SRV/ Studio Libeskind
Kansi ja Areena / Ajankohtaista / Koepaalutus jatkuu ja ratatöitä viimeistellään, viikkotiedote 51/2017

Kansi ja Areena

Koepaalutus jatkuu ja ratatöitä viimeistellään, viikkotiedote 51/2017

15.12.2017 - 12:30

Ratapihalla tehdään eteläisen kannen rakentamiseen liittyviä valmistelevia töitä. Kyseisellä työvaiheella valmistaudutaan siihen, että varsinaisten rakennustöiden aloittamiselle on valmius lopullisen investointipäätöksen syntyessä. Investointipäätöksen arvioidaan syntyvän vuoden 2017 aikana.

Viikon 50–51 työt
Ratapihankadun puolelta porataan yksi koepaalu lauantain ja sunnuntain 16.–17.12. välisenä yönä jännitekatkon aikana. Ratapihalla, Ratapihankadun vieressä jatkuu koeporapaalutus ja ratapihan eteläpäädyssä, niin kutsutussa kolmiossa, tehdään maankaivutöitä. Lisäksi neljän junaraiteen sähköratamuutokset ja vahvavirtatyöt viimeistellään. Työt eivät vaikuta henkilöjunien aikatauluihin.

Sorinkatu 4:n perustusten suihkupaalutus jatkuu. Työaika on arkisin klo 7–20, ja työstä aiheutuu jonkin verran meluhaittaa.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (TAKKin) tontin läpi, Tampereen valtatieltä työmaata kohti kulkevalla pihatiellä vesihuoltolinjan rakentaminen jää tauolle.

Liikennejärjestelyt
Ratapihankatu työmaa-alueen vierellä on käytössä kavennettuna, liikenne kulkee kuitenkin kaksisuuntaisena. Tampereen valtatien kevyen liikenteen väylä on siirrettynä hieman pohjoisemmaksi turvallisuuden varmistamiseksi.

Työmaaliikenne kulkee pääsääntöisesti TAKKin pysäköintialueen läpi. Ratapihankadulla, yliopiston kohdalla on myös työmaaliittymä.

Kansi ja Areena -hankkeen välittömässä läheisyydessä tehtäviä töitä
Sorinkatu 6-8:n tukiseinä, eli ponttiseinä, ankkuroidaan viikolla 50. Työvaiheessa ponttiseinän läpi Sorinkadun alle porataan metallitangot, jotka injektoidaan sementillä. Pontit tuetaan kiinnittämällä ankkuroihin vaakapalkki. Työstä aiheutuu hieman meluhaittaa. Töitä tehdään arkisin klo 7–20. Lisäksi Sorinkatu 6-8:n tontin maanleikkuutyöt jäävät tauolle viikon 50 jälkeen. Sorinkatu 6-8:n kohdalla on otettu pysäköintikaistat ja kevyen liikenteen väylä pois käytöstä. Ajoneuvoliikenne on siirretty kadun länsireunalle ja säilyy edelleen kaksisuuntaisena. SRV toteuttaa myöhemmin erillishankkeena alueelle asuinrakennuksia ja pysäköintihallin sekä väestönsuojia koko lähialueelle, mukaan lukien Kansi ja Areena -kokonaisuudelle. 

Kaapelivaurio to 14.12.
Osana valmistelevia töitä ratapiha-alueella tehdään koepaalutusta. Keskiviikon ja torstain 13.–14.12. välisenä yönä Sorin sillan eteläpuolella tehtiin suojaseinän paalutusta. Tätä työtä tehdessä yksi teräspaalu katkaisi kaapeleita kaapelinäytöistä huolimatta, mistä johtuen kaksi rautatievaihdetta oli torstaina poissa käytöstä. Vaikutukset kohdistuivat kahteen raiteeseen, mikä aiheutti hieman viivästyksiä junaliikenteeseen ja poikkeusjärjestelyjä Tampereen ratapihalla. Junia ohjattiin korvaavalle raiteelle. Kaapelivaurioon reagointiin välittömästi häiriöhavainnon jälkeen, ja vauriot korjattiin iltaan mennessä. Poikkeustilanteen taustat selvitetään, jotta voidaan varmistaa, ettei vastaavaa tapahdu uudelleen. Torstaina 14.12. junaliikenteeseen vaikuttivat myös ratatyöt Tampereen ja Riihimäen välillä.

Työmaa jouluna ja vuodenvaihteessa
Työmaa hiljenee joulun viettoon torstaina 21.12. ja palaa työhön jälleen viikolla 1/2018. Työmaalla on tälläkin ajanjaksolla päivystäjä muun muassa liikenteenohjauslaitteiden tarkastamista varten.

 

Pääurakoitsijan yhteyshenkilöt
Tuotantojohtaja Jouni Hämäläinen p. 0400 727 721, jouni.hamalainen@srv.fi   
Projektinjohtaja Jyrki Poikonen p. 0400 401 099, jyrki.poikonen@srv.fi   
Viestinnän suunnittelija Kati Kovalainen p. 050 328 0487, ext-kati.kovalainen@srv.fi 

Työmaan yhteyshenkilö
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa p. 0400 627 461, timo.hirvasmaa@kreate.fi 
 

SRV luo Tampereen ydinkeskustaan rautatien päälle uuden kaupunginosan, jonne nousevat elämysareena, hotelli, ravintoloita ja kaupungin korkeimmat asuintalot. Areenan yhteyteen toteutetaan myös Suomen toinen kasino. Nyt ratapihalla tehdään eteläisen kannen valmistelevia töitä. Tämänhetkisen aikataulusuunnitelman mukaan eteläinen kansi, areena ja kahden tornitalon rungot sekä julkisivut valmistuisivat vuonna 2021 ja pohjoiskansi sekä sen tornit vuonna 2023. Lopullinen aikataulu täsmentyy investointipäätöksen yhteydessä.

 

Kansi ja Areena, havainnekuva ja aikatauluarvio