Selaat SRV:n vanhaa sivustoa,
uudelle sivustolle tästä
Selaat SRV:n vanhaa sivustoa,
uudelle sivustolle tästä

Kamppi on Suomen paras työmaa 2003

12.12.2003 - 08:15

Uraauurtavaa kalliorakentamista hankalissa oloissa

SRV-Yhtiöiden eli Viitosten ja Teräsbetonin työyhteenliittymän Kampin keskuksen infratöiden työmaa voitti Rakennuslehden järjestämän Vuoden Työmaa 2003 -kilpailun. Raati perustelee valintaa sanomalla, että Kampissa tehdään uraauurtavaa kalliorakentamista hankalissa oloissa. Myös riskienhallintaan, työturvallisuuteen ja tiedottamiseen on panostettu esimerkillisesti.

Rakennusalalla erityisen arvostetun kilpailun raadissa olivat mukana alan ammattijärjestön edustaja, rakennusalan konsulttien edustaja sekä  Uudenmaan työsuojelupiirin, Teknillisen korkeakoulun ja Rakennuslehden edustajat

-Neljän hehtaarin kaivannon tekeminen ydinkeskustaan metroaseman päälle on ollut teknisesti erittäin vaativa työ, johon on liittynyt naapurikiinteistöjen perustusten vahvistamista ja jopa ennennäkemätöntä panostusta tiedottamiseen, toteaa raati perusteluissaan.

Kampin keskuksen infratöihin sisältyvät vanhan kunnallistekniikan siirrot, jalankulkusillat, vanhojen perustusten ja kaivannon tuennat, maankaivu, louhintatyöt, louhintatärinän mittaukset, erilaisten kuilujen rakentaminen, tunnelien rakentaminen ja tiivistysinjektoinnit. Kampin työmaalta on kuljetettu pois noin 200.000 kuutiometriä maa-ainesta. Kiveä ja kalliota on louhittu ja kuljetettu pois noin 220.000 kuutiometriä. Näiden poiskuljetukseen on tarvittu noin 60.000 autokuormallista.

Kampin työmaalla on kehitetty innovatiivisia teknisiä ratkaisuja.  Tuotannonhallinnan kannalta työmaa on sijaintinsa takia erittäin vaativa,  esimerkiksi päivittäinen työaika on melua ja tärinää aiheuttavien töiden osalta tarkoin rajoitettu.

Työmaan tekninen vaativuus tulee sijainnista verrattuna lentokenttä- tai moottoritietyömaihin. Tämä ei ole korpilouhintaa, jossa voidaan pamauttaa kerralla tuhansia kuutioita. Alueella on Helsingin tihein tunneliverkosto, metro ja lukuisia häiriöille herkkiä naapurikiinteistöjä. Logistiikka keskellä ahdasta Helsinginniemeä on poikkeuksellisen vaativa. Kuorma-autokuljetuksia ollut jopa 300 päivässä.

Myös laadunhallinta sai raadilta kiitosta. Töiden aiheuttamia vaikutuksia kallioperään seurataan ja tutkitaan useilla eri menetelmillä. Esimerkiksi louhintatärinän mittaustulokset kerätään reaaliaikaisesti kaukovalvontajärjestelmän avulla ja jokaisen räjäytyksen jälkeen tulokset analysoidaan ennen kuin seuraava räjäytys tehdään. Suunnitelmat on tarkastutettu kotimaisilla ja ulkomaisilla asiantuntijoilla.

Ehkä suurimpana valttina raati piti sitä, että satsaamalla suunnitteluun ja ennen kaikkea ammattitaitoiseen organisaatioon infratyöt valmistuivat jopa suunniteltua nopeammin.

Kampin työmaan imagomerkitys on raadin mielestä valtava ja juuri infratöissä on panostettu työmaan ilmeeseen esimerkillisesti. Noin 1,5 kilometrin pituinen aita kurkistusaukkoineen ja hienosti toteutetut kulkusillat luovat kuvaa nykyaikaisesta työmaasta, joka ottaa huomioon ympäristönsäkin. Lähialueen yritysten kanssa toteutetut yleisölle tarkoitetut työmaan tutustumiskäynnit eli Raksabileet ovat hyvä esimerkki siitä, miten haitat käännetään hyödyksi.

Kampin työmaa  sai raadilta kiitosta myös jämäköistä otteistaan harmaan työvoiman torjunnassa. SRV on esimerkiksi velvoittanut ala- ja sivu-urakoitsijoita toimittamaan käyttämistään ulkomaisista työntekijöistä myös palkkatiedot. Tämä on ainoa tapa varmistaa, että suomalaista työehtosopimusta noudatetaan tältäkin osin.

Lisätietoja: tiedotuspäällikkö Maija Saastamoinen, SRV Viitoset Oy/Kampin Keskus, puhelin 0201 45 5601