SRV/ Studio Libeskind
Kansi ja Areena / Ajankohtaista / Kannen elementtejä ja kuorilaattoja asennetaan yöaikaan, viikkotiedote 03/2019

Kansi ja Areena

Kannen elementtejä ja kuorilaattoja asennetaan yöaikaan, viikkotiedote 03/2019

11.01.2019 - 13:15

Viikon 03 työt

Ratapihankatu
Kannen elementtejä ja kuorilaattoja asennetaan maanantain ja perjantain välisinä öinä, jonka vuoksi Ratapihankatu on suljettuna välillä Åkerlundinkatu-Kanslerinrinne maanantain ja perjantain välisinä öinä klo 21-06. Liikenne siirretään kiertotielle.  

Kanslerinsillan maankaivuutyöt jatkuvat. Kanslerinsilta on kokonaan uusi yhteys tulevalle Kansi-Areenalle, yhteys alkaa Technopoliksen nykyisen liittymäalueen kohdalta. Yhteys on tarkoitettu Kansi-Areenan/hotellin huoltoajoa ja tapahtumaliikennettä varten. Alueella valmistuu porrashuone 2 runkomelueristeen asennustyöt. Rakennus 2 osalta suoritetaan edelleen laatan raudoitusta. Ratapihankadun vieressä tehdään seinän raudoitustöitä ja porapaalujen betonointia. 

Kolmio
Ratapihan eteläpäädyssä eli niin kutsutussa kolmiossa jatkuvat sprinkleraltaan eli varavesialtaan raudoitus- ja muottityöt.  Alueella jatkuvat myös teline- ja muottityöt sekä tukipalkin muottityöt ja muotin purkutyöt. 

Sorinkatu
Sorinkadulla jatkuvat Sorinparkin pysäköintilaitoksen rungon rakennustyöt. Lisäksi tehdään pilarimuottien purkua ja tehdään telinepohjia sekä Sorinparkin seinänvierustäyttötöitä. 

Tampereen Kansi -hankkeen välittömään läheisyyteen rakennettavan As Oy Tampereen Wallesmannin työmaalla tehdään täyttötöitä ja pohjalaattoja. 

Kaikki työt tehdään pääsääntöisesti normaaliin työaikaan arkisin klo 7-20. Poikkeuksena Ratapihankadulla tehtävät yötyöt maanantain ja perjantain välisinä öinä klo 21.00 – 06.  Töistä aiheutuu meluhaittaa. 

Tampereen Kannen rata-, sähkörata, vahvavirta- ja turvalaitetöiden osalta työmaa on tauolla toistaiseksi.

Kuvassa tehdään raudoituksen asennustöitä Ratapihankadulla.  

Yleiset liikennejärjestelyt
Ratapihankadulla etelään suuntaava ajorata on otettu kokonaan työmaan käyttöön ja pohjoinen ajosuunta on siirretty osin nykyiselle pyörätielle. Kevyen liikenteen väylä on suljettu Kanslerinrinteen ja Ratapihankadun pohjoisosasta. 

Ratapihankatu työmaa-alueen vierellä on käytössä kavennettuna, liikenne kulkee kuitenkin kaksisuuntaisena. Tampereen Valtatien kevyen liikenteen väylä on siirretty takaisin väliaikaiselle reitille. 

Eteläinen pihatie on auki liikenteelle. Työmaaliikenne Ratapihan eteläpäädyn (niin kutsutun kolmion) työmaalle kulkee Eteläisen pihatien kautta, TAKKin eli Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (Tampereen Valtatie 15), kohdalta. Myös Ratapihankadulla, yliopiston kohdalla on kaksi työmaaliittymää, ja nopeusrajoitus siinä on turvallisuussyistä 30 km/h.  

Sorinkatu 6-8:n kohdalla pysäköintikaistat ja jalkakäytävä ovat poissa käytöstä. Ajoneuvoliikenne on siirretty kadun länsireunalle ja säilyy edelleen kaksisuuntaisena.  

Pääurakoitsijan yhteyshenkilöt
Tuotantojohtaja Jouni Hämäläinen p. 0400 727 721, jouni.hamalainen@srv.fi   
Projektinjohtaja Jyrki Poikonen p. 0400 401 099, jyrki.poikonen@srv.fi   
Viestinnän asiantuntija Mari Kurkinen p. 040 809 3079, ext-mari.kurkinen@srv.fi

Työmaan yhteyshenkilö
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa p. 0400 627 461, timo.hirvasmaa@kreate.fi 
Yöaikaan lisätietoja Ratapihankadulla tehtävistä töistä antaa nostotyönjohtaja Antti Leevilä 
p. 050 591 7459, antti.leevila@kreate.fi

Hankkeen etenemistä voi seurata livekameran avulla osoitteessa: 

https://www.srv.fi/tyomaa/kansi-ja-areena-tyomaa/