SRV/ Studio Libeskind
Kansi ja Areena / Ajankohtaista / Elementtien nostotyöt jatkuvat, viikkotiedote 21/2019

Kansi ja Areena

Elementtien nostotyöt jatkuvat, viikkotiedote 21/2019

17.05.2019 - 10:56

Viikon 21 työt

Ratapihankatu

Kanslerinsillalla suoritetaan telineen ja muotin purkua. Purku tapahtuu osittain yöaikaan 24.–25.5 ja 25.–26.5. jolloin Ratapihankatu suljetaan liikenteeltä. A-lohkon kannen muotti ja raudoitustyöt jatkuvat. C- ja D-lohkoissa tehdään tukipalkkien yläosien muotti- ja raudoitustöitä. Myös torninosturi 4:n perustusten rakentaminen jatkuu.

Kolmio

Ratapihan eteläpäädyssä eli niin kutsutussa kolmiossa suojarakenteen katon purkutyöt alkavat öisin. Nostotyöt tehdään kolmion puolelta ja saattavat aiheuttaa pientä meluhaittaa.

T12 E-lohkon alapalkin maatyöt ja muottityöt alkavat kolmion eteläpäässä.

Sorinkatu

T4 C -tukipalkin raudoitus- ja muottityöt jatkuvat suojaseinän vieressä.

Tampereen Kannen välittömään läheisyyteen rakennettavan As Oy Tampereen Wallesmannin torninostureiden 1 ja 3 perustusten rakentaminen jatkuu. Lisäksi alueella tehdään edelleen seinänvierustan täyttötöitä ja hulevesilinjan rakentaminen jatkuu.

Kansikujalla Sorinkadulta Kannelle nousevien portaiden anturoiden rakentaminen jatkuu edelleen.

Sorinkadun pohjoispuolella lamelliosassa suoritetaan VSS-suojien lohkojen 7,8 ja 10 holvien betonivalut.

Sorinkadun pohjoispäähän tulevan torninosturin perustukset valetaan. Pohjoispäädyssä suoritetaan myös portaan anturoiden valutyöt. Sorinkadulla jatkuu myös tontin pohjoisosan  vesijohtojen rakentaminen.

Sorinkadun eteläpuolella olevien VSS-suojien 11 ja 12 elementtiasennukset alkavat. Myös VSS-pakokuilujen asennukset jatkuvat Sorinkadun varressa. Sorinkadun varteen tulevan tukimuurin anturat valetaan.

Kuvassa A-lohkon kannen päädyn muottitöitä

Yleiset liikennejärjestelyt

Ratapihankadulla etelään suuntaava ajorata on otettu kokonaan työmaan käyttöön ja pohjoinen ajosuunta on siirretty osin nykyiselle pyörätielle. Kevyen liikenteen väylä on suljettu Kanslerinrinteen ja Ratapihankadun pohjoisosasta. Ratapihankadulla on edelleen voimassa Kanslerinsillan telineiden vuoksi 4,4 metrin korkeusrajoitus Kanslerinrinteen pohjoispuolella välillä Kanslerinrinne-Åkerlundinkatu.

Ratapihankatu työmaa-alueen vierellä on käytössä kavennettuna, liikenne kulkee kuitenkin kaksisuuntaisena. Yliopiston kohdalla on kaksi työmaaliittymää, ja nopeusrajoitus on siinä turvallisuussyistä 30 km/h. Eteläinen pihatie on auki liikenteelle. Työmaaliikenne Ratapihan eteläpäädyn (niin kutsutun kolmion) työmaalle kulkee Eteläisen pihatien kautta, TAKKin eli Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (Tampereen Valtatie 15), kohdalta.

Tampereen Valtatien kevyen liikenteen väylä on siirretty väliaikaiselle reitille turvallisuussyistä. 

Sorinkatu 6-8:n kohdalla pysäköintikaistat ja jalkakäytävä ovat poissa käytöstä. Ajoneuvoliikenne on siirretty kadun länsireunalle ja säilyy edelleen kaksisuuntaisena. Sorinkadulla nostellaan As Oy Wallesmannin elementtejä, joiden vuoksi läpiajo kadulla on kielletty. Liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä nostojen ajan.

Pääurakoitsijan yhteyshenkilöt
Projektinjohtaja Jyrki Poikonen p. 0400 401 099, jyrki.poikonen@srv.fi   

Työmaan yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa p. 0400 627 461, timo.hirvasmaa@kreate.fi 
Työmaapäällikkö Mari Sipilä p. 040 757 0054, mari.sipila@kreate.fi
Yöaikaan lisätietoja Kolmiossa tehtävistä töistä antaa nostotyönjohtaja Antti Leevilä p. 050 591 7459, antti.leevila@kreate.fi

Hankkeen etenemistä voi seurata livekameran avulla osoitteessa: 

https://www.srv.fi/tyomaa/kansi-ja-areena-tyomaa/

SRV luo Tampereen ydinkeskustaan rautatien päälle uuden kaupunginosan, jonne nousevat elämysareena, hotelli, ravintoloita ja kaupungin korkeimmat asuintalot. Areenan yhteyteen toteutetaan myös Suomen toinen kasino. Tämän hetkisen aikataulusuunnitelman mukaan eteläinen kansi, areena ja kaksi tornitaloa valmistuvat kokonaisuudessaan 2022 ja pohjoiskansi sekä sen tornit vuonna 2024.