Selaat SRV:n vanhaa sivustoa,
uudelle sivustolle tästä
Selaat SRV:n vanhaa sivustoa,
uudelle sivustolle tästä

SRV laskee liikkeeseen 75 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

19.03.2018 - 17:30Source: SRV Yhtiöt Oyj
ET

SRV laskee liikkeeseen 75 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

SRV YHTIÖT OYJ                                                     PÖRSSITIEDOTE                                                          19.3.2018, KLO 17.30

SRV laskee liikkeeseen 75 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

SRV Yhtiöt Oyj (”SRV”) laskee liikkeeseen 75 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on neljä vuotta, ja se erääntyy 27.3.2022. Lainalle maksetaan kiinteää 4,875 prosentin vuotuista korkoa.

SRV tulee jättämään hakemukset joukkovelkakirjalainan listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:hyn ja Frankfurtin pörssin Open Market -segmentille (Freiverkehr). Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta kertyvät tuotot käytetään olemassa olevien joulukuussa 2018 erääntyvien velkakirjojen osittaiseen takaisinostoon ja yleisiin liiketoimintatarpeisiin.

OP Yrityspankki Oyj ja Swedbank AB (publ) toimivat joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Lisätietoja:

Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, SRV, p. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, SRV, p. 050 598 9560, paivi.kauhanen@srv.fi

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook LinkedIn Twitter Instagram

SRV - Elämäsi rakentaja

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa velkakirjoja, eikä velkakirjoja myydä maissa, joissa velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämän tiedotteen haltuunsa saavien henkilöiden edellytetään tutustuvan ja noudattavan kaikkia tällaisia rajoituksia. SRV, OP Yrityspankki Oyj, Swedbank AB (publ) tai niiden edustajat eivät hyväksy mitään oikeudellista vastuuta sellaisien henkilöiden tekemien rikkomusten osalta, jotka harkitsevat SRV:n arvopapereihin liittyvää, sisältäen velkakirjat, sijoittamista tai sijoituksista luopumista riippumatta siitä, ovatko henkilöt tietoisia rajoituksista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tätä tiedotetta ei siten jaeta, eikä saa välittää eteenpäin, yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämän tiedotteen viestittäminen rahoituksen markkinointina on jaettavissa vain ja suunnattu vain (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklan 19(5) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville yhtiöille ja muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit henkilöt”). Kutsuun, tarjoukseen tai sopimukseen merkitä, ostaa tai muutoin hankkia arvopapereita ryhdytään ainoastaan Relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

AINOASTAAN AMMATIMAISILLE SIJOITTAJILLE – Valmistajien kohdemarkkina (MIFID II tuotevalvonta) on vain hyväksytyt vastapuolet ja ammattimaiset asiakkaat (kaikki jakelukanavat).