SRV/ Studio Libeskind
Kansi ja Areena / Ajankohtaista / Kolmiossa yötöitä, Sorinkadulla valutöitä, viikkotiedote 51/2018

Kansi ja Areena

Kolmiossa yötöitä, Sorinkadulla valutöitä, viikkotiedote 51/2018

14.12.2018 - 14:00

Viikon 51 työt

Ratapihankatu
Alueella jatketaan päiväsaikaan porrashuone 2 runkomelueristeen asennustöitä. Ratapihankadun vieressä rakennetaan lisäksi seinälle työtasoa, jossa raudoittajat voivat työskennellä. 

Kolmio
Ratapihan eteläpäädyssä eli niin kutsutussa kolmiossa tehdään yötöinä pilarimuottien purkutyötä sekä telinetöitä.  Työ tehdään klo 22.30-05.30 välillä.  Päiväsaikaan tehdään pilarien raudoitusta, tuplausta ja betonointia. Alueella jatkuvat myös tukipalkkien telinetyöt.  Sprinkleraltaan eli varavesialtaan seinien raudoitus- ja muottityöt jatkuvat. 

Sorinkatu
Sorinkadulla jatkuvat Sorinparkin pysäköintilaitoksen rungon rakennustyöt. Seinien ja pilareiden muotitus- ja raudoitustöitä tehdään myös edelleen. Lisäksi suoritetaan pilarien muotti- ja betonointitöitä. Holvin ja palkkien muotti- ja raudoitustöitä jatketaan, valu tullaan suorittamaan viikolla keskiviikon ja lauantain välillä sellaisena päivänä, jolloin sää sallii valutyöt. Alueella tehdään myös vesierityksiä. Tampereen Kansi -hankkeen välittömään läheisyyteen rakennettavan As Oy Tampereen Wallesmannin työmaalla suoritetaan tornin nostojen raudoitus- ja muotitustöitä, seuraava valu tehdään torstaina 20.12. tai perjantaina 21.12. Lisäksi tehdään Wallesmannin eristyksiä ja täyttötöitä sekä pohjaviemäröintejä, paikallavaluja ja täyttötöitä. 

Kaikki työt tehdään pääsääntöisesti normaaliin työaikaan arkisin klo 7-20. Poikkeuksena Kolmiossa tehtävät yötyöt klo 22.30-05.30. Töistä aiheutuu meluhaittaa. 

Tampereen Kannen rata-, sähkörata, vahvavirta- ja turvalaitetöiden osalta työmaa on tauolla toistaiseksi.

Kannen alta kulkee päivittäin noin 150 junaa. 

Yleiset liikennejärjestelyt
Ratapihankadulla etelään suuntaava ajorata on otettu kokonaan työmaan käyttöön ja pohjoinen ajosuunta on siirretty osin nykyiselle pyörätielle. Kevyen liikenteen väylä on suljettu Kanslerinrinteen ja Ratapihankadun pohjoisosasta. 

Ratapihankatu työmaa-alueen vierellä on käytössä kavennettuna, liikenne kulkee kuitenkin kaksisuuntaisena. Tampereen Valtatien kevyen liikenteen väylä on siirretty takaisin väliaikaiselle reitille. 

Eteläinen pihatie on auki liikenteelle. Työmaaliikenne Ratapihan eteläpäädyn (niin kutsutun kolmion) työmaalle kulkee Eteläisen pihatien kautta, TAKKin eli Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (Tampereen Valtatie 15), kohdalta. Myös Ratapihankadulla, yliopiston kohdalla on kaksi työmaaliittymää, ja nopeusrajoitus siinä on turvallisuussyistä 30 km/h.  

Sorinkatu 6-8:n kohdalla pysäköintikaistat ja jalkakäytävä ovat poissa käytöstä. Ajoneuvoliikenne on siirretty kadun länsireunalle ja säilyy edelleen kaksisuuntaisena.  

Pääurakoitsijan yhteyshenkilöt
Tuotantojohtaja Jouni Hämäläinen p. 0400 727 721, jouni.hamalainen@srv.fi   
Projektinjohtaja Jyrki Poikonen p. 0400 401 099, jyrki.poikonen@srv.fi   
Viestinnän asiantuntija Mari Kurkinen p. 040 809 3079, ext-mari.kurkinen@srv.fi

Työmaan yhteyshenkilö
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa p. 0400 627 461, timo.hirvasmaa@kreate.fi 

Hankkeen etenemistä voi seurata livekameran avulla osoitteessa:

https://www.srv.fi/tyomaa/kansi-ja-areena-tyomaa/

SRV luo Tampereen ydinkeskustaan rautatien päälle uuden kaupunginosan, jonne nousevat elämysareena, hotelli, ravintoloita ja kaupungin korkeimmat asuintalot. Areenan yhteyteen toteutetaan myös Suomen toinen kasino. Tämän hetkisen aikataulusuunnitelman mukaan eteläinen kansi, areena ja kaksi tornitaloa valmistuvat kokonaisuudessaan 2022 ja pohjoiskansi sekä sen tornit vuonna 2024.