SRV/ Studio Libeskind
Kansi ja Areena / Ajankohtaista / Kannen elementtien nostotyöt jatkuvat edelleen, viikkotiedote 48/2018

Kansi ja Areena

Kannen elementtien nostotyöt jatkuvat edelleen, viikkotiedote 48/2018

23.11.2018 - 13:30

Viikon 48 työt

Ratapihankatu
Tampereen Kannen elementtien nostot jatkuvat öisin. Ratapihankatu on suljettuna yöaikaan välillä Åkerlundinkatu-Kanslerinrinne klo 21.00-06.00. Liikenne siirretään kiertotielle. Öisin lisätiedot antaa nostotyönjohtaja Antti Leevilä, p. 050 591 7459, antti.leevila@kreate.fi

Alueella jatketaan päiväsaikaan porrashuone 1 osalta runkomelueristeen asennustöitä. Porrashuone 2 osalta tehdään betonointitöitä. Alueella alkaa myös tukipalkin raudoitustyöt. 

Kolmio
Ratapihan eteläpäädyssä eli niin kutsutussa kolmiossa tehdään suojarakenteen vieressä pilarien muotin purkua. Muottitöitä jatketaan kolmion kärjen kohdalla. Alueella tehdään edelleen tukipalkkien telinetöitä sekä rakennetaan työtasoja. Alueelle tulevan sprinkleraltaan eli varavesialtaan pohjalaatan muotti- ja raudoitustyöt jatkuvat. Lisäksi hulevesiviivästysaltaan rakentaminen on käynnistynyt. Hulevedellä tarkoitetaan alueelta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. 

Sorinkatu
Sorinkadulla jatkuvat Sorinparkin pysäköintilaitoksen seinävierustäyttötyöt. Alueella rakennetaan myös pysäköintilaitoksen runkoa. Kannen porapaalutustyö ja porrahuoneen rakentaminen ovat käynnissä edelleen. Alueella suoritetaan lisäksi pilarien muottitöitä. Tampereen Kansi -hankkeen välittömään läheisyyteen rakennettavan As Oy Wallesmannin paikallavalutyöt jatkuvat.

Kaikki työt tehdään pääsääntöisesti normaaliin työaikaan arkisin klo 7-20. Poikkeuksena Ratapihankadulla tehtävät yötyöt klo 21.00-06.00. Töistä aiheutuu meluhaittaa. 

Tampereen Kannen rata-, sähkörata, vahvavirta- ja turvalaitetöiden osalta työmaa on tauolla toistaiseksi.

Kansitaso valmistuu Ratapihankadun vieressä hyvää vauhtia. 

Yleiset liikennejärjestelyt
Ratapihankadulla etelään suuntaava ajorata on otettu kokonaan työmaan käyttöön ja pohjoinen ajosuunta on siirretty osin nykyiselle pyörätielle. Kevyen liikenteen väylä on suljettu Kanslerinrinteen ja Ratapihankadun pohjoisosasta. 

Ratapihankatu työmaa-alueen vierellä on käytössä kavennettuna, liikenne kulkee kuitenkin kaksisuuntaisena. Tampereen Valtatien kevyen liikenteen väylä on siirretty takaisin väliaikaiselle reitille. 

Eteläinen pihatie on auki liikenteelle. Työmaaliikenne Ratapihan eteläpäädyn (niin kutsutun kolmion) työmaalle kulkee Eteläisen pihatien kautta, TAKKin eli Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (Tampereen Valtatie 15), kohdalta. Myös Ratapihankadulla, yliopiston kohdalla on kaksi työmaaliittymää, ja nopeusrajoitus siinä on turvallisuussyistä 30 km/h.  

Sorinkatu 6-8:n kohdalla pysäköintikaistat ja jalkakäytävä ovat poissa käytöstä. Ajoneuvoliikenne on siirretty kadun länsireunalle ja säilyy edelleen kaksisuuntaisena.  

Pääurakoitsijan yhteyshenkilöt
Tuotantojohtaja Jouni Hämäläinen p. 0400 727 721, jouni.hamalainen@srv.fi   
Projektinjohtaja Jyrki Poikonen p. 0400 401 099, jyrki.poikonen@srv.fi   
Viestinnän asiantuntija Mari Kurkinen p. 040 809 3079, ext-mari.kurkinen@srv.fi

Työmaan yhteyshenkilö
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa p. 0400 627 461, timo.hirvasmaa@kreate.fi 
Yöaikaan lisätietoja Ratapihankadulla tehtävistä nostotöistä antaa nostotyönjohtaja Antti Leevilä 
p. 050 591 7459, antti.leevila@kreate.fi

Hankkeen etenemistä voi seurata livekameran avulla osoitteessa: 

https://www.srv.fi/tyomaa/kansi-ja-areena-tyomaa/

SRV luo Tampereen ydinkeskustaan rautatien päälle uuden kaupunginosan, jonne nousevat elämysareena, hotelli, ravintoloita ja kaupungin korkeimmat asuintalot. Areenan yhteyteen toteutetaan myös Suomen toinen kasino. Tämän hetkisen aikataulusuunnitelman mukaan eteläinen kansi, areena ja kaksi tornitaloa valmistuvat kokonaisuudessaan 2022 ja pohjoiskansi sekä sen tornit vuonna 2024.