SRV/ Studio Libeskind
Kansi ja Areena / Ajankohtaista / Areena kohoaa nyt kannen päälle, Sorinkadun puolella puretaan Havator-nosturi, yöaikaan tapahtuvat nostotyöt jatkuvat Sorinkadulla 34/2019

Kansi ja Areena

Areena kohoaa nyt kannen päälle, Sorinkadun puolella puretaan Havator-nosturi, yöaikaan tapahtuvat nostotyöt jatkuvat Sorinkadulla 34/2019

16.08.2019 - 12:26

Viikon 34 työt 

Ratapihankadun puoleinen työmaa

Tampereen Kannen Topaasi & Kruunu / Ratapihankadun pohjoisosa
Ensimmäisen kerroksen muotti- ja raudoitustyöt sekä elementtipilarien ja -sokkeleiden asennukset jatkuvat, samoin kuin seinien valutyöt. 1. kerroksessa tehdään myös holvin muottitöitä Tornin osalla.

Areena
Areena alkoi kohota kannen päälle viikolla 33, jolloin aloitettiin pilarianturoiden muottityöt. 
D-lohkon kansilaatan raudoitustyöt jatkuvat tällä viikolla. Kiinteistöviemäreitä rakennetaan porrashuone 2:n kohdalle. Muotti- ja telinetyöt jatkuvat E- ja D-lohkoilla. 

Kaukolämmön ja -jäähdytyslinjan maanrakennustyöt jatkuvat. Tästä ei aiheudu haittaa liikenteelle. Alueella suoritetaan myös kaukolämmön putkitöitä.

Kolmio
Tukipalkkien telinetyöt jatkuvat. Spirinklerialtaalla tehdään katon muotti-, raudoitus- ja betonointitöitä. 

Sorinkadun puoleinen työmaa
Sorinkadun C- ja D-lohkoilla, Sorinparkin päällä, parkkihallin teline- ja muotti- ja raudoitustyöt jatkuvat. Tällä viikolla suoritetaan myös parkkihallin jälkituentaa. 

Sorinkadun puoleisella työmaalla aloitetaan Havator-nosturin purku. Myös Sorinparkin lattianalustäytöt valmistuvat tällä viikolla.

Sorinkadulla suoritetaan edelleen yöaikaan suojarakenteen seinien purkua sekä elementtien nostotöitä. Yhteyshenkilönä yöaikaan tapahtuvissa töissä toimii Antti Leevilä.

Kaukojäähdytyslinjan rakentaminen jatkuu läntisellä huoltotiellä. 

Sorinsilta
Sorinsillalla tehdään nostoalueen muokkaustöitä, jotka eivät kuitenkaan vaikuta liikenteeseen.

Liikennejärjestelyt

Sorinsillalla on tehty liikenteen uudelleenjärjestelyjä. Kevyt liikenne on poistunut käytöstä tien eteläisellä puolella ja tie on muutettu yksikaistaiseksi lännestä itään päin. Tien pohjoispuolella on levennetty kevyen liikenteen väylä ja autoliikenne kulkee kahdella kaistalla.

Ratapihankadulla etelään suuntaava ajorata on otettu kokonaan työmaan käyttöön ja pohjoinen ajosuunta on siirretty osin nykyiselle pyörätielle. Kevyen liikenteen väylä on suljettu Kanslerinrinteen ja Ratapihankadun pohjoisosasta. Ratapihankadulla on edelleen voimassa Kanslerinsillan telineiden vuoksi 4,4 metrin korkeusrajoitus Kanslerinrinteen pohjoispuolella välillä Kanslerinrinne-Åkerlundinkatu. 

Ratapihankatu työmaa-alueen vierellä on käytössä kavennettuna, liikenne kulkee kuitenkin kaksisuuntaisena. Yliopiston kohdalla on kaksi työmaaliittymää, ja nopeusrajoitus on siinä turvallisuussyistä 30 km/h. Eteläinen pihatie on auki liikenteelle. Työmaaliikenne Ratapihan eteläpäädyn (niin kutsutun kolmion) työmaalle kulkee Eteläisen pihatien kautta, TAKKin eli Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (Tampereen Valtatie 15), kohdalta.

Tampereen Valtatien kevyen liikenteen väylä on siirretty väliaikaiselle reitille turvallisuussyistä. 

Sorinkatu 6-8:n kohdalla pysäköintikaistat ja jalkakäytävä ovat poissa käytöstä. Ajoneuvoliikenne on siirretty kadun länsireunalle ja säilyy edelleen kaksisuuntaisena. Sorinkadulla nostellaan As Oy Wallesmannin elementtejä, joiden vuoksi läpiajo kadulla on kielletty. Liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä nostojen ajan.

Sorinkatu on erittäin ruuhkainen ja tukossa elementtiasennuksista johtuen, joten muistutuksena, että Sorinkadulla on voimassa läpiajokielto molempiin suuntiin.

Kevyen liikenteen opaskartta Sorinsillalla

Työmaan yhteystiedot

Pääurakoitsijan yhteyshenkilöt
Projektinjohtaja Jyrki Poikonen p. 0400 401 099, jyrki.poikonen@srv.fi

Työmaan yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Timo Hirvasmaa p. 0400 627 461, timo.hirvasmaa@kreate.fi 
Työmaapäällikkö Mari Sipilä p. 040 757 0054, mari.sipila@kreate.fi 
Yöaikaan lisätietoja Kolmiossa tehtävistä töistä antaa nostotyönjohtaja Antti Leevilä p. 050 591 7459, antti.leevila@kreate.fi

Hankkeen etenemistä voi seurata livekameran avulla osoitteessa: 
https://www.srv.fi/tyomaa/kansi-ja-areena-tyomaa/

SRV luo Tampereen ydinkeskustaan rautatien päälle uuden kaupunginosan, jonne nousevat elämysareena, hotelli, ravintoloita ja kaupungin korkeimmat asuintalot. Areenan yhteyteen toteutetaan myös Suomen toinen kasino. Tämän hetkisen aikataulusuunnitelman mukaan eteläinen kansi, areena ja kaksi tornitaloa valmistuvat kokonaisuudessaan 2022 ja pohjoiskansi sekä sen tornit vuonna 2024.