SRV/ Studio Libeskind
Kansi ja Areena / Ajankohtaista / Kolmiossa tehdään yötöitä kahdessa eri paikassa, viikkotiedote 34/2018

Kansi ja Areena

Kolmiossa tehdään yötöitä kahdessa eri paikassa, viikkotiedote 34/2018

17.08.2018 - 12:00

Viikon 34 työt

Ratapihankatu
Porapaalutus jatkuu Ratapihankadulla porrashuoneiden perustusten paalutuksella.  Lisäksi alueella tehdään edelleen kannen tukipalkkien telinetöitä. Ratapihankadun puolella, Sorinsillan vieressä tehdään myös rakennus 2:n seinän nro 3 raudoitus- ja muottitöitä.  Rakennus 2 tulee sijaitsemaan Ratapihankadun puolella lähellä Sorinsiltaa. 

Kolmio
Ratapihan eteläpäädyssä eli niin kutsutussa kolmiossa tehdään joka yö paalujen raudoitusta ja valua sekä pilareiden muottitöitä, raudoitusta ja valua. Työ on tehtävä yöllä, koska se vaatii jännitekatkon.  Yöaikaan ja jännitekatkossa suoritetaan myös porapaalutusta kannen eteläpäädyssä maanantain ja perjantain (20.8-24.8.) välisinä öinä. Molemmat yötyöt aiheuttavat jonkin verran meluhaittaa. Alueella tehdään lisäksi päivätöinä pilareiden valua keskiviikkona 22.8. sekä torstaina 23.8. Kannen seinä on valettu ja sen muotteja puretaan. 

Sorinkatu
Sorinkadulla jatkuvat  Sorinparkin anturalaudoitus-, raudoitus- sekä betonointityöt.  Lisäksi tehdään Sorinparkin anturan vierustäyttötöitä sekä putkien asennuksia. Kansi ja Areena -hankkeen välittömässä läheisyydessä tehtävän As Oy Wallesmannin porapaalutustyöt valmistuvat viikolla 34. 

Kaikki työt tehdään pääsääntöisesti normaaliin työaikaan arkisin klo 7-20 lukuun ottamatta kolmion kohdalla tehtäviä yötöitä, jotka tehdään kello 22-06 välisenä aikana. Töistä aiheutuu meluhaittaa. 

Kannen ja Areenan rata-, sähkörata, vahvavirta- ja turvalaitetöiden puolella ei ole suunniteltuja töitä viikolla 34. 

Niin kutsutussa kolmiossa tehdään yötöitä kahdessa eri paikassa viikolla 34. 

Yleiset liikennejärjestelyt
Ratapihankadulla etelään suuntaava ajorata on otettu kokonaan työmaan käyttöön ja pohjoinen ajosuunta on siirretty osin nykyiselle pyörätielle. Kevyen liikenteen väylä on suljettu Kanslerinrinteen ja Ratapihankadun pohjoisosasta. 

Ratapihankatu työmaa-alueen vierellä on käytössä kavennettuna, liikenne kulkee kuitenkin kaksisuuntaisena. Tampereen Valtatien kevyen liikenteen väylä on siirretty takaisin väliaikaiselle reitille. 

Eteläinen pihatie on auki liikenteelle. Työmaaliikenne Ratapihan eteläpäädyn (niin kutsutun kolmion) työmaalle kulkee Eteläisen pihatien kautta, TAKKin eli Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (Tampereen Valtatie 15), kohdalta. Myös Ratapihankadulla, yliopiston kohdalla on kaksi työmaaliittymää, ja nopeusrajoitus siinä on turvallisuussyistä 30 km/h. 

Sorinkatu 6-8:n kohdalla pysäköintikaistat ja jalkakäytävä ovat poissa käytöstä. Ajoneuvoliikenne on siirretty kadun länsireunalle ja säilyy edelleen kaksisuuntaisena.  

Pääurakoitsijan yhteyshenkilöt
Tuotantojohtaja Jouni Hämäläinen p. 0400 727 721, jouni.hamalainen@srv.fi   
Projektinjohtaja Jyrki Poikonen p. 0400 401 099, jyrki.poikonen@srv.fi   
Viestinnän asiantuntija Mari Kurkinen p. 040 809 3079, ext-mari.kurkinen@srv.fi

Työmaan yhteyshenkilö
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa p. 0400 627 461, timo.hirvasmaa@kreate.fi 

Hankkeen etenemistä voi seurata livekameran avulla osoitteessa: 

https://www.srv.fi/tyomaa/kansi-ja-areena-tyomaa/