SRV/ Studio Libeskind
Kansi ja Areena / Ajankohtaista / Areenan porrashuoneiden porapaalutus valmistuu, viikkotiedote 40/2018

Kansi ja Areena

Areenan porrashuoneiden porapaalutus valmistuu, viikkotiedote 40/2018

28.09.2018 - 12:00

Viikon 40 työt

Ratapihankatu
Areenan porrashuoneiden porapaalutus valmistuu viikolla 40. Maanantaina 1.10. tehdään porrashuoneen 1 paalujen valua. Lisäksi alueella rakennetaan suojaseinää ja tehdään tukipalkin raudoitustyötä sekä rakennetaan pilareita. 

Kolmio
Ratapihan eteläpäädyn eli niin kutsutun kolmion länsireunalla rakennetaan pilareita tiistain ja torstain välisinä öinä (2.-4.10.). Työstä aiheutuu meluhaittaa. Lisäksi alueella tehdään paalujen raudoitustyötä. Kolmion itälaidalla asennetaan törmäyselementtejä radan varteen. 

Sorinkatu
Sorinkadulla jatkuvat Sorinparkin pysäköintilaitoksen rungon rakennustyöt ja ensimmäisen holvin rakentaminen on alkamassa. Kannen suurpaalujen poraaminen poliisitalon kiinteistön pohjoispuolella jatkuu koko viikon ajan. 

Kansi ja Areena -hankkeen välittömään läheisyyteen rakennettavan As Oy Wallesmannin anturoiden rakentaminen jatkuu: maanvaraisesti perustetun pohjoisosan eli matalamman osan pohja-anturat valmistuvat viikon aikana. Lisäksi As Oy Wallesmannin torniosan anturoiden raudoitustyöt alkavat. 

Kaikki työt tehdään pääsääntöisesti normaaliin työaikaan arkisin klo 7-20 lukuun ottamatta kolmiossa tiistain ja torstain välisinä öinä tehtäviä pilareiden rakennustöitä, joita tehdään yöaikaan kello 22-06 välille. Yötöistä aiheutuu meluhaittaa. 

Kannen ja Areenan rata-, sähkörata, vahvavirta- ja turvalaitetöiden puolella tehdään kaapeleiden siirtotöitä ja talvisuojauksia ratapihalla. Lisäksi ratapihalla tehdään kannen maadoitusten liityntöjä kiskoon ja niiden läpivientejä törmäyssuojaelementeistä. Vaurioituneiden pölkkyjen paikkauksia suoritetaan vaihdealueella. Maanantain ja tiistain välisenä yönä (1.-2.10.) suoritetaan raiteiden tuentätöitä. Työstä aiheutuu meluhaittaa. 

Vanhojen portaali- ja valomastoperustusten hydraulivasarointia tehtiin viikolla 39.

Yleiset liikennejärjestelyt
Ratapihankadulla etelään suuntaava ajorata on otettu kokonaan työmaan käyttöön ja pohjoinen ajosuunta on siirretty osin nykyiselle pyörätielle. Kevyen liikenteen väylä on suljettu Kanslerinrinteen ja Ratapihankadun pohjoisosasta. 

Ratapihankatu työmaa-alueen vierellä on käytössä kavennettuna, liikenne kulkee kuitenkin kaksisuuntaisena. Tampereen Valtatien kevyen liikenteen väylä on siirretty takaisin väliaikaiselle reitille. 

Eteläinen pihatie on auki liikenteelle. Työmaaliikenne Ratapihan eteläpäädyn (niin kutsutun kolmion) työmaalle kulkee Eteläisen pihatien kautta, TAKKin eli Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (Tampereen Valtatie 15), kohdalta. Myös Ratapihankadulla, yliopiston kohdalla on kaksi työmaaliittymää, ja nopeusrajoitus siinä on turvallisuussyistä 30 km/h. 

Sorinkatu 6-8:n kohdalla pysäköintikaistat ja jalkakäytävä ovat poissa käytöstä. Ajoneuvoliikenne on siirretty kadun länsireunalle ja säilyy edelleen kaksisuuntaisena.  

Pääurakoitsijan yhteyshenkilöt
Tuotantojohtaja Jouni Hämäläinen p. 0400 727 721, jouni.hamalainen@srv.fi   
Projektinjohtaja Jyrki Poikonen p. 0400 401 099, jyrki.poikonen@srv.fi   
Viestinnän asiantuntija Mari Kurkinen p. 040 809 3079, ext-mari.kurkinen@srv.fi

Työmaan yhteyshenkilö
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa p. 0400 627 461, timo.hirvasmaa@kreate.fi 

Hankkeen etenemistä voi seurata livekameran avulla osoitteessa: 

https://www.srv.fi/tyomaa/kansi-ja-areena-tyomaa/