SRV/ Studio Libeskind
Kansi ja Areena / Ajankohtaista / Maankaivuutyöt jatkuvat Sorinkadulla, viikkotiedote 7/2018

Kansi ja Areena

Maankaivuutyöt jatkuvat Sorinkadulla, viikkotiedote 7/2018

09.02.2018 - 12:00

Viikon 7 työt
Ratapihan eteläpäädyn (niin kutsutun kolmion) pohjoiskärjessä tehdään tiistain ja keskiviikon välisenä yönä pienimuotoisia maansiirtotöitä sekä roudan iskuvasarointia. Töistä saattaa aiheutua jonkun verran meluhaittaa.

Ratapihalla, Ratapihankadun puolella radan läheisyydessä jatkuvat rakenteiden porapaalutukset. Pääradan vieressä, ratapihan keskellä tehdään suojaseinien perustusten valmistelutyötä. Töitä tehdään normaaliin työaikaan arkisin klo 7-20. Töistä saattaa aiheutua jonkin verran meluhaittaa.

Sorinkadulla suoritetaan työmaa-aitojen kunnostamistöitä, myös maankaivuutyöt jatkuvat tauon jälkeen. Maankaivuja tehdään väestönsuojien ja Sorinparkin osalta. Sorinahteen (Vuolteenkatu 22) ja Sorinkatu 4:n suihkupaaluseinien ankkurointityöt jatkuvat. Työt suoritetaan normaalien työaikojen puitteissa arkisin klo 07-20. Töistä saattaa aiheutua jonkin verran meluhaittaa.

Sähköratamuutostyöt jatkuvat neljän junaraiteen osalta. Muutostöitä tehdään yöaikaan. Töistä ei aiheudu meluhaittaa, eivätkä ne vaikuta henkilöjunien aikatauluihin.

Suihkupaaluseinien ankkurointityötä Sorinkatu 4:ssä.  

 

Liikennejärjestelyt
Ratapihankatu työmaa-alueen vierellä on käytössä kavennettuna, liikenne kulkee kuitenkin kaksisuuntaisena.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden varmistamiseksi Tampereen valtatien kevyen liikenteen väylä on siirretty pohjoisemmaksi, kauemmaksi ajoradasta. Järjestelyllä pyritään varmistamaan kevyen liikenteen turvallisuus risteävän työmaaliikenteen kanssa.

Eteläinen pihatie on auki liikenteelle murskepintaisena. Työmaaliikenne kolmion työmaalle kulkee Eteläisen pihatien kautta, TAKKin eli Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (Tampereen Valtatie 15), kohdalta. Myös Ratapihankadulla, yliopiston kohdalla on kaksi työmaaliittymää, ja nopeusrajoitus siinä on turvallisuussyistä 30km/h.
 
Sorinkatu 6-8:n kohdalla on otettu pysäköintikaistat ja kevyen liikenteen väylä pois käytöstä. Ajoneuvoliikenne on siirretty kadun länsireunalle ja säilyy edelleen kaksisuuntaisena. 

Pääurakoitsijan yhteyshenkilöt
Tuotantojohtaja Jouni Hämäläinen p. 0400 727 721, jouni.hamalainen@srv.fi   
Projektinjohtaja Jyrki Poikonen p. 0400 401 099, jyrki.poikonen@srv.fi   
Viestinnän asiantuntija Mari Kurkinen p. 040 809 3079, ext-mari.kurkinen@srv.fi

Työmaan yhteyshenkilö
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa p. 0400 627 461, timo.hirvasmaa@kreate.fi 

 

SRV luo Tampereen ydinkeskustaan rautatien päälle uuden kaupunginosan, jonne nousevat elämysareena, hotelli, ravintoloita ja kaupungin korkeimmat asuintalot. Areenan yhteyteen toteutetaan myös Suomen toinen kasino. Tämän hetkisen aikataulusuunnitelman mukaan eteläinen kansi, areena ja kaksi tornitaloa valmistuvat kokonaisuudessaan 2022 ja pohjoiskansi sekä sen tornit vuonna 2024.