden kaupunginosan, jonne nousevat elämysareena, hotelli, ravintoloita ja kaupungin korkeimmat asuintalot. Areenan yhteyteen toteutetaan myös Suomen toinen kasino. Tämän hetkisen aikataulusuunnitelman mukaan eteläinen kansi, areena ja kaksi tornitaloa valmistuvat kokonaisuudessaan 2022 ja pohjoiskansi sekä sen tornit vuonna 2024.